Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Výrobní areál v obci Horní Slavkov, okr. Sokolov

Spisová značka
206 EX 190/21
Nejnižší podání
32.078.667 Kč
Výše jistoty
500.000 Kč
Město
Horní Slavkov
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.06.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Na listu vlastnictví je zapsána poznámka o Výhradě, že upevněný stroj není součástí nemovitosti pro společnost R-TRADING LTD., a to na základě Prohlášení vlastníka stroje o výhradě vlastnictví stroje ze dne 1.6.2016 a 18.10.2016.

V minulosti byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti dopravního sjezdu a služebnosti inženýrské sítě. Smlouva je přiložena k nahlédnutí v dalších souborech.

Na pozemku parc. č. St. 964 se nachází stavba vrátnice č.p. 870. Jedná se o řadovou, krajní, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je plochá. Okna stavby jsou plastová s parapety. Vchodové dveře stavby jsou hliníkové prosklené. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou.

Na pozemcích parc. č. St. 965 a parc. č. St. 1602 se nachází stavba jídelny s kuchyní bez č.p./č.e.. Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Stavba je podsklepená. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je plochá. Okna stavby jsou dřevěná s parapety. Vchodové dveře stavby jsou plastové prosklené. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. V 1. PP se nachází sklady. V přízemí budovy je jídelna s kuchyní, WC (muži 2x, ženy 2x), kancelář, přípravny, 2 sklady, WC, rozvodna a kotelna.

 Na pozemku parc. č. St. 966 se nachází administrativní budova č.p. 869. Jedná se o řadovou, krajní, patrovou budovu se třemi nadzemními podlažími. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Střecha budovy je pultová. Okna stavby jsou plastová, dřevěná a LUXFERY s parapety. Vchodové dveře stavby jsou plastové prosklené. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné prosklené a dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a koberci. Obklady jsou keramické. V přízemí stavby se nachází sklady. Ve 2. NP stavby je 5 kanceláří, WC ženy a muži. Ve 3. NP se nachází 5 kanceláří, WC ženy a muži.

 Na pozemcích parc. č. St. 967 a parc. č. St. 1606 se nachází výrobní hala č.p. 727. Jedná se o přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná a LUXFERY s parapety. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové. V budově se nachází výrobní hala s kanceláří.

 Na pozemcích parc. č. St. 1357, parc. č. St. 1605 a parc. č. St. 969 se nachází výrobní haly č.p. 728 a bez č.p./č.e., které na sebe navazují. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou plastová s parapety. Na budovu navazuje garáž s plechovými dvoukřídlými vraty. V přízemí budovy se nachází 4 křídla výrobní haly, rentgenovací místnost, kotelna, WC muži a ženy. Ve 2. NP budovy jsou 4 kanceláře a fotokomora.

 Na pozemku parc. č. St. 1604 se nachází stavba bez č.p./č.e. Jedná se o patrovou budovu se třemi nadzemními podlažími. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Střecha budovy je plochá. Okna stavby jsou dřevěná s parapety. Vchodové dveře stavby jsou hliníkové prosklené. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. V budově se nachází výrobní hala s kanceláří. V přízemí stavby se nachází WC a 2 šatny s umývárnou. Ve 2. NP stavby jsou 2 šatny s umývárnou. Ve 3. NP se nachází archiv.

Na pozemku parc. č. St. 968 se nachází stavba bez č.p./č.e. Jedná se o částečně přízemní a částečně patrovou budovu se dvěma nadzemními podlažími. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná, LUXFERY a platová s parapety. Dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. V jedné přízemní části budovy se nachází dílna s kanceláří, WC, umývárna, dílna, truhlárna s kanceláří, údržba, sklad, šatna, kancelář a ve 2. NP je šatna a archiv. V administrativní přízemní části budovy se nachází WC, 2 archivy a 7 kanceláří a ve 2. NP je 8 kanceláří a 2 zasedací místnosti. Administrativní část budovy je po částečné rekonstrukci.

Na pozemku parc. č. St. 1193 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou LUXFERY s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 970 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná s parapety a mřížemi. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 971 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemcích parc. č. St. 1196 a parc. č. St. 974 se nachází stavba haly bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná a LUXFERY s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá. Vnitřní dveře budovy jsou dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté PVC a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. V budově se nachází hala, 3 kanceláře a WC.

Na pozemku parc. č. St. 972 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná s parapety. Vrata budovy jsou plechová.

Na pozemku parc. č. St. 1360 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o přízemní budovu. Konstrukce budovy je plechová a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Střecha budovy je pultová.

Na pozemku parc. č. St. 1194 se nachází přístřešek bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Konstrukce stavby je plechová a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě.

Na pozemku parc. č. St. 1361 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o přízemní budovu. Konstrukce budovy je plechová a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Střecha budovy je pultová.

Na pozemku parc. č. St. 973 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je pultová. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1603 se nachází stavba garáží bez č.p./č.e. Jedná se o přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých opadává. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou LUXFERY s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1197 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše nejsou žlaby se svody. Okna budovy jsou hliníková. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 982 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Střecha budovy je sedlová.

Na pozemku parc. č. St. 976 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou dřevěná s parapety a mřížemi.

Na pozemku parc. č. St. 1198 se nachází stavba skladu pro nebezpečný odpad bez č.p./č.e. a plechový přístřešek. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je pultová. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 977 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je pultová. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 975 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Okno budova jsou LUXFERY. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá. Jedná se o sklad lehkého topného oleje.

Na pozemku parc. č. St. 978 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Střecha budovy je sedlová. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Okno budova jsou dřevěná s mřížemi. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1597 se nachází stavba bývalé vodárny bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou LUXFERY s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1598 se nachází přístřešek bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Konstrukce stavby je plechová a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě.

Na pozemcích parc. č. St. 979 a parc. č. St. 1600 se nachází stavba kotelny bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní členitou budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je pultová a sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okno budova jsou hliníková, LUXFERY a dřevěná s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1599 se nachází přístřešek bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Konstrukce stavby je plechová a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě.

Na pozemku parc. č. St. 1195 se nachází stavba garáží bez č.p./č.e. Jedná se o řadovou, krajní, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1358 se nachází stavba šaten bez č.p./č.e. Jedná se o řadovou, krajní, patrovou budovu se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšené a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je pultová. Okna budova jsou dřevěná s parapety. Vchodové dveře budovy jsou hliníkové prosklené. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a PVC. Obklady jsou keramické. V 1. PP stavby se nachází sklepy. V přízemí stavby je 7 kanceláří a sociální zázemí. Ve 2. NP stavby se nachází 5 kanceláří a sociální zázemí. Ve 3. NP je 7 kanceláří a sociální zázemí.

Na pozemcích parc. č. St. 981 a parc. č. St. 1601 se nachází skleníky.

Pozemek parc. č. 2016/1 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 80 102 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha lesní. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1984/5 ve vlastnickém právu města Horní Slavkov.

 

Fotogalerie

 

1/2 pozemku v obci Hostovlice, k.ú. Hostovlice u Časlavi, okr. Kutná Hora

Spisová značka
206 DD 2/22
Nejnižší podání
160.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Hostovlice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.07.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřecnictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ideální 1/2 (na listu vlastnictví zapsáno jako 2/4) pozemku parc. č. 2218. Pozemek je součástí lánu zemědělských pozemků.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Horky, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 DD 2/22
Nejnižší podání
2.400.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Horky
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.07.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostědnictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům je volně stojící, částečně podsklepený, přízemní,  s půdním prostorem. Základy bez dostatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce zděné (nelze vyloučit případně kamenné), stropy s rovným podhledem (v části původní klenuté). Střecha sedlová, střešní krytina tašková (cementky), na přístavbou v zadní části pultová, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Fasáda v části vápenné hladká, v části vápenná hrubá. Okna dřevěná špaletová či zdvojená, jedno okno (z ložnice) plastové, ve verandě jednoduché zasklení. Vytápění etážové, kotel na tuhá paliva, radiátory deskové, v chodbě krbová kamna. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Krytina podlah plovoucí podlaha či prkna, veranda dlažba Vnitřní dveře původní dřevěné náplňové, dřevěné zárubně. V koupelně a WC proveden částečný keramický obklad.

Dispoziční řešení: vstupní veranda, chodba, 3 x pokoj, kuchyň, koupelna, WC, kotelna (přístupná zvenčí ze dvorku).

Jedná se o původní nemovitost vesnického typu, dle odborného odhadu stáří cca 90 let. Přístupová komunikace zpevněná. Pozemek je rovinatý, oplocený. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod. Plyn vede v ulici, taktéž kanalizace. U rodinného domu je také původní studna. Na pozemku se dále nachází garáž s navazujícím venkovním posezením (dosud nezapsáno v katastru nemovitosti).

Technický stav zhoršený, údržba poslední dobou nedostatečná. Střešní krytina před výměrou. Vybavení původní či starší. Dům je před celkovou modernizací a rekonstrukcí.

Na pozemkuje  několik ovocných stromů, např. ořešák, višeň, třešeň.

Fotogalerie

Další soubory

 

Podíl na pozemku okolo bytového domu v obci Sulice, okr. Praha-východ

Spisová značka
206 EX 391/17
Nejnižší podání
84.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Sulice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem dražby jsou dva totožné podíly, každý o velikosti 5118/74767, na pozemku parc.č. 460/9. Pozemek se nachází v centrální části obce, na jejím jihozápadním okraji. Jedná se o pozemek okolo bytového domu č.p. 213. Pozemek je mírně svažitý. Je přístupný ze zpevněné veřejné komunikace.

Pozemek je částečně zpevněný – přístupová komunikace (asfaltová) a zpevněná plocha na zahradě (betonové panely). Je oplocen. Stáří venkovních úprav se předpokládá shodné se stářím domu – dle dostupných informací 34 let. Na zahradě jsou trvalé porosty, stáří převážně 20 let. Přes pozemek vedou přípojky inženýrských sítí (elektřiny, vody, kanalizace a plynu, stáří 3-34 let, viz dále v ocenění).

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Skotnice, k.ú. Skotnice, okres Nový Jičín

Spisová značka
206 EX 4930/08
Nejnižší podání
97.500 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Skotnice
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
26.07.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky jsou stavební, s plochou 246 m2. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travní porost a zahrada. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - plochy smíšené obytné. Pozemky jsou součástí funkčního celku a tvoří úzký pás kolem zastavěné plochy - pozemek parc. č. 235/1 ve vlastnictví jiné osoby.

Na pozemku parc. č. 236 jsou okrasné dřeviny. Pozemky jsou rovinaté. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Pozemky jsou umístěny na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v obci dostupná - nutnost dojezdu a v obci se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V obci se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou dobré - v blízkosti objektu.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Podíl na pozemcích (zeleň, vodní plocha) v obci Statenice, okres Praha-západ

Spisová značka
206 EX 2428/21
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Statenice
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - podílu ve výši 24695/2924384 majetku na LV 1432 a 1277 nacházejícího se v obci Statenice, okres Praha-západ, katastrální území Statenice.

LV 1432

Oceňované pozemky o celkové ploše 22 140 m2 jsou vedeny v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, mimo p.č. 216/59 o rozloze 1568 m2, který je veden jako vodní plocha vodní nádrž umělá.

Skutečnost dle územního plánu obce, okolí vodní plochy p.č.216/59 (W-plochy vodní a vodohospodářské) s přilehlou parcelou č.216/110 ( dle ÚP oblast ZV-veřejná prostranství, veřejná zeleň) s venkovními úpravami-zpevněné plochy cest a chodníků. Parcela č. 216/113 je dle katastru vedena jako trvalý travní porost, dle ÚP obce je v oblasti BI- bydlení v rodinných domech, městské a příměstské. Koncová parcela řady stavebních pozemků s rodinnými domy. Výměra 555 m2. Zbývající parcely, dle katastru nemovitostí trvalý travní porost je oblast dle ÚP obce oblast ZS- zeleň soukromá a vyhrazená. Svažité a úzké pozemky na obou březích Únětického potoka protékající od západu k východu obcí. Pozemky mezi potokem a zastavěnými pozemky s rodinnými domy. Zde jsou převážně náletové křoviny a neošetřované porosty. Bez geometrického vyměření jednotlivých parcel je jejich identifikace v terénu obtížná, Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu

LV 1277

Stavební parcela č. 1072 o výměře 8 m2 s osazenou trafostanicí (ve vlastnictví ČEZ) na hranici s přilehlou komunikací místního významu U školky.

Fotogalerie

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Rodinný dům v obci Křinec, k.ú. Bošín, okr. Nymburk

Spisová značka
206 EX 1293/15
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Křinec
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - rodinného domu č.p. 6 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 13 a parc. č. 12 v obci Křinec, okres Nymburk, katastrální území Bošín.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt s jedním nadzemním podlažím a půdou. Letopočet na domě uvádí, že objekt byl postaven v roce 1909.

Základy domu jsou pravděpodobně smíšené, konstrukce objektu je smíšená a stropy jsou dřevěné trámové. Dům má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Dům má špaletová okna a orientace obytných prostor je na sever a východ. Vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení a stav interiéru se nepodařilo zjistit. Vstup do objektu nebyl umožněn. Na základě vnějšího ohledání se předpokládá, že objekt je dlouhodobě neobývaný, v neudržovaném stavu.

Podlahová plocha domu byla pro účely ocenění odvozena ze zastavěné plochy uvedené v katastrální mapě, přičemž je odhadováno, že obytná byla pouze přední část domu, na kterou navazovaly další místnosti se vstupem z venku. Podlahová (obytná) plocha domu činí odhadem 80 m2.

Dům je pravděpodobně napojený na elektřinu a vodovod. U hranice pozemku je přípojka elektřiny a přípojka vody. Odpad je pravděpodobně sveden do jímky. Vytápění v domě je pravděpodobně lokální pomocí kamen na tuhá paliva.
Stěny objektu jsou zastaralé, střecha domu je zastaralá, okna domu jsou zastaralá, podlahy, vybavení a rozvody v domě jsou pravděpodobně zastaralé. Rodinný dům je v zanedbaném stavu, dlouhodobě neobývaný, vhodný ke kompletní rekonstrukci.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné a náletové dřeviny. Oplocení tvoří dřevěný plot ve špatném stavu. Pozemek je dlouhodobě neudržovaný. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - přímo u objektu. Příslušenství domu tvoří zděná stavba s pultovou střechou ve špatném stavu.

Poloha domu je v části obce, která není stavebně srostlá s její sídelní částí, a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Chalupa v obci Bezděkov pod Třemšínem, okr. Příbram

Spisová značka
206 EX 6058/21
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Bezděkov pod Třemšínem
Okres
Příbram
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku St. 153 jehož součástí je stavba č.e. 11 (rodinná rekreace) a pozemku parc.č. 1220/5, zapsaných na LV 50 pro katastrální území Bezděkov pod Třemšínem, obec Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram.

Oceňovaná nemovitost leží mimo zastavěnou část obce v kraji louky. Nemovitost spadá do ochranného pásma Přírodní památky Rožmitál pod Třemšínem, což jsou drobné vodní plochy s chráněnými čolky, žábami a travinami a navazujícím smrkovo – borovým lesem. Nemovitost je bez příjezdu, přístup je možný přes louky ve vlastnictví třetích osob (LV297), smluvní věcné břemeno v Katastru nemovitostí zapsáno není. Chalupa je napojena na elektřinu a obecní vodovod.

Stavba bývala dříve drůbežárnou, která byla později přestavěna na rekreační objekt. Chalupa je přízemní s asymetrickou sedlovou střechou krytou vlnitými eternitovými šablonami. Svislé konstrukce jsou zděné, vnější omítky vápenocementové, dřevěná špaletová okna s meziokenními mřížemi, dřevěné vstupní dveře. Stavba má 2 nové komíny. Vnitřní uspořádání stavby se nepodařilo ověřit. Na obytné stavení navazuje dřevěná kůlna s pultovou střechou. Trvalý travní porost před chalupou sloužící jako dvorek není oplocen, z jižní strany je na okraji vysázena ochranná řada jehličnanů. Nemovitost údajně není několik let využívána.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Podíl 1/18 rodinného domu v obci Liběšice, k.ú. Líčkov, okres Louny

Spisová značka
206 EX 3778/21
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Liběšice
Okres
Louny
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/18 nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. st. 76. jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 66, v obci Liběšice, okres Louny, katastrální území Líčkov.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven na začátku 20. století a ke dni ocenění je nejméně 100 let stár.

Základy jsou kamenné, objekt je kamenné konstrukce, tloušťka stěn je cca 50 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena bobrovkou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 2+1. V domě se nachází kuchyně o výměře 18,15 m2, předsíň o výměře 4,15 m2, koupelna o výměře 4,55 m2, pokoj o výměře 13,20 m2, pokoj o výměře 17,80 m2. Podlahová plocha činí 57,85 m2. V části domu pak bývalá hospodářská část, výměra se nezapočítává do obytné plochy.

Vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad, jihovýchod, jihozápad. Koupelna je vybavena klasickou vanou a na WC je klasická toaleta. Mají dřevěné zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Pro osvětlení jsou použity lustry. Obytné místnosti mají na podlaze lino, kuchyně má na podlaze lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, splašky do septiku, zemní plyn zde není zaveden. V domě je topení řešeno lokálně kamny. Ohřev vody v koupelně zajišťuje butar.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 rodinného domu v obci Hovorčovice, okr. Praha-východ

Spisová značka
206 EX 538/12
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Hovorčovice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. St. 524 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 395 Hovorčovice, způsob využití: bydlení, včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 52/31 (zahrada) vše v kat. území Hovorčovice, obec Hovorčovice, část obce Hovorčovice, okres Praha-východ, zapsáno na LV 578.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v severní zastavěné části obce Hovorčovice v ulici Polní č.p. 395.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín, střešní okna a vikýř. Stáří budovy je cca 20 let. Okna domu jsou plastová s parapety. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V přízemí rodinného domu se nachází byt rozdělený na chodbu (18,7 m2), koupelnu s vanou a WC (6,6 m2), obývací pokoj s kk (40,0 m2), technickou místnost (6,1 m2), sklad (6,0 m2), komoru (1,5 m2) a vestavěnou dvojgaráž (38,3 m2). Výška stropu v 1. NP je 2,68 m. V podkroví se nachází schodiště (5,6 m2), chodba (8,5 m2), pokoj (13,0 m2), koupelna se sprchovým koutem a WC (7,2 m2), pokoj (32,9 m2), šatna (7,4 m2), pokoj (16,1 m2), pokoj (18,0 m2) a WC (2,2 m2). Výška stropu v podkroví je 2,29 m. Z podkroví je možný vstup na terasu se zábradlím. Interiéry jsou v zanedbaném stavu s minimální údržbou. Na podlahách v místnostech se nachází plovoucí podlaha, PVC nebo keramická dlažba. Obklady jsou keramické.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění budovy je ústřední plynové. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Na pozemku se nachází studna, která je v současné době nefunkční. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Na pozemku parc. č. St. 524 stojí rodinný dům č.p. 395. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený pozemek navazuje pozemek parc. č. 52/31 a tvoří společně jeden funkční celek. Pozemek je v Katastru nemovitostí veden jako zahrada. Celková plocha pozemku je 809 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a oplocený. Přístup na pozemek je přes pozemek parc. č. 52/24, který je ve vlastnictví obce Hovorčovice a přes pozemek parc. č. 52/68, který je ve spoluvlastnictví soukromých vlastníků sousedních pozemků (ošetřeno věcným břemenem).

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je dřevěná kůlna a oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Bylo zjištěno věcné břemeno:

- věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k parcelám parc. č. 52/24, parc. č. 52/67 a parc. č. 52/68 pro parcelu parc. č. 52/31.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh