Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Rodinný dům v obci Pyšely, okr. Benešov (možnost odkupu pozemku pod stavbou a zahrady - viz upozornění v popisu)

Spisová značka
206 EX 2962/23
Nejnižší podání
5.269.500 Kč
Výše jistoty
200.000 Kč
Město
Pyšely
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.05.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Spolumajitel domu, pan Marek Štrop, doplnil k obsahu znaleckého posudku tyto upřesňující informace:

- Informace o tom, že konstrukce budovy je zděná z cihel Porotherm se týká pouze hlavní budovy (původní stavba). Dostavba (jídlna, chodba, sauna, garáž) je ze ztraceného bednění a betonu, zahradní terasa a sklad jsou dřevostavba.

-  Zateplení fasády se týká pouze přístavby, která je postavena ze ztraceného bednění a betonu.

-  Vchodové dveře domu nejsou bezpečnostní, jedná se o obyčejné dveře opatřené bezpečnostním zámkem.

- Některé části domu neprošly kolaudací (zastřešení bazénu, zahradní terasa - v posudku nazývaná zimní zahrada, sklad - obestavení části prostoru krytého stání).

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Předmětem dražby je celý dům (stavba) bez pozemků neboť se jedná o exekuci rozdělením věci formou jejího prodeje v dražbě a rozdělením výtěžku dražby mezi spoluvlastníky. Výlučným majitelem pozemku pod domem a zahrady kolem domu je pan Marek Štrop. Majitel těchto pozemků pan Marek Štrop je připraven se zájemci (dražiteli) uzavřít ještě před dražbou smlouvu o smlouvě budoucí, kterou se zaváže po dražbě tyto pozemky prodat vydražiteli za předem ujednanou cenu. S ohledem na možnou časovou náročnost sjednání smlouvy o smlouvě budoucí se dražitelům doporučuje kontaktovat pana Marka Štropa s předstihem před konáním dražby, a to na tel. čísle 602 792 981.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází ve východní okrajové zastavěné části města Pyšely v ulici Čtyřkolská č.p. 368 v zástavbě rodinných domů.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel Porotherm a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu je zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek značky Bramac a část je s krytinou z lepenky IPA. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, střešními okny a bleskosvodem. Stáří budovy je cca 22 let. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené, bezpečnostní. K domu je využívána oplocená zahrada, která není předmětem ocenění, a vestavěná garáž s automatickými vraty. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. NP domu se nachází zimní zahrada, krytý bazén s vyhříváním a protiproudem, garáž, chodba před saunou, spojovací chodba, sauna, sklad, technická místnost, WC se sprchovým koutem, předsíň, kuchyň, jídelna a obývací pokoj. Ve 2. NP domu je ložnice, koupelna s vanou a s WC, sklad, pokoj a pokoj. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené a posuvné. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Dům je v dobrém udržovaném stavu.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední plynové, kotlem, či lokální na tuhá paliva, krbem. Ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel. Dům je vybaven klimatizací.

Na pozemku parc. č. St. 973 stojí stavba rodinného domu č.p. 368. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 151 m2. Pozemek parc. č. 806/12 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 973 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 1 092 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 698/183 ve vlastnickém právu města Pyšely

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavba v obci Ladná, okr. Břeclav

Spisová značka
206 EX 2960/23
Nejnižší podání
3.816.000 Kč
Výše jistoty
300.000 Kč
Město
Ladná
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
20.06.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Nemovitá věc se nachází v severovýchodní okrajové části obce Ladná v ulici Masarykova č.p. 446.  Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda stavby není zateplená. Dům je podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, bleskosvodem a střešními okny. Okna stavby jsou dřevěná zdvojená a luxfery. Vchodové dveře stavby jsou dřevěné částečně prosklené. Ke stavbě patří oplocený pozemek a navazující dílna. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. 433 stojí stavba č.p. 446. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 422 m2. Pozemky parc. č. 434 (orná půda) a parc. č. 435 (orná půda) navazují na stavební pozemek parc. č. 433 a tvoří s ním jeden funkční celek. Pozemky jsou rovinaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zděný sklad se sedlovou střechou, zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 438/1 ve vlastnickém právu Jihomoravského kraje.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemek v obci Hosty, okr. České Budějovice

Spisová značka
206 EX 672/22
Nejnižší podání
110.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Hosty
Okres
České Budějovice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.06.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 2501/11 o celkové výměře 3601 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemek se nachází cca 2 km severozápadně od obce Hosty, v lokalitě Dobrný. Podle platného územního plánu je pozemek situován v plochách ZPF- zemědělský půdní fond, trvalý travní porost. Podle údajů obsažených ve Veřejném registru půdy LPIS je pozemek zemědělsky obhospodařován jako trvalý travní porost a je součástí půdního bloku. Pozemek je přístupný přes zemědělsky využívané pozemky nebo přes pozemek 2502/3.

Fotogalerie

Další soubory

 

Průmyslový areál v obci Vlašim, okr. Benešov - v dalších souborech aktualizace znaleckého posudku

Spisová značka
206 EX 2227/22
Nejnižší podání
18.330.667 Kč
Výše jistoty
5.000.000 Kč
Město
Vlašim
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
27.06.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Jedná se o dražbu průmyslového areálu, který se skládá z následujících nemovitých věcí: pozemku parc. č. St. 351/75 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: jiná stavba, pozemku parc. č. St. 351/77 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 1690 Vlašim, způsob využití: prům. objekt, pozemku parc. č. St. 351/78 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., způsob využití: prům. objekt a pozemků parc. č. 2920 (ostatní plocha) a parc. č. 2940 (ostatní plocha), vše v kat. území Vlašim, obec Vlašim, část obce Vlašim, okres Benešov, zapsáno na LV 2189.

Areál se nachází v jihovýchodní zastavěné části města Vlašim v ulici Lidická č.p. 1690 v průmyslové zóně.

Jedná se o oplocený průmyslový areál, který se skládá z průmyslového objektu, vrátnice, skladu, 2 skladovacích hal, jeřábu (není předmětem ocenění) a betonového krytu. Oplocení je drátěné a plechové. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 351/77 stojí řadový, krajní, patrový průmyslový objekt se dvěma nadzemními podlažími a č.p. 1690. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda stavby není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je plochá. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou dřevěná dvojitá a dřevěná zdvojená. Dveře budovy jsou dřevěné prosklené. V 1. NP stavby se nachází výrobní hala, sklady, kanceláře, archiv, šatny a sociální

zařízení. Ve 2. NP je 13 kanceláří, kuchyně, 2 sociální zařízení, archiv, jídelna a 2 pokoje. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC, keramickou dlažbou a koberci. Obklady jsou keramické. V budově je jeřábová dráha (není předmětem ocenění). Budova je určena k rekonstrukci.

Na pozemku parc. č. St. 351/78 se nachází samostatně stojící přízemní skladovací hala bez č.p./č.e. Konstrukce budovy je z trapézového plechu a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. V hale se nachází jeřábová dráha (není předmětem ocenění).

Na pozemku parc. č. St. 351/75 se nachází samostatně stojící přízemní sklad bez č.p./č.e. Konstrukce budovy je z plechu a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je pultová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu.

Na pozemku parc. č. 2940 se nachází samostatně stojící přízemní skladovací hala. Konstrukce budovy je z plechu a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu.

Pozemky parc. č. St. 351/75 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 351/77 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 351/78 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2920 (ostatní plocha) a parc. č. 2940 (ostatní plocha) na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným a plechovým plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 2381/6 ve vlastnickém právu města Vlašim.

Po provedení hledání došlo k odstranění haly na pozemku parc. č. 351/78. Nové skutečnosti jsou uvedeny v přiložené aktualizaci znaleckého posudku a doplnění znaleckého posudku.

 

 

Fotogalerie

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Rodinný dům v obci Osečany, okr. Příbram

Spisová značka
206 EX 4548/23
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Osečany
Okres
Příbram
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí -   pozemku parc. č. St. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 36 Osečany, způsob využití: rod. dům a pozemku parc. č. 1460/10 (ostatní plocha), vše v kat. území Osečany, obec Osečany, část obce Osečany, okres Příbram, zapsáno na LV 166.

Nemovitá věc se nachází v zastavěné části obce Osečany č.p. 36 v zástavbě rodinných domů. Jedná se o  přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s vlnitou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou plastové částečně prosklené. K domu patří vestavěná garáž s automatickými vraty. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 21 stojí stavba rodinného domu č.p. 36. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 130 m2. Pozemek parc. č. 1460/10 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 21 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 58 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky nejsou oploceny. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1460/1 ve vlastnickém právu obce Osečany.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 rodinného domu v obci Albrechtice, okr. Karviná

Spisová značka
206 EX 4166/23
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Albrechtice
Okres
Karviná
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí:

- ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemcích parc. č. 1683/2 (zahrada), parc. č. 1685/2 (zahrada), na pozemku parc. č. 1685/3 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 739 Albrechtice, způsob využití: rodinný dům, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 1687/2 (ostatní plocha) v kat. území Albrechtice u Českého Těšína, obec Albrechtice, část obce Albrechtice, okres Karviná, zapsáno na LV 1869,

- pozemků parc. č. 1683/4 (zahrada), parc. č. 1685/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1686/3 (orná půda) a parc. č. 1687/6 (ostatní plocha) v kat. území Albrechtice u Českého Těšína, obec Albrechtice, okres Karviná, zapsáno na LV 1925.

Rodinný dům se nachází v okrajové části obce Albrechtice v ulici Pramenná č.p. 739 v zástavbě rodinných domů.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Během posledních 10 let byl dům průběžně rekonstruován. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín, vikýř a bleskosvod. Okna domu jsou plastová. Vchodové dveře domu jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocená zahrada, na které stojí dřevěný altán a přístřešek. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. NP rodinného domu se nachází dílna (7,57 m2), kotelna (4,41 m2), vestavěná garáž (22,32 m2), předsíň (1,95 m2), chodba (12,62 m2), prádelna (7,46 m2), technická místnost (7,68 m2), sklad (3,30 m2), přístavba - sklad (17,12 m2), WC (1,33 m2), kuchyňský kout (14,85 m2), komora (2,61 m2) a obývací pokoj (33,39 m2). V podkroví se nachází chodba (14,37 m2), pokoj (12,69 m2), pokoj (11,25 m2), šatna (6,57 m2), pokoj (11,67 m2), pokoj (11,03 m2), koupelna (7,78 m2) a šatna (1,86 m2). Z podkroví je možný vstup na balkon se zábradlím (8,50 m2). Vnitřní dveře jsou dřevěné plné nebo dřevěné prosklené. Na podlahách v místnostech je keramická dlažba, vinylová podlaha nebo plovoucí podlaha. Obklady jsou keramické.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění domu zajišťuje plynový kotel nebo krbová kamna. Ohřev teplé vody zajišťují solární panely a bojler.

Na pozemku parc. č. 1685/3 stojí stavba rodinného domu č.p. 739. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený stavební pozemek navazují pozemky parc. č. 1683/2 (zahrada), parc. č. 1685/2 (zahrada) a parc. č. 1687/2 (ostatní plocha), které s ním společně tvoří jeden funkční celek. Celková plocha pozemků je 1 178 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný a oplocený. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1690, který je v soukromém vlastnictví.

Příslušenstvím nemovité věci je přístřešek, pergola a oplocení.

LV 1925 - pozemky: Jedná se o pozemky parc. č. 1683/4 (zahrada), parc. č. 1685/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1686/3 (orná půda) a parc. č. 1687/6 (ostatní plocha), které společně tvoří jeden funkční celek. Plocha pozemků je 193 m2.  Pozemky navazují na pozemky zapsané na LV 1869 a jsou společně oplocené. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1690, který je v soukromém vlastnictví.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Družstevní byt 3+1 ve Frýdku-Místku

Spisová značka
206 EX 641/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Frýdek-Místek
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu družstevního podílu ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku, Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00090891, s nímž je spojeno právo užívání družstevního bytu č. 17 v budově č.p. 1944, příslušející k části obce Místek, na pozemku p.č. 1379/21, zapsané na listu vlastnictví č. 8652, vše v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek.

Družstevní byt se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s deseti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven dvěma výtahy. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Československé armády. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1379/55 a dále přes pozemek p.č. 1379/179, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek. Pozemek pod objektem p.č. 1379/21 (LV č. 8651) je v podílovém vlastnictví Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu.

Družstevní byt je dispozičně řešen jako 3+1 (o celkové výměře 70,19 m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění průměrná.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Rodinný dům v obci Žďár, k.ú. Žehrov, okr. Mladá Boleslav

Spisová značka
206 EX 6386/21
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Žďár
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - rodinného domu č.p. 27 a pozemku st.p.č. 233, p.p.č. 302/8 a 308/40 v obci Žďár, okres Mladá Boleslav, katastrální území Žehrov na listu vlastnictví č. 1057.

Rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený. V objektu není půda a nemá vybudované podkroví. Základy má betonové izolované a objekt je cihlové konstrukce. Tloušťka obvodové konstrukce činí 40 cm. Stropy jsou zavěšené podhledy na dřevěných střešních vaznících, střecha je valbová, krytinu tvoří betonová taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové s barevnou stěrkou a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven dle kolaudačního rozhodnutí v roce 2005.

Stav objektu lze charakterizovat jako velmi dobrý. Dispozice rodinného domu je 4+1. V 1.NP se nachází : zádveří, hala, obývací pokoj a jídelna, kuchyň, spíž, šatna, sušárna, garáž, hobby, kotelna, koupelna, WC, 3x pokoj

Vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou dřevěná s dvojsklem. Příslušenství oken tvoří žaluzie. Obytné místnosti jsou orientované na východ, sever, jih, západ. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. V koupelně se nachází rohová vana, sprchový kout, umyvadlo a na toaletě se nachází závěsná toaleta. Interiérové dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně jsou obložkové a vchodové dveře jsou dřevěné bezpečnostní.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Objekt má vlastní čističku odpadních vod. Vytápění zajišťuje plynový kotel, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje plynový kotel, v obýváku je krb s krbovou vložkou.

Celková výměra pozemku činí 6084 m2. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek je oplocený prefabrikovaným betonovým plotem. a pletivem do ocelových sloupků. Trvalé porosty - okrasné dřeviny ( živý plot z borovic, smrčky..). Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům je postaven v části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 rodinného domu v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Spisová značka
206 EX 794/17
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 rodinného domu č.p. 187/4 vč. příslušenství a pozemku parc. č. 1511, 1512 v obci Praha, okres Hlavní město Praha, katastrální území Hlubočepy.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, v části se nachází půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1942.

Základy jsou betonové izolované, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je valbová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 2x3+1, 1x 2+1. Rozdělení jednotek je blíže popsáno ve znaleckém posudku.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci a zemní plyn je zaveden. Vytápění rodinného domu je řešeno prostřednictvím - plynový kotel pro byt ve 2.NP a v podkroví, v 1.NP chybí a topná tělesa jsou závěsné radiátory. Ohřev vody v domě: bojler v podkroví. Stěny objektu jsou poškozené, střecha vykazuje známky poškození, okna jsou zastaralá, podlahy v domě jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Rodinný dům je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: přístřešek v dezolátním stavu.

Dům je situovaný v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh