Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – 1/2 RD včetně příslušenství a pozemku v obci Třebusice, k.ú. Třebusice, okres Kladno

Spisová značka
206 EX 1109/14
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Třebusice
Okres
Kladno
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – podílu id. 1/2 rodinného domu č.p. 53 vč. příslušenství a pozemku parc. č. st. 54/1 v obci Třebusice, okres Kladno, katastrální území Třebusice, zapsáno na LV 65.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka rodinného domu nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. O přibližném uspořádání a stavu objektu informoval majitel nedaleké nemovitosti.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako část dvojdomku a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1920.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, konstrukce objektu je zděná, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno. 

V domě se nachází obývací pokoj, pokoj, kuchyně, chodba, zádveří a komora o celkové výměře 45,00 m2, půda o výměře 30,00 m2. Podlahová plocha činí 45,00 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 75,00 m2. Vnitřní omítky: vápenné, vápenocementové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory jsou orientovány na jih. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou dýhované plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou bez vestavěných spotřebičů. Pro osvětlení jsou použity lustry.

V obytných místnostech je pravděpodobně lino, v kuchyni je položeno lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je položeno lino. Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, odpady jsou svedeny do jímky a je zavedena přípojka zemního plynu. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen a topná tělesa nejsou součástí objektu. V domě je pro ohřev vody využíván bojler.

Stěny jsou relativně bez vad (opadává omítka), střecha domu je zastaralá, okna jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení v domě je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci.

Přilehlý pozemek je bez porostů a pozemek je oplocen zděným plotem. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží garáž o zastavěné ploše 22 m2, která má propadlou střechu a k domu přiléhají chlévy o zastavěné ploše 58 m2.

Objekt je postaven na východním okraji obce. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD včetně příslušenství a pozemku v obci Kšely, k.ú. Kšely, okres Kolín

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Kšely
Okres
Kolín
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc.č. st.108 o výměře 911 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Kšely č.p. 77 – rodinný dům, na pozemku parc.č. st.108 v katastrálním území Kšely, obec Kšely, okres Kolín, zapsáno na LV 1153.

Oceňovaný objekt sestává z téměř rovinného stavebního pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu s navazující bývalou hospodářskou částí a přístavbou, oplocení, drobné zpevněné plochy, jímka, přípojky inženýrských sítí a smíšené porosty, a to okrasné keře a stromy a pěstebně zanedbané ovocné stromy. Výměra pozemku činí 911 m2.

Hlavní stavba je svým charakterem původní jednopodlažní rodinný dům s navazující hospodářskou částí zastřešený sedlovou střechou. Z hlediska vnitřní dispozice se v přízemí nachází obývací pokoj, kuchyň, ložnice, chodba, koupelna, WC a další prostory, které dosud nejsou účelově upraveny k bydlení, v podkroví se nachází volný půdní prostor vhodný k vestavbě. Zastavěná plocha stavby, tedy rodinného domu, navazující hospodářské části a přístavby činí cca 260 m2, celková užitná plocha objektu byla odvozena od zastavěné plochy a počtu podlaží na cca 180 m2

Základy domu jsou kamenné, obvodové stěny z cihelného zdiva, střecha sedlová s dřevěným krovem a taškovou krytinou, klempířské konstrukce jsou úplné z pozink. plechu, okna evropská s izolačním dvojsklem, vstupní dveře dřevěné prosklené, vnitřní i fasádní omítky vápenné štukové, na podlahách všech místností je keramická dlažba. Objekt je vytápěn ústředním teplovodním systémem, je vybaven běžnými zařizovacími předměty jako je kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, umyvadlo, vana, sprchový kout a WC mísa se splachovacím zařízením. Objekt je zásoben vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizován do jímky a je napojen na veřejnou el. síť. Stáří stavby nelze přesně určit, dle typu stavby, použitých konstrukčních prvků a jeho umístění v zástavbě byl však postaven patrně kolem roku 1930, v minulých letech počínaje rokem 2000 byla provedena částečná modernizace objektu, zejména jeho obytné části, a ke dni ocenění je objekt v dobrém avšak částečně zanedbaném stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – garáž (dřevěný přístřešek) v obci Liberec, k.ú. Dolní Hanychov, okres Liberec

Spisová značka
206 EX 684/18
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Liberec
Okres
Liberec
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – garáže bez čp/če na pozemku p.č. 52/3 vč. příslušenství u RD č.p. 166 v obci Liberec, k. ú. Dolní Hanychov, okres Liberec, zapsáno na LV 711.

Oceňovaná nemovitost je dřevěný přístřešek bez obvodových stěn, na pozemku č.p. 52/3 jiného majitele, přiléhající ke garáži na pozemku p.č 52/4. Byla zachována pouze střecha, která je ukotvena na dřevěných sloupcích. Není podsklepená. Odhadem byl původní objekt postaven v roce 1990.

Současný objekt (přístřešek) je postaven bez základů, konstrukce objektu je dřevěná, stropy se v objektu nenachází. Střecha je pultová, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou, s klempířskými prvky, které jsou pozinkované. Objekt je bez obvodových stěn.

Přístřešek má zastavěnou plochu 19 m2.

Přístřešek je situován v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Okolí přístřešku je klidné bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti. Objekt se nachází v lokalitě s nízkým nebezpečím výskytu záplav.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Stavební pozemek a zahrada v obci Stará Červená Voda, k.ú. Nová Červená Voda, okr. Jeseník

Spisová značka
206 EX 18/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Stará Červená Voda
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. st. 139/2, 1605/1 a 1605/2 nacházejících se v obci Stará Červená Voda, okres Jeseník, katastrální území Nová Červená Voda, LV 42.

Oceňovaný pozemek parc. č. st. 139/2 je v katastru nemovitostí evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště. Oceňované pozemky parc. č. 1605/1 a 1605/2 jsou v katastru nemovitostí evidované jako zahrada. V územním plánu jsou všechny předmětné pozemky regulovány v plochách smíšených obytných venkovských. Oceňovaný objekt je stavební pozemek, s plochou 1.219 m2. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je možné dojet po zpevněné obecní cestě, pro příjezd na samotný pozemek je ale nutné vybudovat mostek přes rigol u cesty. Nad rigolem je kamenná opěrná zeď.

Objekt je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Pozemek lze napojit na elektřinu, vodovod a plyn. Na západním okraji pozemku je nadzemní elektrické vedení.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Pozemky v obci Ráječko, okres Blansko

Spisová značka
206 EX 769/13
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Ráječko
Okres
Blansko
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc.č. 3679 a parc.č. 3681, v katastrálním území Ráječko, obec Ráječko, okres Blansko, evidované na LV 312.

Pozemky se nachází v jedné lokalitě mimo zastavěné území obci. Orná půda je využívána k zemědělské výrobě a na pozemku parc.č. 3681 se nachází náletové dřeviny, tento pozemek není nijak využíván. Pozemky jsou mírně svažité, úzkého protáhlého tvaru bez staveb a porostů.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – 1/2 Rodinného domu s garáží v obci Sušice, okres Klatovy

Spisová značka
206 EX 939/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/2 rodinného domu, č.p. 1246 a garáže včetně příslušenství, vedlejších staveb a venkovních úprav, na pozemkové parcele č. st. 3540 zastavěná plocha a nádvoří, pozemkové parcele č. 3566 zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcele č. 775/5 zahrada, v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou, okres Klatovy, zapsáno na LV 3734.

Rodinný dům ve tvaru „L“ je zděná dvoupodlažní stavba, přičemž 2.NP je tvořeno podkrovím se zvýšenou půdní nadezdívkou. Objekt není podsklepen. V 1. NP se nachází hala (výškově snížená o 50 cm), jídelna s kuchyní, ložnice se šatnou, WC, koupelna ,technická místnost, chodba ,zádveří a sklep v úrovni podlaží. Na chodbu navazuje domovní schodiště kterým je přístup do 2.NP. Ve 2.NP jsou umístěny tři pokoje, dále je zde samostatná kuchyně, koupelna a WC. Tvar střechy je tvořen průnikem dvou nestejně vysokých valbových tvarů střech. Základy jsou ze železobetonových pasů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva POROTHERM vyzdívané na tl. 450 a 250 mm. Komínové těleso od krbových kamen je z tvarovek SCHEIDEL. Stropní konstrukce jsou systému POROTHERM ( trámy a vložky MIAKO). Vnitřní schodiště je točité železobetonové. Krov je vaznicové soustavy s dřevěnými sloupky s pásky a dvojitými kleštinami. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna dvěma ocelovými rámy ze svařených válcovaných profilů. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAG typu alpská taška s posypem černé barvy. Okna jsou plastová bílé barvy zaskleny dvojsklem. Střešní okna jsou systému VELUX. Vnitřní dveře jsou kazetové dřevěné s obložkovými zárubněmi typu SAPELI. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a vápenné štukové. V koupelnách , WC kuchyních jsou keramické obklady. Podlahy jsou na chodbách a v sociálních zařízeních keramické dlažby, v obytných místnostech lamelové laminátové podlahy, v hale jsou keramické velkoformátové dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejný uliční litinový vodovod (DN 100) polyetilenovou vodovodní přípojkou DN 25, napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť je kanalizační přípojkou z plastu potrubního systému KG PIPRLIFE-FATRA. Vytápění objektu ústřední, plynový kotel nástěnný JUNKERS, otopná desková ocelová tělesa a v místnostech s dlažbou a laminátovou podlahou doplňkové podlahové topení. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován třemi solárními kolektory se zásobníkem TÚV 300 litrů. Rodinný dům je napojen na veřejný STL rozvod plynovou přípojkou DN 25 z ocelového potrubí s izolací Bralen. Od krbu je proveden rozvod teplovzdušného vytápění z pozinkovaného spiro potrubí 2x DN 200 do 2.NP k vytápění tří pokojů. Objekt je napájen z distribuční sítě ZČE samostatnou přípojkou NN z ulice Sadová zemním kabelem AZKZ 4Bx16 mm2 ukončenou v hlavní domovní pojistkové skříni. Elektroměrný rozvaděč je umístěn ve zděném sloupku oplození. v objektu je telefon. domácí telefon a rozvod TV.

Dům byl postaven v roce 2002 a zkolaudován v rove 2003.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh