Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Rodinný dům (levá část dvojdomku) v obci Neustupov, k.ú. Jiřetice u Neustupova, okres Benešov

Spisová značka
206 EX 1007/11
Nejnižší podání
113.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Neustupov
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
14.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Fotografie interiéru jsou orientační, pocházejí z obou částí dvojdomku.

Jedná se o samostatně stojící objekt, zrcadlového provedení (dvojdomek) s jedním nadzemním podlažím, částečně podsklepený a s částečně zbudovaným podkrovím. Předmětem ocenění je východní polovina dvojdomu. Objekt byl postaven, dle vyjádření vlastníka, v roce 1962 a od té doby byl užíván. Jednalo se původně o podnikové byty místní zemědělské společnosti. V posledních letech je tedy užíván RD č.p.35 nájemci s „regulovaným“ nájemným, ne vlastníkem objektu.

Hlavní přístup do nemovitosti čp.35 je ze západní strany do chodby, odkud je vstup na WC, do spíže, do l.PP a do podkroví, dále do obývacího pokoje, odkud následuje vstup do ložnice, z OP je vstup do kuchyně ze které je dále vstup do koupelny. V podkroví je jeden pokoj a půdní prostor.

Stav nemovitosti byl zjištěn prohlídkou pří místním šetření, kde bylo provedeno zaměření nemovitosti a ohledání stavebnětechnického stavu objektu. Zjištěné skutečnosti byly použity při výpočtu obvyklé ceny nemovitosti.

Základové konstrukce jsou z betonových pasů, bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce zděného provedené z cihelného zdiva a tvárnicového zdiva, vodorovné konstrukce u l.PP betonového monolitického provedení, konstrukce stropů u l.NP dřevěné trámové s rovným podhledem, včetně omítnutí. Střešní konstrukce je osazena dřevěná sedlového typu, v jižní části s vikýřem. Střešní krytina je tvořena pálenými taškami, klempířské konstrukce jsou osazeny úplné, z pozinkovaného plechu, značně napadeny korozí. Okna jsou osazena s dřevěnými zdvojenými rámy, dveře dřevěné náplňové do ocelových zárubní. Vnitřní omítky vápenné štukové dvouvrstvé, venkovní vápenné jednovrstvé, vnitřní obklady jsou odstraněny, venkovní chybí. Tělesa schodišť jsou betonová. Podlahy u l.PP z betonové mazaniny, u l.NP dřevěné, v kuchyni a u ostatních místností dlažba. Topení v objektu je lokální na tuhá paliva. Ze sítí je nemovitost napojena na el.instalaci 220/380V, pitná voda je řešena dle vlastníka donáškou a odkanalizování spl.vod je provedeno do společné jímky na vyvážení. Při místním šetření bylo zjištěno, že pravidelná údržba není dlouhodobě prováděna, proto bylo přistoupeno ke snížení celkové životnosti u objektu.

Ostatní stavby
- dřevník
Jedná se o zděnou stavbu, bez podsklepení s jedním nadzemním podlažím a s pultovou střešní konstrukcí na pozemku pč. st.76/1. Sítě nejsou napojeny žádné, stáří stavby je cca 54 roků. Stavebně-technický stav je špatný, objekt je v havarijním stavu.
Opotřebení stavby stanoveno cca 90 %.


Venkovní úpravy
Venkovní úpravy (přípojky, žumpa s podílem vlastnictví, část oplocení, zp.plochy apod.) nebyly znalcem v průběhu ocenění identifikovány, protože jejich stavebnětechnický stav vykazuje celkové opotřebení. Z těchto důvodů nebyly venkovní úpravy v tomto ocenění dále uvažovány.

Pozemky
Parcelní číslo : st.76/1 o výměře 227 m2 – zastavěná plocha a nádvoří

Fotogalerie

Další soubory

 

Zahrada/stavební pozemek a 1/14 pozemku (ostatní komunikace) v obci Zdiby, k.ú. Brnky, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 1545/17
Nejnižší podání
4.836.667 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Zdiby
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
14.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Pozemek parc.č. 106/93

Oceňovaný pozemek je stavební, s plochou 1.014 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - bydlení - v rodinných domech městské a příměstské. 

Na pozemku se nachází náletové rostliny a není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné cestě.

V bezprostřední blízkosti pozemku se nacházejí veškeré inženýrské sítě – voda, plyn, elektřina, kanalizace.

Přístup je zajištěn po pozemku parc.č. 106/78 ostatní komunikace.


Pozemek parc.č. 106/78

Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - ostatní místní obslužné komunikace. Jedná se o přístupovou komunikaci k oceňovanému pozemku parc.č. 106/93. Povrch pozemku je z převážné části zpevněný asfaltem a umožňuje bezproblémový příjezd motorovým vozidlem.

Oceňované pozemky jsou umístěny na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemků se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu.

Pozemky se nacházejí v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů. Pozemky se nacházejí v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů, v okolí pozemků není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

2/16 pozemků (orná půda, ostatní plocha atd.) v obci Šakvice, okres Břeclav (více info o dražbě dalšího podílu v popisu)

Spisová značka
206 EX 264/14
Nejnižší podání
56.000 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Šakvice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
30.07.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Další spoluvlastnický podíl id. 7/16 nemovitých věcí bude dražen soudním exekutorem Mgr. Jaroslavem Homolou, Exekutorský úřad Brno-město,  dne 30.7.2020 ve 13:00 hod. prostřednictvím dražebního portálu www. okdrazby.cz, pod sp. zn. 030 EX 413/10, https://www.okdrazby.cz/drazba/46723-7-16-pozemku-orna-puda-ostatni-plocha-atd-v-obci-sakvice-okres-breclav-vice-info-o-drazbe-dalsiho-podilu-v-popisu?preview=1

Oceňované pozemky parc. č. St. 557/21, parc. č. St. 691/8, parc. č. St. 697/3, parc. č. 1/88, parc. č. 1/89, parc. č. 34/40, parc. č. 34/65, parc. č. 1027/590, parc. č. 1027/626, parc. č. 1027/630, parc. č. 1027/704, parc. č. 1053/7, parc. č. 1053/9 , parc. č. 1868/32, parc. č. 2344, parc. č. 2747 a parc. č. 2748 se nacházejí na jižním a východním okraji zastavěné části obce Šakvice. Jedná se o dva soubory sousedících pozemků tvaru úzkých pásů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, orná půda a ostatní plocha o výměře 11 799 m2. Mezi pozemky parc. č. 34/40 a parc. č. 2747 vede zpevněná cesta. Na pozemku parc. č. 1868/32 se nachází zpevněná cesta. Pozemek parc. č. 2344 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 1027/704 se nachází nezpevněná cesta. Na pozemcích parc. č. St. 557/21, parc. č. St. 691/8 a parc. č. St. 697/3 se nacházejí částečně zemědělské stavby, které nejsou předmětem ocenění. Na ostatních pozemcích v souboru se nacházejí zpevněné plochy a porosty. V době oceňování byly rovinné pozemky využívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2799/1, který je ve vlastnictví obce Šakvice a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2567, který je ve vlastnictví obce Šakvice.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako návrh na plochu bydlení ve venkovských rodinných domech, plochy smíšené výrobní a plochy zemědělské.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 pozemků v obci Blížejov, k.ú. Malonice nad Zubřinou, okres Domažlice

Spisová značka
206 EX 402/14
Nejnižší podání
12.560 Kč
Výše jistoty
1.500 Kč
Město
Blížejov
Okres
Domažlice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
04.08.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaným objektem jsou lesní pozemky parc.č. 771, 404/5 a 755 nacházejících se u obce Blížejov, okres Domažlice, katastrální území Malonice nad Zubřinou. Pozemky nejsou oploceny, samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k pozemkům je přes soukromý pozemek cizího subjektu – není zřízeno věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu. Všechny tři oceňované pozemky jsou zalesněny, skladba porostů viz. tabulka výše. V blízkosti pozemků se nacházejí drobné vykácené mýtiny, při prohlídce nebylo možno určit, zda-li vykácené menší úseky lesa, spadaly do oceňovaných pozemků, či již do pozemků sousedních (nezbytná nutnost přítomnosti geodeta). Dopad na finální hodnotu je však minimální.

Pozemky jsou situované na spojnici obcí Milavče a Lštění. Charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Nebyla zjištěna přítomnost žádného typu inženýrských sítí, ani vedení vysokého napětí.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD bez č.p./č.ev. vč. pozemku v obci Stachy, k.ú. Úbislav, okres Prachatice

Spisová značka
206 EX 3317/08
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Stachy
Okres
Prachatice
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rodinného domu bez č.p./č.ev. vč. příslušenství a pozemku parc. č. 522/4 v obci Stachy, katastrální území Úbislav, okres Prachatice, zapsáno na LV 1115.

Oceňovaný pozemek parc.č. 522/4 o výměře 500 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako plochy bydlení. Na pozemku se nachází stavba bez č.p. – rodinný dům.  

Povinný se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil a nebyla umožněna prohlídka oceňované nemovitosti.  Byla provedena pouze venkovní obhlídka a veškeré informace byly získány z veřejné dostupných zdrojů. Některé prvky, zejména vnitřní vybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřebu tohoto znaleckého posudku jsou uvažovány jako standardní, jejich stáří, stav a další životnost je odhadnuta odborným odhadem zpracovatele. Stavba je bez viditelných statických poruch a jejich stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým materiálům. Objekt je obýván (pravděpodobně dosud neproběhlo kolaudační řízení). Pozemek je udržovaný a užívaný jako okrasná zahrada. 

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený, není zde půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Odhadem byl objekt postaven v roce 2000. 

Základy jsou železobetonové izolované. Konstrukce objektu je zděná. Tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová se dvěma sedlovými vikýři. Střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější úprava pláště objektu: perlinka, lepidlo, štuk a zateplení pláště je z polystyrenu. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem. Vchodové dveře jsou plastové.

Podlahová plocha byla odvozena ze zastavěné plochy ze satelitních snímků podle katastru nemovitostí a činí 116 m2.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu.  Podle veřejně dostupných zdrojů- geoportál Jihočeského kraje, mapa technické infrastruktury - je zde pouze přípojka el.energie. Zdrojem vody je pravděpodobně  studna, odpady jsou pravděpodobně svedeny do jímky.

Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad. Stav rodinného domu je velmi dobrý.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a oplocení tvoří dřevěný plot.

Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. K objektu náleží dřevěná kolna.

Dům je postaven na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek a nebytový prostor v obci Praha, k.ú. Smíchov, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
206 EX 2174/19
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –pozemku parc. č. 573 a nebytový prostor č. 1236/16 a podíl ve výši 8820/159689 na společných částech budovy č.p. 1236/4 a pozemku parc. č. 572 v obci Praha, katastrální území Smíchov, okres Hlavní město Praha. Zapsáno na LV 2526 a LV 9917.

Oceňovaný nebytový prostor je umístěn v netypovém zděném bytovém domě, který má celkem 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. V části objektu je půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy jsou pravděpodobně smíšené, objekt je cihlové konstrukce a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a pro konstrukci klempířských prvků byl použit plech. Vnější omítky jsou štukové a dům není zateplen. Společné prostory domu tvoří vstupní prostor a schodiště.

Objekt byl postaven odhadem v roce 1930.

Stěny, střecha, okna i podlahy v objektu jsou bez závad, vady vybavení ani rozvodů nejsou zřejmé. Stav objektu je dobrý.

Oceňovaný nebytový prostor je v osobním vlastnictví. Je užíván jako kancelářské prostory. Je umístěn v 1. podzemním podlaží objektu. Součástí nebytového prostoru je chodba o výměře 9,25 m2, chodba s kuchyňským koutem o výměře 9,81 m2, kancelář o výměře 13,97 m2, koupelna o výměře 2,62 m2, kancelář o výměře 33,49 m2, kancelář o výměře 17,37 m2, WC o výměře 1,71 m2. Podlahová plocha činí 88,22 m2.

Vnitřní omítky jsou štukové. V nebytovém prostoru jsou instalována plastová okna s dvojsklem. Nebytové prostory mají orientaci na sever. Vybavení koupelny tvoří sprchový kout a umyvadlo, WC je vybaveno klasickou toaletou a umyvadlem. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné s částečným prosklením, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. V prostoru je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Osvětlovací techniku tvoří zářivková a stropní svítidla. Ve všech místnostech oceňovaného prostoru je položena keramická dlažba. Mezi další vybavení patří okenní mříže, anténní a síťové rozvody.

Do nebytového prostoru je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Je připojen na vodovodní řad i veřejnou kanalizaci a je zde zaveden zemní plyn. Vytápění nebytového prostoru je řešeno podlahovým vytápěním. Ohřev vody zajišťuje plynový kotel.

Stěny, okna i podlahy v nebytovém prostoru jsou bez závad, vady vybavení ani rozvodů nejsou zřejmé. Oceňovaný nebytový prostor je v dobrém stavu.

Na pozemku nejsou trvalé porosty a není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě.

Dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě je pobočka České pošty.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací
a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti, možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. V okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - RD vč. příslušenství a pozemku (LV 4316 a LV 8883) v obci Rakovník, k.ú. Rakovník, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Rakovník
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –rodinného domu č.p. 2365 vč. příslušenství a pozemku parc. č. st. 4968, 2366/39, 2366/72 (LV 4316), včetně pozemku v jednom funkčním celku parc. č. 2366/91 (LV 8883) v obci Rakovník, katastrální území Rakovník, okres Rakovník.

Oceňovaný rodinný dům je řadový objekt a má celkem 3 nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně nemá podsklepení (případně pouze menší technické podsklepení – nezjištěno), není zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Na základě dostupných informací se jedná o výstavbu z konce 90. let 20. století.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací – předpoklad betonové pasy, objekt je zděné konstrukce (předpoklad cihla či tvárnice), tloušťka stěn je cca do 45 cm a stropy jsou pravděpodobně železobetonové monolitické, případně keramickobetonové. Střecha je rovná, střešní krytinu tvoří pravděpodobně svařované asfaltové pásy a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není pravděpodobně zateplena.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen pravděpodobně jako jednogenerační. Podlahová plocha činí odhadem dle plochy zastavěné 140 m2. Příslušenstvím je garáž v domě, pravděpodobně v přízemí také technická místnost apod. - podlahová plocha vč. příslušenství činí 180 m2.

Vnitřní omítky se předpokládají vápenocementové. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem, žaluzie. Obytné prostory jsou orientovány na sever, jih. Koupelnové vybavení se předpokládá standardní (klasická vana, příp. sprch. kout, umyvadlo apod.), na WC předpoklad klasická toaleta. Dveře v domě se předpokládají plné - prosklené (dřevěné, náplňové a obdobné standard) zárubně dveří pravděpodobně ocelové, vchodové dveře jsou plastové. Kuchyňské vybavení se předpokládá standardní kuchyňská linka, případně sporák standard. Osvětlovací techniku tvoří pravděpodobně lustry či stropní svítidla standard. Krytiny podlah se předpokládají standardní (lino, PVC, koberce, příp. plovoucí podlaha, keramická dlažba apod.).

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V, předpokládá se napojení na distribuční síť. Zdroj vody vodovod, odpad je řešen pravděpodobně napojením na veřejnou kanalizaci, předpokládá se napojení na zemní plyn. Vytápění rodinného domu se předpokládá ústřední topení na běžně dostupná paliva (pravděpodobně plyn) a topná tělesa tvoří pravděpodobně standardní deskové radiátory. Ohřev vody se předpokládá bojlerem či ohřev plyn. kotlem.

Stěny objektu jsou dle vizuálního posouzení bez vad, střecha se předpokládá bez vad, okna jsou bez vad, vnitřní vybavení nebylo možné zjistit, předpokládá se bez vad či zastaralé, standardní. Stav rodinného domu je dobrý.

Na pozemku jsou pravděpodobně jen okrasné dřeviny a plot pozemku tvoří zděný plot, dřevěná brána - ocelové sloupky. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Součástí je venkovní bazén.

Dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.
V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové.
V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemků (zemědělské pozemky, LV 475) v obci Krupá, k.ú. Krupá, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Krupá
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/4 pozemků parc. č. 2624, 3311, 3497, 3500, 3524, 3530, 3534, 3584, 3608 nacházejících se v obci Krupá, katastrální území Krupá, okres Rakovník, LV 475.

Jedná se o pozemky, které zpravidla netvoří funkční celek, jsou rozrůzněně situovány v nezastavitelné části obce mimo její sídelní části. Většinou se jedná o obhospodařované zemědělské pozemky, na kterých dle dostupných informací z Veřejného registru půdy – LPIS hospodaří odlišné subjekty od vlastníků. Dle územního plánu obce jsou pozemky zpravidla regulovány jako orná půda či trvalý travnatý porost.  Na pozemcích se nachází pouze sezónní zemědělské plodiny či traviny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemků (orná půda, LV 322) v obci Lišany, k.ú. Lišany u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Lišany
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - 1/4 pozemkůparc. č. 1151/13, 1166/5, 1258/26, 1258/27, 1258/32, 1258/34, 1258/55, 1260/3, 1260/6, 1260/13, 1261/5, 1976/18, 1976/19, 1976/20, 1976/139, 1976/140, 1976/193, 1976/244 nacházejících se v obci Lišany, katastrální území Lišany u Rakovníka, okres Rakovník, LV 322.

Předmětem ocenění jsou pozemky zapsané na LV 322 pro k.ú. Lišany u Rakovníka. Jedná se převážně o zemědělské pozemky situované mimo zastavitelnou část obce, obhospodařované jako orná půda. Pozemek parc. č. 1151/13 je součástí jiného půdního bloku než ostatní pozemky zapsané na listu vlastnictví – ostatní pozemky tvoří funkční celek a jako tento celek jsou součástí pole, se zanedbatelným přesahem do remízu, resp. do koryta umělého vodního toku. Rozhodné pro ocenění pozemků je jejich převažující stávající či budoucí využití – pozemky se pro účely ocenění zařazují jako zemědělské – orná půda.

Územní plán reguluje plochu pozemků jako „Z – zemědělské plochy – orná půda“.

Pozemek parc. č. 1151/13:

Zemědělský pozemek – orná půda o celkové výměře 7016 m2, jedná se o pruh v poli. Pozemek je rovinatý, přístupný, nachází se na něm pouze sezónní zemědělské plodiny.

Pozemek je součástí zemědělského půdního bloku č. 0907-0 (790-1020), který je užíván společností LUPOFYT s.r.o., dle veřejného registru půdy – LPIS se jedná o parcely standardní orné půdy s konvenčním hospodařením.

Pozemky parc. č. 1166/5, 1258/26, 1258/27, 1258/32, 1258/34, 1258/55, 1260/3, 1260/6, 1260/13, 1261/5, 1976/18, 1976/19, 1976/20, 1976/139, 1976/140, 1976/193, 1976/244:

Jedná se o soubor na sebe navazujících pozemků situovaných jako součást pole. Majoritní výměru 51593 m2 má parcela č. 1258/55, evidovaná v KN jako orná půda. Ostatní pozemky na tuto navazují, převážně na její jihovýchodní a severozápadní hranici, kde zasahují mimo pole do sousedícího remízu, resp. jako součást koryta umělého vodního toku. S ohledem na celkovou velikost oceňovaného bloku je rozhodné převažující využití oceňovaných pozemků, a proto se pro účely ocenění zařazují jako pozemky zemědělské.

Pozemky jsou součástí zemědělského půdního bloku č. 1802-0 (790-1020), který je užíván společností LUPOFYT s.r.o., dle veřejného registru půdy – LPIS se jedná o parcely standardní orné půdy s konvenčním hospodařením. Na listu vlastnictví jsou k oceňovanému spoluvlastnickému podílu zapsána omezení vlastnického práva a jiné záznamy (zákaz zcizení a zatížení, zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, zástavní právo smluvní, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Čebiš Petr), které se dle účelu posudku nepromítají do ocenění nemovitostí.

K dotčeným pozemkům bylo z veřejného rejstříku půdy – LPIS zjištěno, že oceňované pozemky jsou ve valné většině součástmi obhospodařovaných zemědělských bloků. Případná propachtovanost pozemku nemá na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Z dostupných zdrojů nebyla (kromě výše popsaných) zjištěna žádná další práva či závady, které by měly na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemku (orná půda, LV 189) v obci Nesuchyně, k.ú. Nesuchyně, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Nesuchyně
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - 1/4 pozemku parc. č. st. 4084 a parc. č. 4087 nacházejících se v obci Nesuchyně, okres Rakovník, katastrální území Nesuchyně, LV 189.

Oceňované pozemky slouží k zemědělským účelům, parc. č. 4084 je v KN zapsána jako trvalý travní porost
a parc. č. 4087 je v KN zapsána jako orná půda – v součtu mají pozemky výměru 7.610 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako pole. Jedná se o pozemky, které jsou zemědělsky obhospodařované a jsou součástí pole – zemědělského bloku (viz informace v posudku níže).

Na pozemku se nachází pouze sezónní zemědělské plodiny a není oplocený. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno – jedná se o pruh v poli.

Pozemek je umístěn v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů v obci je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V obci je zastávka autobusových spojů.
V místě není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Na listu vlastnictví jsou k oceňovanému spoluvlastnickému podílu zapsána omezení vlastnického práva a jiné záznamy (zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Čebiš Petr), které se dle účelu posudku nepromítají do ocenění nemovitostí.

K dotčeným pozemkům bylo z veřejného rejstříku půdy – LPIS zjištěno, že oceňované pozemky jsou součástí bloku č. 1701-0 (790-1020), na kterém dle obsažených údajů hospodaří společnost ZEM – INVEST a.s.. Případná propachtovanost pozemku nemá na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Z dostupných zdrojů nebyla zjištěna žádná další práva či závady, které by měly na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh