Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 stavby (sklad) v obci Zahrádka, okres Plzeň-sever

Spisová značka
206 EX 336/03
Nejnižší podání
64.000 Kč
Výše jistoty
6.000 Kč
Město
Zahrádka
Okres
Plzeň-sever
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 19.2.2019
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu č.p. 10 Zahrádka, vedenou v katastru nemovitostí jako jiná stavba. Budova je využívaná jako sklad. Budova je podsklepená, s volným půdním prostorem. Půdorys budovy je obdélníkový. Zastavěná plocha je cca 40 m2. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Žlaby a svody nejsou osazeny. Budova není zateplená, vnější omítky jsou částečně opadané. Okna budovy jsou dřevěná zdvojená s okenicemi. Vstup do budovy je dřevěnými vraty. K budově patří oplocená zahrada. Budova je využívaná.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné ověřit. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. parc. č. St. 22/2 je částečně zastavěnou plochou pod budovou č.p. 10. Pozemek je v KN vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 203 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 54/2 a tvoří s ním jednotný funkční celek. Pozemek je v KN vedený jako zahrada o celkové ploše 180 m2. Pozemky mají nepravidelný tvar, jsou rovinaté a jsou oplocené drátěným plotem. Na pozemcích se nacházejí porosty, dřevěná kolna a plechový přístřešek. Pozemky jsou travnaté a udržované. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 857/1, který je ve vlastnictví Plzeňského kraje.

 

Fotogalerie

 

Pozemky v obci Čistá, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 336/03
Nejnižší podání
222.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Čistá
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 19.02.2019
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parc. č. 2135 je v KN vedený jako orná půda o celkové ploše 15.097 m2. Pozemek je využíván k zemědělským účelům spolu s okolními pozemky. Pozemek má nepravidelný tvar, je mírně svažitý a není oplocený. Hranice pozemku nejsou v terénu patrné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2788, který je ve vlastnictví obce Čistá. Součásti a příslušenství nemovité věci nebyly zjištěny.

Oceňovaný pozemek parc. č. 2505 je v KN vedený jako lesní pozemek o celkové ploše 1.949 m2. Původní lesní porosty na pozemku jsou vykácené, na pozemku se nachází náletové porosty (javor a jasan), stáří cca 8 let. Pozemek má nepravidelný tvar, je mírně svažitý a není oplocený. Hranice pozemku nejsou v terénu patrné. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2798, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Součásti a příslušenství nemovité věci nebyly zjištěny.

Fotogalerie

 

1/2 bytu v obci Plzeň, k.ú. Bolevec

Spisová značka
206 EX 336/03
Nejnižší podání
566.000 Kč
Výše jistoty
60.000 Kč
Město
Plzeň
Okres
Plzeň-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
původní termín 19.02.2019
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednistvím elektronického systému dražeb.

LV 11647 k.ú. Bolevec
Jedná se o samostatně stojící bytový dům o dvou vchodech č.p. 1385, 1386 Bolevec. Budova má 12 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepní kóje a společné prostory. V budově je výtah. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Konstrukce domu je panelová. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Bytový dům je zateplený. Vchodové dveře do budovy jsou plastové prosklené. Okna domu jsou plastová. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Budova je v dobrém, udržovaném stavu.

Oceňovaná jednotka č. 1385/16 se nachází v budově č.p. 1385 v 6. NP, její dispozice je 4+1. Jednotka sestává z kuchyně, čtyř pokojů, předsíně, koupelny a WC. Okna bytu jsou plastová. Místnosti v bytě jsou orientované na severovýchodní a jihozápadní světovou stranu. Bytové jádro je umakartové. Podlahy jsou kryté PVC. Byt je v původním, udržovaném stavu. K bytu patří sklepní kóje (1,36 m2) a lodžie (5,42 m2). Podlahová plocha lodžie a sklepní kóje se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 75,56 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je teplovodní s rozvody ústředního topení do radiátorů. Ohřev teplé vody je centrální. Přístup je po zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je omezené, možné na veřejné komunikaci před domem.

Fotogalerie

 

Byt 2+kk (vč. parkovacího stání) v k.ú. Smíchov, obec Praha a podíly na pozemcích

Spisová značka
206 EX 22/16
Nejnižší podání
3.184.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 10080 – Oceňovaná jednotka č. 3236/23 se nachází v budově č.p. 3236 ve 3. NP a její dispozice je 2+kk. Jednotka sestává z obývacího pokoje + KK, pokoje, předsíně, komory, koupelny + WC. K bytu patří lodžie (2,4 m2). Podlahová plocha lodžie se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 52,6 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů částečné kopie prohlášení vlastníka.

Na pozemku parc. č. 1599/3 stojí bytový dům s č.p. 3236. Pozemek je nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 999 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1597/1 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.
Jedná se o samostatně stojící, bytový dům smíšené konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy, garážová stání a společné prostory. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Budova je novostavba z roku 2008. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Příslušenstvím nemovité věci je parkovací stání.

LV 9738
Na pozemku parc. č. 1599/3 stojí stavba bytového domu č.p. 3236. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 999 m2. Pozemky parc. č. 1599/3, parc. č. 1599/30, parc. č. 1599/31, parc. č. 1599/32, parc. č. 1599/33, parc. č. 1599/34, parc. č. 1599/35 a parc. č. 1599/40 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek nepravidelného tvaru. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1597/1 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.

LV 9726
Pozemek parc. č. 1599/58 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 730 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1599/41 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.

LV 711
Pozemek parc. č. 316/2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha o celkové výměře 1 092 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1599/41 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.

 

Fotogalerie

 

Byt 2+kk v obci Město Albrechtice, okr. Bruntál

Spisová značka
206 EX 1206/17
Nejnižší podání
228.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Město Albrechtice
Okres
Bruntál
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná bytová jednotka je v osobním vlastnictví. Je umístěna v přízemí objektu a její dispozice je 2+kk. Součástí bytové jednotky je chodba o výměře 5,45 m2, spíž o výměře 1,86 m2, obývací pokoj s kuchyňským koutem o výměře 17,67 m2, ložnice o výměře 12,53 m2  a koupelna s WC o výměře 4,72 m2. Příslušenství bytu tvoří sklep o výměře 15,67 m2 a vyhrazené půdní prostory o výměře 23,90 m2. Podlahová plocha činí 42,23 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 81,80 m2. Bytové jádro je vyzděné.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. V bytě jsou kastlová okna, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na jihovýchod. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Oceňovaná bytová jednotka disponuje interiérovými plnými dřevěnými dveřmi, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a plynový sporák. V bytě jsou použity jako osvětlovací technika lustry a bodová svítidla. V obytných místnostech je laminátová plovoucí podlaha, v kuchyňském koutě je laminátová plovoucí podlaha, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a chodba má na podlaze teraco. Ostatní místnosti mají na podlaze keramickou dlažbu. V bytě jsou instalována kamna. Do bytové jednotky je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci, a je zde individuální zdroj plynu. Vytápění v bytě je řešeno elektrickými přímotopy a kamny. Ohřev vody je řešen bojlerem.

V roce 2000 proběhla v bytě rekonstrukce podlah a byly udělány sádrokartonové podhledy. Stěny bytu jsou bez vad, okna v bytě jsou zastaralá, podlahy jsou bez vad, vybavení je zastaralé a rozvody jsou bez vad. Stav oceňované bytové jednotky je dobrý. Pozemek je bez porostů a je oplocen pletivem kotveným do ocelových sloupků. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Bytový dům má celkem 2 nadzemní podlaží a má 1 podzemní podlaží. V domě se nachází půda, není zde vybudované obytné podkroví. Základy domu jsou smíšené, objekt je zděné konstrukce a stropy jsou z dřevěné. Střecha je valbová, střešní krytinu tvoří pozinkovaný plech a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou štukové a dům není zateplen. Společnými prostory domu jsou vstupní prostor a schodiště.

Objekt byl postaven odhadem v roce 1920. V roce 2012 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: fasáda - celková, okna - celková, vstupní prostor - celková.

Fotogalerie

Další soubory

 

Obchod v obci Dlouhopolsko, okres Nymburk

Spisová značka
206 EX 331/12
Nejnižší podání
510.000 Kč
Výše jistoty
50.000 Kč
Město
Dlouhopolsko
Okres
Nymburk
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.03.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Výše jistoty byla dražební vyhláškou č.j. 206 EX 331/12-73 stanovena částkou 50.000,- Kč.
Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsou povinni zaplatit jistotu buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nepřesahuje-li částku stanovenou jako nejvyšší možnou pro platbu v hotovosti podle zvláštního právního předpisu, nejpozději před zahájením dražebního jednání nebo na účet soudního exekutora č.ú. 4356373359/0800 vedený u České spořitelny, a.s. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na tento účet také došla. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V.S. 1200331117, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ dražitele.

Jedná se o samostatně stojící objekt o jednom nadzemním podlaží, osazený plochou střechou, sloužící v současné době jako prodejna potravin. V minulosti zde byla umístěna prodejna masných výrobků s vývařovnou, provozovanou družstvem Jednota. V současné době je prodejna vlastníkem objektu pronajata. Budova byla postavena v roce 1974 a od té doby je užívána, stavebně-technický stav je zhoršený.

Svislé konstrukce jsou zděné, převážně z tvárnic nebo cihelné, podlahy betonové, nášlapné vrstvy tvoří dlažby. Střecha je osazena plochá, krytina je tvořena asfaltovými svařovanými pásy. Instalován bleskosvod, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, úplné. Vytápění elektrické, ohřev vody je prováděn el.boilerem. Rozvod teplé a studené proveden do kuchyně a do sociálních prostor. Osazeny výkladce s ocelohliníkovými rámy a dvojitým zasklením, včetně vstupních dveří. Okenní a dveřní otvory jsou opatřeny mřížemi. Vnitřní dveře jsou osazeny náplňové do ocelových zárubní. Budova prodejny je napojena na veřejný zdroj el.energie, zásobování vodou je z vlastní studny na pozemku, odkanalizování je do jímky situované vedle prodejny.

Objekt je dlouhodobě neudržován, předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav, včetně výměny řady konstrukcí krátkodobé životnosti. Přístup k prodejně je po vlastním pozemku.

Fotogalerie

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – byt 2+kk v obci Praha, k. ú. Háje

Spisová značka
206 EX 1085/18
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – bytové jednotky č. 848/14 v bytovém domě č. p. 848/37 vč. podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 445/5, 445/6, 445/7, 445/8 a 445/9 o velikosti 439/64196, v obci Praha, k. ú. Háje, okres Hlavní město Praha.

Oceňovaná bytová jednotka je vybudována v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 8 nadzemních podlaží a nemá podzemní podlaží. V objektu není půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Základy má železobetonové izolované, objekt je panelové konstrukce a stropy jsou železobetonové montované. Má rovnou střechu, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou latexové a plášť je zateplen polystyrenem. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště, výtah.

Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1974. V roce 2000 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: okna - celková, dále v roce 2018: zateplení pláště - celková. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vady, okna jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vybavení objektu je bez vad a v objektu jsou rozvody bez vad. Bytový dům je ve velmi dobrém stavu.

Oceňovaná bytová jednotka je v osobním vlastnictví. Je umístěna v 6. podlaží objektu a dispozičně se jedná o 2+kk. Součástí bytové jednotky je kuchyňský kout o výměře 5,20 m2, obývací pokoj o výměře 15,81 m2, koupelna o výměře 3,40 m2, chodba o výměře 6,86 m2, WC o výměře 0,96 m2, pokoj o výměře 10,79 m2, sklepní kóje o výměře 0,80 m2. Podlahová plocha činí 43,02 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 43,82 m2.

Bytové jádro je vyzděné. Vnitřní omítky jsou vápenné. V bytové jednotce jsou instalována plastová okna s dvojsklem, v celém bytě včetně žaluzií. Obytné prostory mají orientaci na jihozápad. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Použité vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, elektrický sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry, směrové lampy. V obytných místnostech je laminátová plovoucí podlaha, v kuchyni je lino, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je položena keramická dlažba.

Mezi další vybavení bytu patří pohybový alarm, anténní rozvody. Do bytové jednotky je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu není připojen. Byt je vybaven ústředním topením (dálkové) a topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen dálkově. V roce 2000 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: rozvody odpadů - celková, rozvody elektřiny - celková, vyzdění jádra - celková, podlahy - celková. Stěny bytu jsou bez vad, okna v bytě jsou bez vad, podlahy jsou bez vad, vybavení bytu je bez vad a rozvody v bytě jsou bez vad. Stav bytu je velmi dobrý. Na pozemku jsou trvalé porosty v podobě okrasných dřevin a není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Bytový dům je situovaný v jižní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní soustava úřadů a v obci se nachází pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové, jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu. Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – 1/28 Lesních pozemků v obci Klatovy, k. ú. Habartice u Obytců, okres Klatovy

Spisová značka
206 EX 567/17
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Klatovy
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – podíl 1/28:
- pozemek pč. 671/19 – lesní pozemek, výměra 6.028m2
- pozemek pč. 691 – lesní pozemek, výměra 4.189m2

zapsané na LV 403 pro kat. území Habartice u Obytců, obec Klatovy, okres Klatovy.

Obce Habartice se nalézá asi 8km východně od sídelní části Klatov, jejichž je součástí. Okresní město Klatovy má kompletní občanskou vybavenost a veškeré inženýrské sítě, obec Habartice leží odloučeně.

Oceňované pozemky v katastrálním území Habartice u Obytců leží v okolí osady Habartice. Lesní pozemek pč. 671/19 navazuje na pastviny, pozemek pč. 691 leží uprostřed lesního komplexu. Oba pozemky jsou součástí většího lesního celku.

Fotogalerie

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – 1/28 Pozemků v obci Klatovy, k. ú. Habartice u Obytců, okres Klatovy

Spisová značka
206 EX 567/17
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Klatovy
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – podíl 1/28:
- pozemek pč. 80/10 – trvalý travní porost, výměra 34m2
- pozemek pč. 80/11 – trvalý travní porost, výměra 3.870m2
- pozemek pč. 80/12 – trvalý travní porost, výměra 5m2
- pozemek pč. 80/15 – trvalý travní porost, výměra 11m2
- pozemek pč. 81/1 – ostatní plocha - neplodná, výměra 51m2
- pozemek pč. 81/2 – ostatní plocha - neplodná, výměra 180m2
- pozemek pč. 81/4 – ostatní plocha - neplodná, výměra 11m2
- pozemek pč. 84 – ostatní plocha - jiná, výměra 212m2
- pozemek pč. 92 – lesní pozemek, výměra 149m2
- pozemek pč. 100/10 – lesní pozemek, výměra 227m2
- pozemek pč. 475/6 – trvalý travní porost, výměra 1.993m2
- pozemek pč. 475/8 – trvalý travní porost, výměra 2.472m2
- pozemek pč. 545 – orná půda, výměra 144m2
- pozemek pč. 546  – orná půda, výměra 2.208m2
- pozemek pč. 547/1 – orná půda, výměra 3.500m2
- pozemek pč. 547/2 – orná půda, výměra 1.307m2
- pozemek pč. 593 – orná půda, výměra 145m2
- pozemek pč. 601/15 – orná půda, výměra 13.287m2
- pozemek pč. 602 – orná půda, výměra 401m2
- pozemek pč. 605 – orná půda, výměra 946m2
- pozemek pč. 475/8 – trvalý travní porost, výměra 5.087m2
- pozemek pč. 475/8 – trvalý travní porost, výměra 66m2
- pozemek pč. 475/8 – trvalý travní porost, výměra 2.739m2
- pozemek pč. 801/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 79m2
- pozemek pč. 801/5 – ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 77m2
- pozemek pč. 801/6 – ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 80m2

zapsané na LV 399 pro kat. území Habartice u Obytců, obec Klatovy, okres Klatovy.

Obce Habartice se nalézá asi 8km východně od sídelní části Klatov, jejichž je součástí. Okresní město Klatovy má kompletní občanskou vybavenost a veškeré inženýrské sítě, obec Habartice leží odloučeně.

Oceňované pozemky v katastrálním území Habartice u Obytců leží v okolí osady Habartice. Jde o zemědělské pozemky orné půdy a trvalého travního porostu využívané jako pastviny. Pozemky 801/2, 801/5 a 801/6 ostatní komunikace – části bývalé polní cesty -  jsou dnes obhospodařovány spolu s okolními pozemky jako pastviny, a proto také tak budou oceňovány. Obslužná polní cesta vede jinudy.

Fotogalerie

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – 1/28 Pozemků v obci Klatovy, k. ú. Habartice u Obytců, okres Klatovy

Spisová značka
206 EX 567/17
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Klatovy
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – podíl 1/28:
- pozemek pč. 27/1 – trvalý travní porost, výměra 190m2
- pozemek pč. 27/9 – trvalý travní porost, výměra 238m2
- pozemek pč. 168/25 – orná půda, výměra 256m2
- pozemek pč. 171/1 – trvalý travní porost, výměra 6.018m2
- pozemek pč. 324/4 – trvalý travní porost, výměra 25m2
- pozemek pč. 325 – trvalý travní porost, výměra 2.857m2
- pozemek pč. 351/4 – ostatní plocha - jiná, výměra 18m2
- pozemek pč. 353/2 – ostatní plocha - jiná, výměra 35m2
- pozemek pč. 354/2 – trvalý travní porost, výměra 4.724m2
- pozemek pč. 354/4 – trvalý travní porost, výměra 138m2
- pozemek pč. 645/10 – lesní pozemek, výměra 354m2
- pozemek pč. 645/12 – lesní pozemek, výměra 498m2
- pozemek pč. 670 – lesní pozemek, výměra 270m2
- pozemek pč. 671/27 – lesní pozemek, výměra 252m2
- pozemek pč. 671/33 – lesní pozemek, výměra 53m2
- pozemek pč. 798/16 – ostatní plocha – ostatní komunikace, výměra 6m2

 zapsané na LV 345 pro kat. území Habartice u Obytců, obec Klatovy, okres Klatovy.

Obce Habartice se nalézá asi 8km východně od sídelní části Klatov, jejichž je součástí. Okresní město Klatovy má kompletní občanskou vybavenost a veškeré inženýrské sítě, obec Habartice leží odloučeně.

Oceňované pozemky v katastrálním území Habartice u Obytců leží v okolí osady Habartice. Jde o zemědělské pozemky orné půdy a trvalého travního porostu využívané jako pastviny. Lesní pozemky 645/10, 645/12, 670, 671/27 a 671/33 jsou okrajové části lesa u pastvin.

V těsné návaznosti na zastavěnou část osady Habartice leží pozemky pč. 27/1, 27/9, 171/1, 168/25,  podle vyjádření ing. Krčmářové jsou podle územního plánu vedeny v ploše zemědělských pozemků a s jejich zástavbou se ani v budoucnu nepočítá.

Fotogalerie

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh