Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 RD včetně příslušenství a pozemku v obci Kšely, k.ú. Kšely, okres Kolín

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
1.166.667 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Kšely
Okres
Kolín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Oceňovaný objekt sestává z téměř rovinného stavebního pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu s navazující bývalou hospodářskou částí a přístavbou, oplocení, drobné zpevněné plochy, jímka, přípojky inženýrských sítí a smíšené porosty, a to okrasné keře a stromy a pěstebně zanedbané ovocné stromy. Výměra pozemku činí 911 m2.

Hlavní stavba je svým charakterem původní jednopodlažní rodinný dům s navazující hospodářskou částí zastřešený sedlovou střechou. Z hlediska vnitřní dispozice se v přízemí nachází obývací pokoj, kuchyň, ložnice, chodba, koupelna, WC a další prostory, které dosud nejsou účelově upraveny k bydlení, v podkroví se nachází volný půdní prostor vhodný k vestavbě. Zastavěná plocha stavby, tedy rodinného domu, navazující hospodářské části a přístavby činí cca 260 m2, celková užitná plocha objektu byla odvozena od zastavěné plochy a počtu podlaží na cca 180 m2

Základy domu jsou kamenné, obvodové stěny z cihelného zdiva, střecha sedlová s dřevěným krovem a taškovou krytinou, klempířské konstrukce jsou úplné z pozink. plechu, okna evropská s izolačním dvojsklem, vstupní dveře dřevěné prosklené, vnitřní i fasádní omítky vápenné štukové, na podlahách všech místností je keramická dlažba. Objekt je vytápěn ústředním teplovodním systémem, je vybaven běžnými zařizovacími předměty jako je kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, umyvadlo, vana, sprchový kout a WC mísa se splachovacím zařízením. Objekt je zásoben vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizován do jímky a je napojen na veřejnou el. síť. Stáří stavby nelze přesně určit, dle typu stavby, použitých konstrukčních prvků a jeho umístění v zástavbě byl však postaven patrně kolem roku 1930, v minulých letech počínaje rokem 2000 byla provedena částečná modernizace objektu, zejména jeho obytné části, a ke dni ocenění je objekt v dobrém avšak částečně zanedbaném stavu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Jiná stavba (hala) v Praha, k. ú. Hloubětín

Spisová značka
206 EX 671/11
Nejnižší podání
29.867 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Oceňovaná hala je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, nemá žádné podzemní podlaží a podsklepení je částečné. Objekt byl postaven odhadem v roce 1990. Základy má železobetonové izolované, konstrukce objektu je zděná, stropy se v objektu nenachází. Střešní krytina je vlnitý plech, objekt je bez klempířských prvků, nemá vnější omítky a zateplení pláště není provedeno.

Hala má zastavěnou plochu 366 m2.

Vnitřní omítky chybí. Chybí zde okna. Hala nemá instalována žádná vrata a podlahy v hale nejsou vyhotoveny. Další vybavení se v objektu nenachází. Do objektu není zavedena funkční elektřina. Vodovod není funkční, v objektu nejsou řešeny odpady a zemní plyn zde není zaveden. Objekt nemá řešené vytápění. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny vykazují známky poškození, střecha je zastaralá, objekt je bez oken, bez podlah, vybavení v objektu chybí a rozvody v objektu chybí. Hala je ve špatném stavu.

Pozemek (cizího vlastníka) je bez porostů a je bez oplocení. Pozemek je rovinatý. Přístup ke hale je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.  Hala je postavena na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá řídce obydlené oblasti. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí objektu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, vybavenost úřady v okolí: kompletní soustava úřadů v blízkém okolí a v místě se nachází pobočka České pošty.

Lokalita, ve které je hala postavena, je klidná a bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Objekt se nachází v lokalitě s vysokým nebezpečím výskytu záplav.

Fotogalerie

 

Komerční budova v obci Lipník nad Bečvou, k.ú. Lipník nad Bečvou, okr. Přerov

Spisová značka
206 EX 1068/14
Nejnižší podání
280.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Lipník nad Bečvou
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
10.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitost je samostatný objekt. Stavba má jedno nadzemní podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy má betonové, objekt je zděné konstrukce. Má rovnou střechu, střešní krytinu tvoří dle satelitních snímků živičná lepenka a plech, klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno. Odhadem byl objekt postaven v roce 1975.

Stěny objektu jsou poškozené (jsou zde patrné praskliny na severozápadní stěně), nebyly zjištěny vady střechy, okna jsou zastaralá. Objekt je vhodný k rekonstrukci. Využití objektu se předpokládá jako prodejna s kancelářemi, skladovacími prostory a sociálním zařízením. Podlahová plocha je odhadnuta na 170 m2.

Okna jsou použita dřevěná s dvojsklem, kovová jednoduchá a luxfery, v části prostoru s žaluziemi. Okna jsou orientována na severozápad a jihovýchod. Vchodové dveře jsou dřevěné, vrata jsou kovová. Na oknech a dveřích jsou instalovány mříže.

Stavba stojí na pozemku parc. č. st. 1277 ve vlastnictví České dráhy, a.s., zapsaném na LV č. 581 pro katastrální území Lipník nad Bečvou. Pozemek není oplocen, je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po veřejné zpevněné cestě (pozemek parc. č. 3431/1 ve vlastnictví České dráhy, a.s. s věcným břemenem cesty).

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 Rodinného domu s garáží v obci Sušice, okres Klatovy (druhá polovina se draží pod sp. zn. 206 EX 939/13)

Spisová značka
206 DD 2/19
Nejnižší podání
3.862.500 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům ve tvaru „L“ je zděná dvoupodlažní stavba, přičemž 2.NP je tvořeno podkrovím se zvýšenou půdní nadezdívkou. Objekt není podsklepen. V 1. NP se nachází hala (výškově snížená o 50 cm), jídelna s kuchyní, ložnice se šatnou, WC, koupelna ,technická místnost, chodba ,zádveří a sklep v úrovni podlaží. Na chodbu navazuje domovní schodiště kterým je přístup do 2.NP. Ve 2.NP jsou umístěny tři pokoje, dále je zde samostatná kuchyně, koupelna a WC. Tvar střechy je tvořen průnikem dvou nestejně vysokých valbových tvarů střech. Základy jsou ze železobetonových pasů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva POROTHERM vyzdívané na tl. 450 a 250 mm. Komínové těleso od krbových kamen je z tvarovek SCHEIDEL. Stropní konstrukce jsou systému POROTHERM (trámy a vložky MIAKO). Vnitřní schodiště je točité železobetonové. Krov je vaznicové soustavy s dřevěnými sloupky s pásky a dvojitými kleštinami. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna dvěma ocelovými rámy ze svařených válcovaných profilů. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAG typu alpská taška s posypem černé barvy. Okna jsou plastová bílé barvy zaskleny dvojsklem. Střešní okna jsou systému VELUX. Vnitřní dveře jsou kazetové dřevěné s obložkovými zárubněmi typu SAPELI. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a vápenné štukové. V koupelnách , WC kuchyních jsou keramické obklady. Podlahy jsou na chodbách a v sociálních zařízeních keramické dlažby, v obytných místnostech lamelové laminátové podlahy, v hale jsou keramické velkoformátové dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejný uliční litinový vodovod (DN 100) polyetylenovou vodovodní přípojkou DN 25, napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť je kanalizační přípojkou z plastu potrubního systému KG PIPRLIFE-FATRA. Vytápění objektu ústřední, plynový kotel nástěnný JUNKERS, otopná desková ocelová tělesa a v místnostech s dlažbou a laminátovou podlahou doplňkové podlahové topení. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován třemi solárními kolektory se zásobníkem TÚV 300 litrů. Rodinný dům je napojen na veřejný STL rozvod plynovou přípojkou DN 25 z ocelového potrubí s izolací Bralen. Od krbu je proveden rozvod teplovzdušného vytápění z pozinkovaného spiro potrubí 2x DN 200 do 2.NP k vytápění tří pokojů. Objekt je napájen z distribuční sítě ZČE samostatnou přípojkou NN z ulice Sadová zemním kabelem AZKZ 4Bx16 mm2 ukončenou v hlavní domovní pojistkové skříni. Elektroměrný rozvaděč je umístěn ve zděném sloupku oplození. v objektu je telefon. domácí telefon a rozvod TV.

Dům byl postaven v roce 2002 a zkolaudován v rove 2003.

Druhá polovina domu se draží pod sp.zn. 206 EX 939/13 rovněž dne 17.12.2019.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 Rodinného domu s garáží v obci Sušice, okres Klatovy (druhá polovina se draží pod sp. zn. 206 DD 2/19)

Spisová značka
206 EX 939/13
Nejnižší podání
2.575.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
17.12.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům ve tvaru „L“ je zděná dvoupodlažní stavba, přičemž 2.NP je tvořeno podkrovím se zvýšenou půdní nadezdívkou. Objekt není podsklepen. V 1. NP se nachází hala (výškově snížená o 50 cm), jídelna s kuchyní, ložnice se šatnou, WC, koupelna ,technická místnost, chodba ,zádveří a sklep v úrovni podlaží. Na chodbu navazuje domovní schodiště kterým je přístup do 2.NP. Ve 2.NP jsou umístěny tři pokoje, dále je zde samostatná kuchyně, koupelna a WC. Tvar střechy je tvořen průnikem dvou nestejně vysokých valbových tvarů střech. Základy jsou ze železobetonových pasů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva POROTHERM vyzdívané na tl. 450 a 250 mm. Komínové těleso od krbových kamen je z tvarovek SCHEIDEL. Stropní konstrukce jsou systému POROTHERM (trámy a vložky MIAKO). Vnitřní schodiště je točité železobetonové. Krov je vaznicové soustavy s dřevěnými sloupky s pásky a dvojitými kleštinami. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna dvěma ocelovými rámy ze svařených válcovaných profilů. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAG typu alpská taška s posypem černé barvy. Okna jsou plastová bílé barvy zaskleny dvojsklem. Střešní okna jsou systému VELUX. Vnitřní dveře jsou kazetové dřevěné s obložkovými zárubněmi typu SAPELI. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a vápenné štukové. V koupelnách , WC kuchyních jsou keramické obklady. Podlahy jsou na chodbách a v sociálních zařízeních keramické dlažby, v obytných místnostech lamelové laminátové podlahy, v hale jsou keramické velkoformátové dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejný uliční litinový vodovod (DN 100) polyetylenovou vodovodní přípojkou DN 25, napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť je kanalizační přípojkou z plastu potrubního systému KG PIPRLIFE-FATRA. Vytápění objektu ústřední, plynový kotel nástěnný JUNKERS, otopná desková ocelová tělesa a v místnostech s dlažbou a laminátovou podlahou doplňkové podlahové topení. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován třemi solárními kolektory se zásobníkem TÚV 300 litrů. Rodinný dům je napojen na veřejný STL rozvod plynovou přípojkou DN 25 z ocelového potrubí s izolací Bralen. Od krbu je proveden rozvod teplovzdušného vytápění z pozinkovaného spiro potrubí 2x DN 200 do 2.NP k vytápění tří pokojů. Objekt je napájen z distribuční sítě ZČE samostatnou přípojkou NN z ulice Sadová zemním kabelem AZKZ 4Bx16 mm2 ukončenou v hlavní domovní pojistkové skříni. Elektroměrný rozvaděč je umístěn ve zděném sloupku oplození. v objektu je telefon. domácí telefon a rozvod TV.

Dům byl postaven v roce 2002 a zkolaudován v rove 2003.

Druhá polovina domu se draží pod sp.zn. 206 DD 2/19 rovněž dne 17.12.2019.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/4 pozemku - orná půda (LV 10152) v obci Bratčice, k.ú. Bratčice u Potěh, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
76.667 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Bratčice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Pozemek parc. č. 1512 v kat. území Bratčice u Potěh je zemědělskou plochou, dle KN ornou půdou, je bonitován.

Fotogalerie

Další soubory

 

3/4 pozemku (část zahrady, LV 195) v obci Bratčice, k.ú. Bratčice u Potěh, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
63.333 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Bratčice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Pozemek parc. č. 159/1 v kat. území Bratčice u Potěh je součástí zahrady u rodinného domu. Prohlídka pozemku nebyla provedena (vlastník nemovitosti nebyl zastižen, oceňovaný pozemek není z komunikace viditelný), avšak užívání je zřejmé z mapových snímků, územního plánu i ze sdělení p. Černovského při prohlídce domu v Horkách.

Oceňovaná nemovitost není zatížena věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – garáž v obci Lučany nad Nisou, k. ú. Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
206 EX 80/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Lučany nad Nisou
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven
blizsi info
blizsi info

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – trvalý travní porost p.č. 230/6 vč. garáže, která stojí na uvedeném pozemku a pro niž vydal Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor rozvoje, stavební úřad, územní souhlas dne 10.6.2008 pod sp.zn. 350/2008/SÚ/Ko a která je dle účinné právní úpravy jeho součástí v obci Lučany nad Nisou, k. ú. Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, zapsáno na LV 1440.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka garáže nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. Oceňovaná garáž je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, nemá žádné podzemní podlaží a není podsklepená. Odhadem byl objekt postaven před rokem 2003 (dle letecké mapy). 

Základy jsou betonové izolované, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je rovná, střešní krytinu tvoří živičná lepenka, s klempířskými prvky, které jsou pozinkované. Vnější úprava pláště objektu: perlinka, lepidlo a zateplení pláště je z polystyrenu.

Garáž má zastavěnou plochu 23 m2.
Podlahová plocha je o rozloze cca 17,00 m2.

Objekt má pravděpodobně vápenocementové vnitřní omítky. Chybí zde okna. Vrata jsou plastová sekční a podlaha je pravděpodobně tvořena cementovým potěrem. Další vybavení se v objektu pravděpodobně nenachází.

Do objektu je pravděpodobně zavedena elektrická energie o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Objekt je patrně bez zdroje vody, odpadní vody nejsou v objektu řešeny a zemní plyn zde není zaveden. Objekt je bez vytápění. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. 

Stěny jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu chybí, podlahy jsou bez vad, vybavení objektu je bez vad a rozvody v objektu jsou bez vad. Garáž je v dobrém stavu (patrná je průběžná údržba).

Pozemek před garáží je bez porostů, není oplocen a je zpevněn asfaltem. Pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. 

Garáž je situována v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí objektu je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí garáže jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Garáž je postavena v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové a možnost parkování je dobrá - přímo u objektu.

Oceňovaná nemovitost není zatížena věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – pozemky orné půdy v obci Dolní Němčí, k.ú. Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
206 EX 1198/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Dolní Němčí
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven
blizsi info
blizsi info

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemky ornú půdy p.č. 3592 a p.č. 3642 v obci Dolní Němčí, k. ú. Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, zapsáno na LV 1321.

Pozemky orné půdy nacházející se v lokalitě „Dílce” , bez trvalých porostů , začleněny do zemědělsky obhospodařovaného honu, v nájmu zemědělské společnosti.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD v obci Praha, k. ú. Třebonice, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
206 EX 420/17
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rodinného domu č.p. 26 vč. příslušenství a pozemku parc. č. 33 v obci Praha, k. ú. Třebonice, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 43.

Dům zděný z kamene, ne podsklepený, o 2 nadzemních podlažích ve stavu na počátku zásadní rekonstrukce (nová střecha).

Dům starý cca 120 roků, základy betonové, pasy neizolované, svislé konstrukce ze smíšeného zdiva, stropy rovné, střecha sedlová, krytina nová betonová.

Dům napojen na elektro a vodovod, možnost napojení kanalizace, plynu.

Na stísněném pozemku 2 vedlejší stavby v zoufalém stavu.

S nemovitostí jsou spojena práva jiných osob:
1. Zástavní právo soudcovské, k pohledávce 11.398,- Kč

Nejedná se o objekt – kulturní památku ve smyslu § 13 zákona č. 20/1987 Sb.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh