Snadný průvodce zahájením exekuce

Další skutečnosti

V této části průvodce prosím uveďte veškeré Vám známé informace o majetku povinného. Exekutor si v průběhu exekuce tyto informace samozřejmě zjišťuje, jejich sdělením ale můžete exekuci znatelně uspíšit.

Rovněž zde můžete uvést veškeré informace, pro které nenajde místo ve snadném průvodci k zahájení exekuce. Jde například o uvedení zástupců účastníků, doložení postoupení nebo přechodu vymáhané pohledávky apod. Dále je potřeba uvést, zda povinný svoji povinnost již částečně splnil.

Popis
Soubor
Prosím vkládejte přílohy menší než 5 MB. Přílohy větší nebudou akceptovány.

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh