Žádost o umožnění splátek

Upozornění: pokud nebudou vyplněny správně povinné údaje, označené hvezdičkou (*), nebude k žádosti přihlíženo! Pokud vyplníte e-mail, bude Vám zaslána písemná odpověď, jinak si ji můžete po předchozí telefonické domluvě vyzvednout v úředních hodinách v sídle exekutorského úřadu.

Spisová značkaSpisová značka je uvedena v pravém horním rohu na všech listinách exekutorského úřadu. V případě splátek na více exekucí uveďte všechny spisové značky (viz. níže). Vůči Vaší osobě může být vedeno více exekucí. Každá exekuce má svoji spisovou značku (sp. zn.), např. 206 EX 123/45 nebo 206 EX 6789/99. 
Variabilní symbol Variabilní symbol najdete ve výzvě soudního exekutora ke splnění povinnosti. 
Další exekuce V případě splátek na více exekucí uveďte všechny spisové značky.
Příjmení, jméno: 
Datum narození: 
Kontaktní adresa Označte adresu, na kterou Vám mají být v exekucích vedených vůči Vaší osobě doručovány písemnosti. Pokud dojde ke změně Vaší doručovací adresy, musíte tuto skutečnost bezodkladně oznámit exekutorskému úřadu. Do této doby budou písemnosti zasílané na původní adresu považovány za doručené.
Ulice a číslo popisné:
Obec:
Pošta:
PSČ:
Další kontaktní údaje:  
Je nutné vyplnit alespoň jeden kontaktní údaj.
Telefon:
Email:
Datová schránka:
Navrhovaná výše splátky: V případě více exekucí uveďte, zda bude splátka hrazena na všechny nebo jen na některé exekuce. 
Splatnost: Uveďte konkrétní den v měsíci, ve kterém budete splátku pravidelně zasílat na účet exekutorského úřadu.

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh