Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/6 RD vč. příslušenství a pozemku v obci Lázně Bohdaneč, k.ú. Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice

Spisová značka
206 EX 1324/15
Nejnižší podání
86.667 Kč
Výše jistoty
8.000 Kč
Město
Lázně Bohdaneč
Okres
Pardubice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům je část dvojdomku a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, je zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven před 80-100 lety.

Objekt je smíšené konstrukce, stropy jsou zřejmě z dřevěných trámů. Tvar střechy je pultový, střešní krytina je tašková a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno.

Dispozičně je dům řešen jako 2+1: 2x pokoj, kuchyně, chodba, koupelna s WC. Podlahová plocha činí odhadem 55 m2.

Vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou v objektu plastová. V koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Podlahy jsou pravděpodobně kryty keramickou dlažbou, koberci, případně PVC nebo plovoucí laminátovou krytinou. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V. Zdrojem vody je vodovod, dům má připojení na veřejnou kanalizaci a je zde zaveden zemní plyn. V domě bylo topení v minulosti řešeno lokálně plynovými topidly WAW, současný stav není znám. Ohřev vody je pravděpodobně řešen bojlerem.

Stav rodinného domu je posouzen jako dobrý. Dům prošel v cca posledních 5 letech částečnou rekonstrukcí – výměna oken, vstupních dveří, vybudování koupelny. Přesný stav interiérů není znám, avšak dle fotografií a vnějšího ohledání včetně sdělení vlastníka sousední nemovitosti je dům obyvatelný, s přiměřeným opotřebením. Ve špatném stavu je však fasáda domu, která jeví známky zemní vlhkosti a oprýskává. 

Přilehlý pozemek je bez porostů a oplocení tvoří zděný plot. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Je zde omezená možnost parkování přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: dílna a kůlna.

Objekt je postaven v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. Jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů včetně příměstských.
Jsou zde bezproblémové sousedské vztahy a v okolí domu není zvýšená kriminalita.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Oceňovaný podíl je předmětem exekučního řízení, byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Vzhledem k účelu znaleckého posudku nejsou tato omezení vlastnických práv v ocenění zohledněna.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/8 pozemků (orná půda) v obci Troskotovice, k.ú. Troskotovice, Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 251/11
Nejnižší podání
30.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Troskotovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 2905 a 2923, každý o výměře 10.000 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda a jsou využívány k zemědělské činnosti. Celková výměra těchto pozemků činí 20.000 m2. Pozemky se nacházejí asi 1,5 km severně od západní části obce Troskotovice, mimo zastavěné území obce. Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělské – orná půda. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek (orná půda) v obci Loučeň, k.ú. Loučeň, okr. Nymburk

Spisová značka
206 EX 30/10
Nejnižší podání
180.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Loučeň
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zemědělský pozemek v půdním celku, zemědělsky obdělávaný. Tento je na okraji zastavěné části obce. Pozemek je trojúhelníkového tvaru, rovinného charakteru a je situovaný na okraji obce, zástavby.

Fotogalerie

 

Pozemek (orná půda) v obci Bobnice, k.ú. Kovansko, okr. Nymburk

Spisová značka
206 EX 30/10
Nejnižší podání
120.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Bobnice
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zemědělský pozemek v půdním celku, zemědělsky obdělávaný. Tento je na okraji zastavěné části obce. Pozemek je obdélníkového tvaru, rovinného charakteru a je situovaný na okraji obce.

Fotogalerie

 

Pozemky (orná půda, vodní plocha) v obci Loučeň, k.ú. Patřín, okr. Nymburk

Spisová značka
206 EX 30/10
Nejnižší podání
533.333 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Loučeň
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se převážně o zemědělské pozemky v půdních celcích, zemědělsky obdělávaných. Tyto jsou situovány mimo zastavěnou část obce. Pozemek parc.č.236/7 je pozemek mezi okrajem pole a příkopem u silnice.

Fotogalerie

 

Pozemky (orná půda) v obci Krchleby, okr. Nymburk

Spisová značka
206 EX 30/10
Nejnižší podání
166.667 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Krchleby
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
06.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zemědělské pozemky v půdních celcích, zemědělsky obdělávaných. Tyto jsou situovány mimo zastavěnou část obce.

Fotogalerie

 

1/6 pozemků v obci Blížejov, k.ú. Malonice nad Zubřinou, okres Domažlice

Spisová značka
206 EX 402/14
Nejnižší podání
20.933 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Blížejov
Okres
Domažlice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaným objektem jsou lesní pozemky parc.č. 771, 404/5 a 755 nacházejících se u obce Blížejov, okres Domažlice, katastrální území Malonice nad Zubřinou. Pozemky nejsou oploceny, samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je přes soukromý pozemek cizího subjektu – není zřízeno věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu. Všechny tři oceňované pozemky jsou zalesněny, skladba porostů viz. tabulka výše. V blízkosti pozemků se nacházejí drobné vykácené mýtiny, při prohlídce nebylo možno určit, zda-li vykácené menší úseky lesa, spadaly do oceňovaných pozemků, či již do pozemků sousedních (nezbytná nutnost přítomnosti geodeta). Dopad na finální hodnotu je však minimální.

Pozemky jsou situované na spojnici obcí Milavče a Lštění. Charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Nebyla zjištěna přítomnost žádného typu inženýrských sítí, ani vedení vysokého napětí.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (stavební pozemek, zahrada) v obci Habartice, k.ú. Habartice u Frýdlantu, okres Liberec

Spisová značka
206 EX 835/02
Nejnižší podání
25.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Habartice
Okres
Liberec
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaným objektem jsou dva pozemky p.č. 28/1 (zahrada, 698 m2) a p.č. st. 187 (zastavěná plocha a nádvoří, 108 m2). Na pozemku st. 187 se nachází ruiny zemědělského objektu (stodoly). Oba pozemky leží v zastavěném území obce. Dle územního plánu je pozemek p.č. 28/1 regulován jako - plochy občanského vybavení - komerční zařízení a pozemek st. 187 jako plochy bydlení v rodinných domech.

Na pozemku 28/1 se nacházejí ovocné dřeviny v podobě tří kusů třešně. Pozemky nejsou oplocené a jsou mírně svažité. K pozemku p.č. 28/1 je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Pozemky jsou situovány na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemků je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů a možnost parkování je dobrá - přímo u objektu.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky (zahrada) v obci Chodová Planá, k.ú. Michalovy Hory, okres Tachov

Spisová značka
206 EX 1405/11
Nejnižší podání
210.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Chodová Planá
Okres
Tachov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.08.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí ve středu zastavěné části obce Michalovy Hory. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zahrada o výměře 1 935 m2. Na západní straně jsou pozemky ohraničené dřevěným oplocením s betonovými sloupky, na jižní straně jsou ohraničené korytem místního potoka a na severní a východní straně dřevěným oplocením. Na travnatých pozemcích se nacházejí porosty, dřevěné oplocení a plechový přístřešek. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané jako zahrada. K pozemkům vede zpevněné komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 913/13, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje. Mezi zpevněnou komunikací a pozemkem parc. č. 150 se nachází úzký pruh travnatého pozemku parc. č. 913/19, který je ve vlastnictví městyse Chodová Planá.

Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha vesnického bydlení.

Fotogalerie

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 pozemků (trvalý travní porost, LV 171) v obci Ponětovice, k.ú. Ponětovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 324/17
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Ponětovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích parc. č. 401/5, 402/4 nacházejících se v obci Ponětovice, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 171.

Pozemky parc. č. 401/5 o výměře 8 m2 a parc. č. 402/4 o výměře 296 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost. Výměra pozemků činí celkem 304 m2. Pozemky se nacházejí v západním okraji obce Ponětovice, mimo zastavěné území a jsou využívány k zemědělské činnosti jako louky. Pozemky se nacházejí v záplavovém území tzv. 100-leté vody – lokalita s nízkým stupněm nebezpečí záplav.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy označené jako louky a pastviny.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh