Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 RD včetně příslušenství a pozemku v obci Kšely, k.ú. Kšely, okres Kolín

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
1.166.667 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Kšely
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Oceňovaný objekt sestává z téměř rovinného stavebního pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu s navazující bývalou hospodářskou částí a přístavbou, oplocení, drobné zpevněné plochy, jímka, přípojky inženýrských sítí a smíšené porosty, a to okrasné keře a stromy a pěstebně zanedbané ovocné stromy. Výměra pozemku činí 911 m2.

Hlavní stavba je svým charakterem původní jednopodlažní rodinný dům s navazující hospodářskou částí zastřešený sedlovou střechou. Z hlediska vnitřní dispozice se v přízemí nachází obývací pokoj, kuchyň, ložnice, chodba, koupelna, WC a další prostory, které dosud nejsou účelově upraveny k bydlení, v podkroví se nachází volný půdní prostor vhodný k vestavbě. Zastavěná plocha stavby, tedy rodinného domu, navazující hospodářské části a přístavby činí cca 260 m2, celková užitná plocha objektu byla odvozena od zastavěné plochy a počtu podlaží na cca 180 m2

Základy domu jsou kamenné, obvodové stěny z cihelného zdiva, střecha sedlová s dřevěným krovem a taškovou krytinou, klempířské konstrukce jsou úplné z pozink. plechu, okna evropská s izolačním dvojsklem, vstupní dveře dřevěné prosklené, vnitřní i fasádní omítky vápenné štukové, na podlahách všech místností je keramická dlažba. Objekt je vytápěn ústředním teplovodním systémem, je vybaven běžnými zařizovacími předměty jako je kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, umyvadlo, vana, sprchový kout a WC mísa se splachovacím zařízením. Objekt je zásoben vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizován do jímky a je napojen na veřejnou el. síť. Stáří stavby nelze přesně určit, dle typu stavby, použitých konstrukčních prvků a jeho umístění v zástavbě byl však postaven patrně kolem roku 1930, v minulých letech počínaje rokem 2000 byla provedena částečná modernizace objektu, zejména jeho obytné části, a ke dni ocenění je objekt v dobrém avšak částečně zanedbaném stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Jiná stavba (hala) v Praha, k. ú. Hloubětín

Spisová značka
206 EX 671/11
Nejnižší podání
29.867 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Oceňovaná hala je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, nemá žádné podzemní podlaží a podsklepení je částečné. Objekt byl postaven odhadem v roce 1990. Základy má železobetonové izolované, konstrukce objektu je zděná, stropy se v objektu nenachází. Střešní krytina je vlnitý plech, objekt je bez klempířských prvků, nemá vnější omítky a zateplení pláště není provedeno.

Hala má zastavěnou plochu 366 m2.

Vnitřní omítky chybí. Chybí zde okna. Hala nemá instalována žádná vrata a podlahy v hale nejsou vyhotoveny. Další vybavení se v objektu nenachází. Do objektu není zavedena funkční elektřina. Vodovod není funkční, v objektu nejsou řešeny odpady a zemní plyn zde není zaveden. Objekt nemá řešené vytápění. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny vykazují známky poškození, střecha je zastaralá, objekt je bez oken, bez podlah, vybavení v objektu chybí a rozvody v objektu chybí. Hala je ve špatném stavu.

Pozemek (cizího vlastníka) je bez porostů a je bez oplocení. Pozemek je rovinatý. Přístup ke hale je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.  Hala je postavena na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá řídce obydlené oblasti. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí objektu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, vybavenost úřady v okolí: kompletní soustava úřadů v blízkém okolí a v místě se nachází pobočka České pošty.

Lokalita, ve které je hala postavena, je klidná a bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Objekt se nachází v lokalitě s vysokým nebezpečím výskytu záplav.

Fotogalerie

 

Komerční budova v obci Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou, okr. Přerov

Spisová značka
206 EX 1068/14
Nejnižší podání
280.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Lipník nad Bečvou
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost je samostatný objekt. Stavba má jedno nadzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy má betonové, objekt je zděné konstrukce. Má rovnou střechu, střešní krytinu tvoří dle satelitních snímků živičná lepenka a plech, klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Odhadem byl objekt postaven v roce 1975.

Stěny objektu jsou poškozené (jsou zde patrné praskliny na severozápadní stěně), nebyly zjištěny vady střechy, okna jsou zastaralá. Objekt je vhodný k rekonstrukci. Využití objektu se předpokládá jako prodejna s kancelářemi, skladovacími prostory a sociálním zařízením. Podlahová plocha je odhadnuta na 170 m2.

Okna jsou použita dřevěná s dvojsklem, kovová jednoduchá a luxfery, v části prostoru s žaluziemi. Okna jsou orientována na severozápad a jihovýchod. Vchodové dveře jsou dřevěné, vrata jsou kovová. Na oknech a dveřích jsou instalovány mříže.

Stavba stojí na pozemku parc. č. st. 1277 ve vlastnictví České dráhy, a.s., zapsaném na LV č. 581 pro katastrální území Lipník nad Bečvou. Pozemek není oplocen, je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po veřejné zpevněné cestě (pozemek parc. č. 3431/1 ve vlastnictví České dráhy, a.s. s věcným břemenem cesty).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 Rodinného domu s garáží v obci Sušice, okres Klatovy (druhá polovina se draží pod sp. zn. 206 EX 939/13)

Spisová značka
206 DD 2/19
Nejnižší podání
3.862.500 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

V případě, že máte zájem o prohlídku nemovitosti, kontaktujte soudního exekutora na tel. čísle 241 409 461 nebo e-mailové adrese gureckyo@eupraha.cz.

Rodinný dům ve tvaru „L“ je zděná dvoupodlažní stavba, přičemž 2.NP je tvořeno podkrovím se zvýšenou půdní nadezdívkou. Objekt není podsklepen. V 1. NP se nachází hala (výškově snížená o 50 cm), jídelna s kuchyní, ložnice se šatnou, WC, koupelna ,technická místnost, chodba ,zádveří a sklep v úrovni podlaží. Na chodbu navazuje domovní schodiště kterým je přístup do 2.NP. Ve 2.NP jsou umístěny tři pokoje, dále je zde samostatná kuchyně, koupelna a WC. Tvar střechy je tvořen průnikem dvou nestejně vysokých valbových tvarů střech. Základy jsou ze železobetonových pasů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva POROTHERM vyzdívané na tl. 450 a 250 mm. Komínové těleso od krbových kamen je z tvarovek SCHEIDEL. Stropní konstrukce jsou systému POROTHERM (trámy a vložky MIAKO). Vnitřní schodiště je točité železobetonové. Krov je vaznicové soustavy s dřevěnými sloupky s pásky a dvojitými kleštinami. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna dvěma ocelovými rámy ze svařených válcovaných profilů. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAG typu alpská taška s posypem černé barvy. Okna jsou plastová bílé barvy zaskleny dvojsklem. Střešní okna jsou systému VELUX. Vnitřní dveře jsou kazetové dřevěné s obložkovými zárubněmi typu SAPELI. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a vápenné štukové. V koupelnách , WC kuchyních jsou keramické obklady. Podlahy jsou na chodbách a v sociálních zařízeních keramické dlažby, v obytných místnostech lamelové laminátové podlahy, v hale jsou keramické velkoformátové dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejný uliční litinový vodovod (DN 100) polyetylenovou vodovodní přípojkou DN 25, napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť je kanalizační přípojkou z plastu potrubního systému KG PIPRLIFE-FATRA. Vytápění objektu ústřední, plynový kotel nástěnný JUNKERS, otopná desková ocelová tělesa a v místnostech s dlažbou a laminátovou podlahou doplňkové podlahové topení. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován třemi solárními kolektory se zásobníkem TÚV 300 litrů. Rodinný dům je napojen na veřejný STL rozvod plynovou přípojkou DN 25 z ocelového potrubí s izolací Bralen. Od krbu je proveden rozvod teplovzdušného vytápění z pozinkovaného spiro potrubí 2x DN 200 do 2.NP k vytápění tří pokojů. Objekt je napájen z distribuční sítě ZČE samostatnou přípojkou NN z ulice Sadová zemním kabelem AZKZ 4Bx16 mm2 ukončenou v hlavní domovní pojistkové skříni. Elektroměrný rozvaděč je umístěn ve zděném sloupku oplození. v objektu je telefon. domácí telefon a rozvod TV.

Dům byl postaven v roce 2002 a zkolaudován v rove 2003.

Druhá polovina domu se draží pod sp.zn. 206 EX 939/13 rovněž dne 17.12.2019.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 Rodinného domu s garáží v obci Sušice, okres Klatovy (druhá polovina se draží pod sp. zn. 206 DD 2/19)

Spisová značka
206 EX 939/13
Nejnižší podání
2.575.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

V případě, že máte zájem o prohlídku nemovitosti, kontaktujte soudního exekutora na tel. čísle 241 409 461 nebo e-mailové adrese gureckyo@eupraha.cz.

Rodinný dům ve tvaru „L“ je zděná dvoupodlažní stavba, přičemž 2.NP je tvořeno podkrovím se zvýšenou půdní nadezdívkou. Objekt není podsklepen. V 1. NP se nachází hala (výškově snížená o 50 cm), jídelna s kuchyní, ložnice se šatnou, WC, koupelna ,technická místnost, chodba ,zádveří a sklep v úrovni podlaží. Na chodbu navazuje domovní schodiště kterým je přístup do 2.NP. Ve 2.NP jsou umístěny tři pokoje, dále je zde samostatná kuchyně, koupelna a WC. Tvar střechy je tvořen průnikem dvou nestejně vysokých valbových tvarů střech. Základy jsou ze železobetonových pasů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva POROTHERM vyzdívané na tl. 450 a 250 mm. Komínové těleso od krbových kamen je z tvarovek SCHEIDEL. Stropní konstrukce jsou systému POROTHERM (trámy a vložky MIAKO). Vnitřní schodiště je točité železobetonové. Krov je vaznicové soustavy s dřevěnými sloupky s pásky a dvojitými kleštinami. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna dvěma ocelovými rámy ze svařených válcovaných profilů. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAG typu alpská taška s posypem černé barvy. Okna jsou plastová bílé barvy zaskleny dvojsklem. Střešní okna jsou systému VELUX. Vnitřní dveře jsou kazetové dřevěné s obložkovými zárubněmi typu SAPELI. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a vápenné štukové. V koupelnách , WC kuchyních jsou keramické obklady. Podlahy jsou na chodbách a v sociálních zařízeních keramické dlažby, v obytných místnostech lamelové laminátové podlahy, v hale jsou keramické velkoformátové dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejný uliční litinový vodovod (DN 100) polyetylenovou vodovodní přípojkou DN 25, napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť je kanalizační přípojkou z plastu potrubního systému KG PIPRLIFE-FATRA. Vytápění objektu ústřední, plynový kotel nástěnný JUNKERS, otopná desková ocelová tělesa a v místnostech s dlažbou a laminátovou podlahou doplňkové podlahové topení. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován třemi solárními kolektory se zásobníkem TÚV 300 litrů. Rodinný dům je napojen na veřejný STL rozvod plynovou přípojkou DN 25 z ocelového potrubí s izolací Bralen. Od krbu je proveden rozvod teplovzdušného vytápění z pozinkovaného spiro potrubí 2x DN 200 do 2.NP k vytápění tří pokojů. Objekt je napájen z distribuční sítě ZČE samostatnou přípojkou NN z ulice Sadová zemním kabelem AZKZ 4Bx16 mm2 ukončenou v hlavní domovní pojistkové skříni. Elektroměrný rozvaděč je umístěn ve zděném sloupku oplození. v objektu je telefon. domácí telefon a rozvod TV.

Dům byl postaven v roce 2002 a zkolaudován v rove 2003.

Druhá polovina domu se draží pod sp.zn. 206 DD 2/19 rovněž dne 17.12.2019.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/4 pozemku - orná půda (LV 10152) v obci Bratčice, k.ú. Bratčice u Potěh, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
76.667 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Bratčice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Pozemek parc. č. 1512 v kat. území Bratčice u Potěh je zemědělskou plochou, dle KN ornou půdou, je bonitován.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/4 pozemku (část zahrady, LV 195) v obci Bratčice, k.ú. Bratčice u Potěh, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
63.333 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Bratčice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Pozemek parc. č. 159/1 v kat. území Bratčice u Potěh je součástí zahrady u rodinného domu. Prohlídka pozemku nebyla provedena (vlastník nemovitosti nebyl zastižen, oceňovaný pozemek není z komunikace viditelný), avšak užívání je zřejmé z mapových snímků, územního plánu i ze sdělení p. Černovského při prohlídce domu v Horkách.

Oceňovaná nemovitost není zatížena věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

RD s pozemkem v obci Poniklá, k.ú. Přívlaka, okres Semily

Spisová značka
206 EX 684/18
Nejnižší podání
1.050.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Poniklá
Okres
Semily
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
14.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka rodinného domu nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. 

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, je zde půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím.

Odhadem byl objekt postaven v roce 1970. 

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 40 cm a stropy jsou železobetonové monolitické. Střecha je sedlová, pultová, střešní krytinu tvoří plechová s nátěrem, ve většině imitovaná břidlice z plastu - capacco a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen pravděpodobně jako 3+1. Podlahová plocha činí odhadem 107 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství pak cca 190 m2.

Vnitřní omítky jsou nejspíše vápenocementové. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na jih. V koupelně se nachází pravděpodobně klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou pravděpodobně dýhované plné či dýhované prosklené, zárubně jsou nejspíše ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je pravděpodobně instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Pro osvětlení jsou použity lustry.

V místnostech je nejspíše podlaha řešena: koberce, lino, v kuchyni je položena keramická dlažba, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je položena keramická dlažba.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, odpady jsou svedeny do septiku a rozvod zemního plynu není připojen. Dům je nejspíš vytápěn ústředně pomocí kotle na tuhá paliva a topná tělesa jsou závěsné radiátory. Ohřev vody je pravděpodobně řešen bojlerem.

Stěny vypadají bez vad, střecha je bez viditelných vad, okna v objektu jsou měněná, podlahy budou vzhledem k stáří objektu pravděpodobně zastaralé, stejně tak vybavení v domě a rozvody.  Rodinný dům vypadá celkově v dobrém stavu.

Z oceňovaných pozemků jen část, o ploše 1935 m2, tvoří funkční celek s nemovitostí.

Ostatní pozemky jsou oddělené veřejnou cestou či pozemkem ve vlastnictví jiného majitele. Z tohoto důvodu není zajištěn příjezd do garáže pro vozidla (nemovitost je přístupná pouze pro pěší). Navíc pozemek pod samotnou nemovitostí je též jiného majitele.  Na okolním pozemku, patřící k nemovitosti, jsou okrasné dřeviny a pozemek není oplocen. Sklon pozemku je svažitý. K objektu je bezproblémový přístup pro pěší po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - v blízkosti objektu. 

Dům je umístěn v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí domu není zvýšená kriminalita – zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – garáž v obci Louka u Litvínova, k. ú. Louka u Litvínova, okres Most

Spisová značka
206 EX 493/12
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Louka u Litvínova
Okres
Most
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – garáže bez č.p./č.ev. vč. příslušenství a pozemku parc. č. st. 269/9 v obci Louka u Litvínova, okres Most, katastrální území Louka u Litvínova, zapsáno na LV 595.

Prohlídce nebyl povinný vlastník či jiné osoby přítomny – obhlídka nemovitosti byla provedena pouze z vně objektu. Stavebně technický stav nemovitosti se dohaduje dle vizuálního posouzení stavby, výměra se dohaduje dle plochy zastavěné a dle dostupných informací z katastru nemovitostí.

Oceňovaná garáž je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, není podsklepená. Odhadem byl objekt postaven v 60. – 70. letech 20. stol. 

Základy jsou betonové bez izolace, objekt je zděné konstrukce (cihla / tvárnice), stěny mají tloušťku cca 30 cm. Střecha objektu v současné době chybí – patrně se propadla vlivem nedostatečné údržby, kdy do objektu patrně zatékalo a betonový strop se poté zřítil – zůstaly zde pouze patrné ocelové příčky. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a objekt není zateplen. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Vrata jsou dřevěná dvoukřídlá a podlaha je betonová. 

V garáži není zavedena elektřina.

Garáž má zastavěnou plochu cca 25 m2, na pozemku o celkové výměře 30 m2. Podlahová – užitná plocha se dohaduje cca 21,00 m2.
 
Stav je špatný – stavba je zcela dožitá. Stěny vykazují známky poškození, střecha vykazuje známky poškození - chybí, podlahy zcela dožité - poškozené, vybavení, vrata adpod. je zcela dožité či poškozené. Garáž se uvažuje k rozsáhlé opravě či demolici.

Pozemek je bez porostů a není oplocen. Pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. 

Garáž je situována ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí objektu je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí garáže jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Okolí garáže je klidné se zvýšeným množstvím zplodin z automobilové dopravy a zeleň v podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a je zde možnost parkování na vlastním pozemku.

V okolí garáže je zvýšená kriminalita - krádeže menšího rozsahu zde nejsou neobvyklé.

Oceňovaná nemovitost není zatížena věcnými břemeny.

Na listu vlastnictví jsou zapsána omezení vlastnického práva a jiné záznamy (exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení exekuce, zahájení exekuce ), které se dle posudku nepromítají do ocenění nemovitostí.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD s pozemkem v obci Věžky, k.ú. Věžky, okres Kroměříž

Spisová značka
206 EX 767/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Věžky
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rodinného domu č.p. 37 vč. příslušenství a pozemku parc. č. 1396, 1397, 1398, 1400, 1682 v obci Věžky, okres Kroměříž, katastrální území Věžky, zapsáno na LV 193.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, není zde půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Odhadem byl objekt postaven v roce 1995. 

Základy má železobetonové izolované, konstrukce objektu je cihlová, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky nejsou instalovány. Vnější úprava pláště objektu: lepidlo bez vnější omítky a stavba není zateplena.

V domě se nachází kuchyně o výměře 14,77 m2, pokoj o výměře 18,55 m2, koupelna s WC o výměře 2,59 m2, pokoj o výměře 15,90 m2, koupelna o výměře 4,74 m2, pokoj o výměře 16,70 m2, pokoj o výměře 37,00 m2, pokoj o výměře 23,15 m2, WC o výměře 1,70 m2, chodba o výměře 22,72 m2, předsíň o výměře 9,90 m2, garáž o výměře 40,00 m2. Podlahová plocha činí 167,72 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 207,72 m2

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou plastová s dvojsklem a dřevěná zdvojená, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na sever a jih.

Vybavení koupelny tvoří sprchový kout, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a elektrický sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry.

V obytných místnostech je lino, v kuchyni je na podlaze lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je položeno lino. V ostatních místnostech je lino.

Dalším vybavením domu je anténní rozvody a síťové rozvody.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, odpady jsou svedeny do jímky a zemní plyn zde není zaveden. Dům má ústřední topení pomocí elektrokotle. Je instalován elektrický průtokový ohřívač pro účel ohřevu vody.

Stěny objektu jsou poškozené, střecha vykazuje známky poškození, okna vykazují známky poškození, podlahy v domě jsou zastaralé, vybavení v domě je zastaralé a rozvody v objektu jsou bez vad. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci.

Pozemky jsou bez oplocení, nachází se zde okrasné a trvalé porosty a částečně zpevněné betonové plochy.   Samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: vedlejší stavba a tři přístřešky, dva jsou v dezolátním stavu.

Objekt je postaven na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

Zastávka hromadné dopravy je mimo zastavěné území obce - bez spojení.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh