INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

Soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa
Exekutorský úřad Praha 4
sídlo Šátalská 469/1, 142 00 Praha
IČ: 05333661
tel: 241434045
ID dat. Schr.: m3s2fc2
email: podatelna@eupraha.cz
(dále jen „Správce“).

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

email: poverenec@eupraha.cz
(dále jen „Pověřenec“).


Konkrétní informace pro jednotlivé skupiny osob, jejichž osobní údaje Správce zpracovává jsou uvedeny v příslušných odkazech.

Provozní a personální činnost exekutorského úřadu:
  • Dodavatelé odkaz
  • Zájemci o zaměstnání odkaz

Činnost soudního exekutora:
  • Účastnící exekučního řízení (oprávnění, povinní, advokáti, obecní zmocněnci, 3. osoby zúčastněné na exekučním řízení). odkaz
  • Osoby v rámci další činnosti soudního exekutora. odkaz

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh