Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

RD bez č.p./č.ev. vč. pozemku v obci Stachy, k.ú. Úbislav, okres Prachatice

Spisová značka
206 EX 3317/08
Nejnižší podání
1.609.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Stachy
Okres
Prachatice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
09.02.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Oceňovaný pozemek parc.č. 522/4 o výměře 500 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako plochy bydlení. Na pozemku se nachází stavba bez č.p. – rodinný dům.  

Povinný se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil a nebyla umožněna prohlídka oceňované nemovitosti.  Byla provedena pouze venkovní obhlídka a veškeré informace byly získány z veřejné dostupných zdrojů. Některé prvky, zejména vnitřní vybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřebu tohoto znaleckého posudku jsou uvažovány jako standardní, jejich stáří, stav a další životnost je odhadnuta odborným odhadem zpracovatele. Stavba je bez viditelných statických poruch a jejich stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým materiálům. Objekt je obýván (pravděpodobně dosud neproběhlo kolaudační řízení). Pozemek je udržovaný a užívaný jako okrasná zahrada. 

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený, není zde půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Odhadem byl objekt postaven v roce 2000. 

Základy jsou železobetonové izolované. Konstrukce objektu je zděná. Tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová se dvěma sedlovými vikýři. Střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější úprava pláště objektu: perlinka, lepidlo, štuk a zateplení pláště je z polystyrenu. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem. Vchodové dveře jsou plastové.

Podlahová plocha byla odvozena ze zastavěné plochy ze satelitních snímků podle katastru nemovitostí a činí 116 m2.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu.  Podle veřejně dostupných zdrojů- geoportál Jihočeského kraje, mapa technické infrastruktury - je zde pouze přípojka el.energie. Zdrojem vody je pravděpodobně  studna, odpady jsou pravděpodobně svedeny do jímky.

Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad. Stav rodinného domu je velmi dobrý.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a oplocení tvoří dřevěný plot.

Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. K objektu náleží dřevěná kolna.

Dům je postaven na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek (LV 326) v obci Tučapy, k.ú. Dvorce u Tučap, okres Tábor

Spisová značka
206 EX 3287/19
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Tučapy
Okres
Tábor
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc.č. 947/34, nacházející se v obci Tučapy, katastrální území Dvorce u Tučap, okres Tábor.

Oceňovaný pozemek parc.č. 947/34 o výměře 51 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako TI – plochy technické infrastruktury. Pozemek je vymezen v rámci veřejně prospěšné stavby TI-1- sběrný dvůr v sídle Dvorce. Pozemek je oplocený a nachází se v bývalém areálu Čepra na západní části Dvorců. Pozemek je přístupný po zpevněné obecní cestě.

Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly doloženy.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 pozemku (LV 234) v obci Chotoviny, k.ú. Broučkova Lhota, okres Tábor

Spisová značka
206 EX 3287/19
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Chotoviny
Okres
Tábor
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/2 pozemku parc. č. 320/33, 340/2, 494/91 nacházející se v obci Chotoviny, k.ú. Broučkova Lhota, okres Tábor.

Oceňované pozemky parc.č. 320/33 o výměře 1827 m2 a parc.č. 340/2 o výměře 945 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako plochy zemědělské. Podle údajů obsažených ve Veřejném registru půdy- LPIS je pozemek zemědělsky obhospodařován jako trvalý travní porost a je součástí půdního bloku.

Oceňovaný pozemek parc.č. 494/91 o výměře 94 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako plochy dopravní infrastruktury.

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce, severozápadně od obce Broučkova Lhota. Pozemky jsou přístupné po zpevněné obecní cestě.

Pozemky budou oceněny jako zemědělské.

Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly doloženy.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 bytové jednotky a podíl ve výši 1151/8808 na pozemcích v obci Libčice nad Vltavou, k.ú. Letky a k.ú. Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ

Spisová značka
206 EX 1395/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Libčice nad Vltavou
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – bytová jednotka č. 822/1 a podíl ve výši 1151/4404 na pozemku
parc. č. 341/4 a 144/6 v obci Libčice nad Vltavou, k.ú. Letky, okres Praha-západ.

Oceňovaný byt je umístěn v netypovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 2 nadzemní podlaží a nemá podzemní podlaží. V objektu není půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Základy jsou z betonu s izolací, konstrukce objektu je cihlová a stropy jsou tvořeny železobetonovým monolitem. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří betonová taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem. Jednotlivé bytové jednotky nemají společné prostory. Stavebním provedením a uspořádáním bytových jednotek se prakticky jedná o klasické řadové rodinné domy.

Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven v roce 2010.

Stěny objektu jsou bez vad, okna jsou bez vad, vady vybavení nejsou zřejmé a rozvody v objektu jsou bez vad. Bytový dům je ve velmi dobrém stavu.

Oceňovaná bytová jednotka (řadový rodinný dům) je v osobním vlastnictví. Je umístěna na kraji objektu
a dispozičně se jedná o 3+kk. Součástí bytové jednotky je pokoj s kuchyňským koutem o výměře 47,00 m2, pokoj o výměře 11,30 m2, koupelna o výměře 3,50 m2, komora o výměře 0,80 m2, pokoj o výměře 15,30 m2, šatna
o výměře 5,20 m2, koupelna s WC o výměře 10,20 m2, koupelna s WC o výměře 5,00 m2, kotelna o výměře
4,60 m2. Podlahová plocha činí 102,90 m2.

Součástí vybavení bytu je pohybový alarm.

V bytě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci a zemní plyn není zaveden. V bytě je topení řešeno ústředně elektrickým kotlem a topná tělesa tvoří podlahové vytápění. V bytě je pro ohřev vody instalován bojler.

Stěny bytu jsou bez vad, okna v bytě jsou bez vad, podlahy jsou bez závad a nadstandardního provedení, vybavení je nadstandardní a bez vad a rozvody v bytě jsou bez vad. Oceňovaný byt je ve velmi dobrém stavu.

Pozemek p.č. 142/6, který funkčně náleží k bytové jednotce (je zde vybudována terasa a opěrné zídky pro soukromí terasy) není předmětem ocenění, neboť je jiného majitele! K bytové jednotce tak náleží pouze podíly na pozemcích zastavěných bytovým domem. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Bytový dům je situovaný ve východní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se nachází pobočka České pošty.

Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě s nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů, jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/12 pozemků v obci Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž

Spisová značka
206 EX 2055/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Bystřice pod Hostýnem
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/12 pozemků s parc. č. 2159/10, 2159/11, 2165/4, 2828/9, 2828/10 nacházejících se v obci Bystřice pod Hostýnem, k. ú. Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž.

Oceňované pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky o celkové rozloze 8.447 m2. Oceňovaný pozemek parc. č. 2159/10 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, dle územního plánu se jedná o plochu zemědělskou o rozloze 2.207 m2, pozemek parc. č. 2159/11 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, dle územního plánu se jedná o plochu sídelní zeleně a částečně o plochu lesní o rozloze 3.928 m2, pozemek parc. č. 2165/4 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, dle územního plánu se jedná o plochu zemědělskou s rozlohou 2.086 m2, pozemek parc. č. 2828/9 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je veden jako plocha dopravní infrastruktury s rozlohou 79 m2 a pozemek parc. č. 2828/10 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, v územním plánu je veden jako plocha dopravní infrastruktury s rozlohou 147 m2.

Na pozemcích se nachází trvalé porosty listnatého a náletového charakteru a jsou bez oplocení. Samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě.

Pozemky jsou umístěny na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V obci jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v obci je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V širším okolí pozemků je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů a je zde omezená možnost parkování v blízkosti objektu.

V okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemky v obci Jílové u Prahy, k.ú. Luka pod Medníkem, okres Praha-západ

Spisová značka
206 EX 2727/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Jílové u Prahy
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemky pč. 99/2 a 100/2 zapsaných na LV 359 nacházející se v obci Jílové u Prahy, k.ú. Luka pod Medníkem, okres Praha-západ.

Obec Jílové u Prahy leží asi 13 km jižně od hranice Prahy. V obci je rozšířená občanská vybavenost, obec má dobrou dostupnost do Prahy příměstskou dopravou (bus, vlak, auto) a veškeré inženýrské sítě.

Oceňovaný pozemek se nachází jihozápadním směrem od sídelní části obce v rekreační lokalitě katastrálního území Luka pod Medníkem. Přístup do lokality je od kraje osady Luka pod Medníkem nezpevněnou polní a svažitou lesní cestou k chatové osadě uprostřed lesa.

Úzký pozemek pč. 99/2 kopírující lesní cestu a na něj navazující lesní pozemek pč. 100/2 nelze v terénu bez geodetického zaměření přesně vymezit. Od cesty bývaly pozemky odděleny pletivovým plotem, jehož zbytky jsou na místě stále patrné. Lesní pozemek je mírně svažitý, porost ve stáří 70 až 110 let tvoří duby, buky a habry a několik bříz. Pozemek pč. 100/2 je určen pro plnění funkcí lesa a existuje pro něj Lesní hospodářská osnova. Na lesním pozemku je odstavena stará dřevěná maringotka, jejíž zůstatková hodnota je úměrná nákladům na odstranění a není v ceně pozemků zohledněna. V dosahu pozemků nejsou žádné inženýrské sítě, u jedné z chat v blízkosti vzdušného vedení VVN je dostupná elektřina.

Oceňované pozemky sice navazují na chatovou osadu a v minulosti zřejmě částečně sloužily k rekreačním účelům, v územním plánu obce Jílové u Prahy ale leží tyto pozemky v ploše lesa a vzhledem k tomu, že podle územního plánu obce Jílové u Prahy je na celém území obce nepřípustná výstavba nových staveb pro individuální rekreaci, a to i na pozemcích v územním plánem určeným k rekreaci, je nadále možné využití těchto pozemků pouze jako lesních.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - RD (LV 10007) v obci Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 2719/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Staňkovice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. st. 1/1, jehož součástí je stavba rodinného domu
č.p. 5 nacházející se v obci Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, okres Kutná Hora.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven před více než 100 lety.

Objekt je smíšené konstrukce (převážně však kamenný), stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové. Stavba není zateplena.

Dispozičně je dům řešen jako 3+kk. V domě se nachází zádveří o výměře 8,40 m2, pokoj o výměře 28,90 m2, pokoj o výměře 9,50 m2, pokoj s kuchyňským koutem o výměře 18,40 m2, chodba o výměře 1,30 m2, koupelna s WC o výměře 7,80 m2, spíž o výměře 6,40 m2. Podlahová plocha činí 80,70 m2.

Jsou zde instalována dřevěná dvojitá okna. Koupelna disponuje klasickou vanou, WC chybí. Dveře mají dřevěné zárubně. Vybavení kuchyně chybí. Podlahy jsou v části kamenné nebo cihelné, v části kryty keramickou dlažbou nebo prkenné.

V domě jsou provedeny rozvody elektřiny, přívod je však odpojen. Voda je dostupná z místního zdroje, přípojka však opět odpojená, navíc ve studni je nedostatek vody. Dům je napojen na septik. Veřejný vodovod a kanalizace nejsou dostupný, zemní plyn je na hranici pozemku, nepřipojen. Vytápění v domě je lokální pomocí kamen. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody.

Stav rodinného domu je nutno posoudit jako špatný. Dům není 35 let pravidelně užíván a udržován. Má poškozeny i konstrukční prvky dlouhodobé životnosti – praskliny ve zdivu, prohnuté stropy, prohnutí a poškození střechy, kterou zatéká. Ve špatném stavu je fasáda, klempířské prvky, veškeré povrchy. Vnitřní vybavení chybí nebo je zastaralé. Dům je určen k celkové rekonstrukci nebo k demolici.

Pozemek je bez trvalých porostů, plot pozemku tvoří pletivo, dřevěný plot, zídky. Pozemek je svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží kůlny, stodola - vše v havarijním stavu, část 2garáže (zbytek je již na cizím pozemku).

Dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. V obci není žádná občanská vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými spoji. Lokalita je klidná, v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Zástavní práva a exekuční řízení nejsou zohledňována.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek (LV 284) v obci Čistá, k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav

Spisová značka
206 EX 2719/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Čistá
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 244 nacházející se v obci Čistá, k.ú. Čistá u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav.

Oceňovaný pozemek slouží k plnění funkcí lesa, s plochou 3.399 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako NP - plochy přírodní.

Na pozemku se nachází vzrostlé stromy břízy, osiky, ojediněle borovice a dub a je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je legislativně po pozemku p.č. 754, nezpevněné obecní cestě (v současnosti zarostlé). Pozemek je bez staveb.

Pozemek je umístěn na severním okraji katastrálního území obce.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/192 orné půdy (LV 326) v obci Chvalkovice, k.ú. Střeziměřice, okres Náchod

Spisová značka
206 EX 1533/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Chvalkovice
Okres
Náchod
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/96 orné půdy nacházející se v obci Chvalkovice, k.ú. Střeziměřice, okres Náchod.

Jedná se o zemědělsky využívaný pozemek ve větším půdním celku, který se nachází cca 600 m jižně od Střeziměřic na hranicích k.ú. Střeziměřice a Krabčice. Celková výměra: 417 m2.

Celková výměra podílů na oceňovaných pozemcích je 574 m2.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/96 pozemku (LV 322) v obci Chvalkovice, k.ú. Střeziměřice, okres Náchod

Spisová značka
206 EX 1533/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Chvalkovice
Okres
Náchod
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/96 pozemku nacházející se v obci Chvalkovice, k.ú. Střeziměřice, okres Náchod.

Jedná se o neobdělávaný zemědělský pozemek v prostoru zarostlého remízku uprostřed polí cca 400 m jižně od Střeziměřic. V této lokalitě se též nachází parcela č. 128 – zbořeniště . Celková výměra: 728 m2.

Celková výměra podílů na oceňovaných pozemcích je 574 m2.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh