Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemek (zahrada) v obci Skalička, okr. Přerov

Spisová značka
206 DD 3/22
Nejnižší podání
230.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Skalička
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.08.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek par.cč. 433 se nachází na konci obce v blízkosti rodinných domů a jeho výměra je 2842 m2. Pozemek navazuje na zastavěnou část obce a je u něj rozvodná skříň elektro. V územním plánu není určen pro výstavbu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Podíl na pozemcích (zeleň, vodní plocha) v obci Statenice, okres Praha-západ

Spisová značka
206 EX 2428/21
Nejnižší podání
85.370 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Statenice
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 1432

Oceňované pozemky o celkové ploše 22 140 m2 jsou vedeny v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, mimo p.č. 216/59 o rozloze 1568 m2, který je veden jako vodní plocha vodní nádrž umělá.

Skutečnost dle územního plánu obce, okolí vodní plochy p.č.216/59 (W-plochy vodní a vodohospodářské) s přilehlou parcelou č.216/110 ( dle ÚP oblast ZV-veřejná prostranství, veřejná zeleň) s venkovními úpravami-zpevněné plochy cest a chodníků. Parcela č. 216/113 je dle katastru vedena jako trvalý travní porost, dle ÚP obce je v oblasti BI- bydlení v rodinných domech, městské a příměstské. Koncová parcela řady stavebních pozemků s rodinnými domy. Výměra 555 m2. Zbývající parcely, dle katastru nemovitostí trvalý travní porost je oblast dle ÚP obce oblast ZS- zeleň soukromá a vyhrazená. Svažité a úzké pozemky na obou březích Únětického potoka protékající od západu k východu obcí. Pozemky mezi potokem a zastavěnými pozemky s rodinnými domy. Zde jsou převážně náletové křoviny a neošetřované porosty. Bez geometrického vyměření jednotlivých parcel je jejich identifikace v terénu obtížná, Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu

LV 1277

Stavební parcela č. 1072 o výměře 8 m2 s osazenou trafostanicí (ve vlastnictví ČEZ) na hranici s přilehlou komunikací místního významu U školky.

Fotogalerie

 

Chalupa v obci Bezděkov pod Třemšínem, okr. Příbram

Spisová značka
206 EX 6058/21
Nejnižší podání
636.667 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Bezděkov pod Třemšínem
Okres
Příbram
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost leží mimo zastavěnou část obce v kraji louky. Nemovitost spadá do ochranného pásma Přírodní památky Rožmitál pod Třemšínem, což jsou drobné vodní plochy s chráněnými čolky, žábami a travinami a navazujícím smrkovo – borovým lesem. Nemovitost je bez příjezdu, přístup je možný přes louky ve vlastnictví třetích osob (LV297), smluvní věcné břemeno v Katastru nemovitostí zapsáno není. Chalupa je napojena na elektřinu a obecní vodovod.

Stavba bývala dříve drůbežárnou, která byla později přestavěna na rekreační objekt. Chalupa je přízemní s asymetrickou sedlovou střechou krytou vlnitými eternitovými šablonami. Svislé konstrukce jsou zděné, vnější omítky vápenocementové, dřevěná špaletová okna s meziokenními mřížemi, dřevěné vstupní dveře. Stavba má 2 nové komíny. Vnitřní uspořádání stavby se nepodařilo ověřit. Na obytné stavení navazuje dřevěná kůlna s pultovou střechou. Trvalý travní porost před chalupou sloužící jako dvorek není oplocen, z jižní strany je na okraji vysázena ochranná řada jehličnanů. Nemovitost údajně není několik let využívána.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Příbor, k.ú. Klokočov u Příbora, okres Nový Jičín

Spisová značka
206 EX 4930/08
Nejnižší podání
136.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Příbor
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 3/1, 4/2, 4/3, nacházejících se v obci Příbor, k.ú. Klokočov u Příbora, okres Nový Jičín.

Oceňované pozemky parc. č. 3/1 – ostatní plocha, neplodná půda, rozloha 721 m2, parc. č. 4/2 – zahrada, rozloha 218 m2, parc. č. 4/3 – zahrada, rozloha 41 m2,  jsou součástí listu vlastnictví č. 1852 a dle charakteru pozemků jsou v ocenění rozděleny na zemědělské pozemky, stavební pozemky

Zemědělský pozemek parc. č. 3/1 ostatní plocha, neplodná půda je v územním plánu regulován jako plochy smíšené nezastavěného území. Na pozemku se nachází trvalé porosty.

Stavební pozemky parc. č. 4/2 a 4/3, zahrada, jsou v územním plánu regulovány jako plochy smíšené obytné a tvoří funkční celek s zastavěným pozemkem parc. č. 1 a parc. č. 4/1 ve vlastnictví jiné osoby.

Přístup k pozemkům je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Pozemky se nachází na severním okraji obce. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V obci je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti pozemků je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

 

Podíl 1/18 rodinného domu v obci Liběšice, k.ú. Líčkov, okres Louny

Spisová značka
206 EX 3778/21
Nejnižší podání
21.333 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Liběšice
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.09.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven na začátku 20. století a ke dni ocenění je nejméně 100 let stár.

Základy jsou kamenné, objekt je kamenné konstrukce, tloušťka stěn je cca 50 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena bobrovkou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 2+1. V domě se nachází kuchyně o výměře 18,15 m2, předsíň o výměře 4,15 m2, koupelna o výměře 4,55 m2, pokoj o výměře 13,20 m2, pokoj o výměře 17,80 m2. Podlahová plocha činí 57,85 m2. V části domu pak bývalá hospodářská část, výměra se nezapočítává do obytné plochy.

Vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad, jihovýchod, jihozápad. Koupelna je vybavena klasickou vanou a na WC je klasická toaleta. Mají dřevěné zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Pro osvětlení jsou použity lustry. Obytné místnosti mají na podlaze lino, kuchyně má na podlaze lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, splašky do septiku, zemní plyn zde není zaveden. V domě je topení řešeno lokálně kamny. Ohřev vody v koupelně zajišťuje butar.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Rodinný dům v obci Křinec, k.ú. Bošín, okr. Nymburk

Spisová značka
206 EX 1293/15
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Křinec
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - rodinného domu č.p. 6 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 13 a parc. č. 12 v obci Křinec, okres Nymburk, katastrální území Bošín.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt s jedním nadzemním podlažím a půdou. Letopočet na domě uvádí, že objekt byl postaven v roce 1909.

Základy domu jsou pravděpodobně smíšené, konstrukce objektu je smíšená a stropy jsou dřevěné trámové. Dům má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Dům má špaletová okna a orientace obytných prostor je na sever a východ. Vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení a stav interiéru se nepodařilo zjistit. Vstup do objektu nebyl umožněn. Na základě vnějšího ohledání se předpokládá, že objekt je dlouhodobě neobývaný, v neudržovaném stavu.

Podlahová plocha domu byla pro účely ocenění odvozena ze zastavěné plochy uvedené v katastrální mapě, přičemž je odhadováno, že obytná byla pouze přední část domu, na kterou navazovaly další místnosti se vstupem z venku. Podlahová (obytná) plocha domu činí odhadem 80 m2.

Dům je pravděpodobně napojený na elektřinu a vodovod. U hranice pozemku je přípojka elektřiny a přípojka vody. Odpad je pravděpodobně sveden do jímky. Vytápění v domě je pravděpodobně lokální pomocí kamen na tuhá paliva.
Stěny objektu jsou zastaralé, střecha domu je zastaralá, okna domu jsou zastaralá, podlahy, vybavení a rozvody v domě jsou pravděpodobně zastaralé. Rodinný dům je v zanedbaném stavu, dlouhodobě neobývaný, vhodný ke kompletní rekonstrukci.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné a náletové dřeviny. Oplocení tvoří dřevěný plot ve špatném stavu. Pozemek je dlouhodobě neudržovaný. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu. Příslušenství domu tvoří zděná stavba s pultovou střechou ve špatném stavu.

Poloha domu je v části obce, která není stavebně srostlá s její sídelní částí, a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 rodinného domu v obci Hovorčovice, okr. Praha-východ

Spisová značka
206 EX 538/12
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Hovorčovice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. St. 524 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 395 Hovorčovice, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 52/31 (zahrada) vše v kat. území Hovorčovice, obec Hovorčovice, část obce Hovorčovice, okres Praha-východ, zapsáno na LV 578.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v severní zastavěné části obce Hovorčovice v ulici Polní č.p. 395.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín, střešní okna a vikýř. Stáří budovy je cca 20 let. Okna domu jsou plastová s parapety. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V přízemí rodinného domu se nachází byt rozdělený na chodbu (18,7 m2), koupelnu s vanou a WC (6,6 m2), obývací pokoj s kk (40,0 m2), technickou místnost (6,1 m2), sklad (6,0 m2), komoru (1,5 m2) a vestavěnou dvojgaráž (38,3 m2). Výška stropu v 1. NP je 2,68 m. V podkroví se nachází schodiště (5,6 m2), chodba (8,5 m2), pokoj (13,0 m2), koupelna se sprchovým koutem a WC (7,2 m2), pokoj (32,9 m2), šatna (7,4 m2), pokoj (16,1 m2), pokoj (18,0 m2) a WC (2,2 m2). Výška stropu v podkroví je 2,29 m. Z podkroví je možný vstup na terasu se zábradlím. Interiéry jsou v zanedbaném stavu s minimální údržbou. Na podlahách v místnostech se nachází plovoucí podlaha, PVC nebo keramická dlažba. Obklady jsou keramické.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění budovy je ústřední plynové. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Na pozemku se nachází studna, která je v současné době nefunkční. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Na pozemku parc. č. St. 524 stojí rodinný dům č.p. 395. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený pozemek navazuje pozemek parc. č. 52/31 a tvoří společně jeden funkční celek. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada. Celková plocha pozemku je 809 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a oplocený. Přístup na pozemek je přes pozemek parc. č. 52/24, který je ve vlastnictví obce Hovorčovice a přes pozemek parc. č. 52/68, který je ve spoluvlastnictví soukromých vlastníků sousedních pozemků (ošetřeno věcným břemenem).

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je dřevěná kůlna a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Bylo zjištěno věcné břemeno:

- věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k parcelám parc. č. 52/24, parc. č. 52/67 a parc. č. 52/68 pro parcelu parc. č. 52/31.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh