Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

3/8 RD s pozemkem v obci Kladno, k.ú. Dubí u Kladna, okres Kladno

Spisová značka
206 EX 67/12
Nejnižší podání
420.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Kladno
Okres
Kladno
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
28.01.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Prohlídce nebyl nikdo přítomen, obhlídka byla provedena pouze z vně objektu, stavebně technický stav se dohaduje dle vizuálního posouzení stavby, výměra užitné plochy se dovozuje dle plochy zastavěné.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je pravděpodobně celkově podsklepený, v části je pravděpodobně půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Odhadem byl objekt postaven přibližně ve 30. letech 20. století.

Základy má pravděpodobně kamenné na maltu, konstrukce objektu je cihlová, stěny mají tloušťku cca do 45 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Má polovalbovou střechu, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a stavba není zateplena.

Dispozičně je dům dle typu stavby řešen pravděpodobně jako jednogenerační.

Podlahová plocha činí odhadem dle zastavěné plochy cca 110 m2.

Vnitřní omítky jsou pravděpodobně standardní vápenné. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna. Obytné prostory jsou orientovány na sever, jih, východ, západ. Vnitřní vybavení domu nebylo pro absenci prohlídky zjištěno – předpokládá se standardní vybavení domu spíše v dožitém stavu.

Do domu je pravděpodobně zavedena elektřina o napětí 230V (400 V) a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci a pravděpodobně také rozvod zemního plynu. Vytápění domu - nezjištěno - předpoklad: standardní ÚT kotlem na TP či plynovým kotlem, topná tělesa nezjištěno - předpoklad: radiátory. 

Stav domu je dle vizuálního posouzení stavby spíše původní, se zanedbanou údržbou. Konstrukční prvky a vybavení domu se uvažují v mezním stavu. Rodinný dům je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží kolna zděná, pergola rozestavěná.

Dům je postaven ve východní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové.

V okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Lučany nad Nisou, k. ú. Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

Spisová značka
206 EX 80/13
Nejnižší podání
50.000 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Lučany nad Nisou
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.03.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka garáže nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. Oceňovaná garáž je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, nemá žádné podzemní podlaží a není podsklepená. Odhadem byl objekt postaven před rokem 2003 (dle letecké mapy). 

Základy jsou betonové izolované, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je rovná, střešní krytinu tvoří živičná lepenka, s klempířskými prvky, které jsou pozinkované. Vnější úprava pláště objektu: perlinka, lepidlo a zateplení pláště je z polystyrenu.

Garáž má zastavěnou plochu 23 m2.
Podlahová plocha je o rozloze cca 17,00 m2.

Objekt má pravděpodobně vápenocementové vnitřní omítky. Chybí zde okna. Vrata jsou plastová sekční a podlaha je pravděpodobně tvořena cementovým potěrem. Další vybavení se v objektu pravděpodobně nenachází.

Do objektu je pravděpodobně zavedena elektrická energie o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Objekt je patrně bez zdroje vody, odpadní vody nejsou v objektu řešeny a zemní plyn zde není zaveden. Objekt je bez vytápění. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. 

Stěny jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu chybí, podlahy jsou bez vad, vybavení objektu je bez vad a rozvody v objektu jsou bez vad. Garáž je v dobrém stavu (patrná je průběžná údržba).

Pozemek před garáží je bez porostů, není oplocen a je zpevněn asfaltem. Pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. 

Garáž je situována v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí objektu je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí garáže jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Garáž je postavena v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové a možnost parkování je dobrá - přímo u objektu.

Oceňovaná nemovitost není zatížena věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/6 RD se zahradou v obci Ohrobec, k. ú. Ohrobec, okres Praha-západ

Spisová značka
206 EX 369/13
Nejnižší podání
666.667 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Ohrobec
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
03.03.2020 v 13:30 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Obec Ohrobec se nachází asi 10 km jižně od hranice Prahy. Obec má omezenou základní vybavenost (školka, obchod, pohostinství), spádovou obcí jsou 3 km vzdálené Dolní Břežany nebo 5 km vzdálená Jesenice. V obci je vodovod a kanalizace a obsluhována je příměstskou autobusovou dopravou.

Nemovitost se nachází v centru obce na konci klidné slepé ulice, parkování je možné na pozemku.

Nemovitost je napojena na inženýrské sítě obce, k dispozici je také studna. 

Rodinný dům je zasazen do svažitého terénu tak, že sklepní prostory, kde se nachází i garáž, jsou ze severní strany přístupné z běžného terénu, vstup do domu v 1.NP je z jižní strany od ulice Libeňská.

Dvoupodlažní zděný dům byl vystavěn patrně v 80. letech, v katastru jsou záznamy o rekonstrukci v roce 1997. Dispozice domu podle inzerce je 6+kk, s koupelnami a WC v každém podlaží. Půdní prostor je nevyužitý. Dům je plně podsklepen, má sedlovou střechu krytou plechem, vápenocementové omítky, okna jsou v 1.NP plastová, v 2.NP a na půdě dřevěná. Stavba není zateplena. Topení je ústřední s kotlem na TP v suterénu.

Pozemek je členěn opěrnou zdí tak, že zahrada je od ulice Libeňská srovnaná do roviny, se záhony, částečně zatravněná, s několika ovocnými stromy, pod opěrnou zdí je k západní štítové stěně na úrovni suterénu připojen skleník.

Oplocení do ulice je dřevěné na nové podezdívce z betonových bloků se vstupní brankou a vjezdovou bránou za domem, jinak pletivové.

Z vnějšího ohledání a inzerce usuzujeme na udržovaný starší rodinný dům s dispozicí a zařizovacími předměty z 80.let.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – garáž v obci Louka u Litvínova, k. ú. Louka u Litvínova, okres Most

Spisová značka
206 EX 493/12
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Louka u Litvínova
Okres
Most
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – garáže bez č.p./č.ev. vč. příslušenství a pozemku parc. č. st. 269/9 v obci Louka u Litvínova, okres Most, katastrální území Louka u Litvínova, zapsáno na LV 595.

Prohlídce nebyl povinný vlastník či jiné osoby přítomny – obhlídka nemovitosti byla provedena pouze z vně objektu. Stavebně technický stav nemovitosti se dohaduje dle vizuálního posouzení stavby, výměra se dohaduje dle plochy zastavěné a dle dostupných informací z katastru nemovitostí.

Oceňovaná garáž je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, není podsklepená. Odhadem byl objekt postaven v 60. – 70. letech 20. stol. 

Základy jsou betonové bez izolace, objekt je zděné konstrukce (cihla / tvárnice), stěny mají tloušťku cca 30 cm. Střecha objektu v současné době chybí – patrně se propadla vlivem nedostatečné údržby, kdy do objektu patrně zatékalo a betonový strop se poté zřítil – zůstaly zde pouze patrné ocelové příčky. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a objekt není zateplen. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Vrata jsou dřevěná dvoukřídlá a podlaha je betonová. 

V garáži není zavedena elektřina.

Garáž má zastavěnou plochu cca 25 m2, na pozemku o celkové výměře 30 m2. Podlahová – užitná plocha se dohaduje cca 21,00 m2.
 
Stav je špatný – stavba je zcela dožitá. Stěny vykazují známky poškození, střecha vykazuje známky poškození - chybí, podlahy zcela dožité - poškozené, vybavení, vrata adpod. je zcela dožité či poškozené. Garáž se uvažuje k rozsáhlé opravě či demolici.

Pozemek je bez porostů a není oplocen. Pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. 

Garáž je situována ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí objektu je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí garáže jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Okolí garáže je klidné se zvýšeným množstvím zplodin z automobilové dopravy a zeleň v podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a je zde možnost parkování na vlastním pozemku.

V okolí garáže je zvýšená kriminalita - krádeže menšího rozsahu zde nejsou neobvyklé.

Oceňovaná nemovitost není zatížena věcnými břemeny.

Na listu vlastnictví jsou zapsána omezení vlastnického práva a jiné záznamy (exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení exekuce, zahájení exekuce ), které se dle posudku nepromítají do ocenění nemovitostí.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD s pozemkem v obci Věžky, k.ú. Věžky, okres Kroměříž

Spisová značka
206 EX 767/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Věžky
Okres
Kroměříž
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rodinného domu č.p. 37 vč. příslušenství a pozemku parc. č. 1396, 1397, 1398, 1400, 1682 v obci Věžky, okres Kroměříž, katastrální území Věžky, zapsáno na LV 193.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, není zde půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Odhadem byl objekt postaven v roce 1995. 

Základy má železobetonové izolované, konstrukce objektu je cihlová, stěny mají tloušťku 45 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Má sedlovou střechu, střešní krytinu tvoří bobrovka a klempířské prvky nejsou instalovány. Vnější úprava pláště objektu: lepidlo bez vnější omítky a stavba není zateplena.

V domě se nachází kuchyně o výměře 14,77 m2, pokoj o výměře 18,55 m2, koupelna s WC o výměře 2,59 m2, pokoj o výměře 15,90 m2, koupelna o výměře 4,74 m2, pokoj o výměře 16,70 m2, pokoj o výměře 37,00 m2, pokoj o výměře 23,15 m2, WC o výměře 1,70 m2, chodba o výměře 22,72 m2, předsíň o výměře 9,90 m2, garáž o výměře 40,00 m2. Podlahová plocha činí 167,72 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 207,72 m2

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou plastová s dvojsklem a dřevěná zdvojená, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na sever a jih.

Vybavení koupelny tvoří sprchový kout, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně: kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a elektrický sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry.

V obytných místnostech je lino, v kuchyni je na podlaze lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je položeno lino. V ostatních místnostech je lino.

Dalším vybavením domu je anténní rozvody a síťové rozvody.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, odpady jsou svedeny do jímky a zemní plyn zde není zaveden. Dům má ústřední topení pomocí elektrokotle. Je instalován elektrický průtokový ohřívač pro účel ohřevu vody.

Stěny objektu jsou poškozené, střecha vykazuje známky poškození, okna vykazují známky poškození, podlahy v domě jsou zastaralé, vybavení v domě je zastaralé a rozvody v objektu jsou bez vad. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci.

Pozemky jsou bez oplocení, nachází se zde okrasné a trvalé porosty a částečně zpevněné betonové plochy.   Samotné pozemky jsou rovinaté. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: vedlejší stavba a tři přístřešky, dva jsou v dezolátním stavu.

Objekt je postaven na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

Zastávka hromadné dopravy je mimo zastavěné území obce - bez spojení.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - stavební pozemky v obci Břeclav, k.ú. Charvátská Nová Ves, okres Břeclav

Spisová značka
206 EX 11/19
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Břeclav
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemků parc. č. 2159/9, 2159/10, 2159/14, 2159/15 nacházejících se v obci Břeclav, okres Břeclav, katastrální území Charvátská Nová Ves, zapsáno na LV 2838.

Jedná se o pozemky parc. č. 2159/9 o výměře 134 m2, parc. č. 2159/10 o výměře 1201 m2, parc. č. 2159/14 o výměře 96 m2 a parc. č. 2159/15 o výměře 180 m2, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha. Celková výměra pozemků činí 1611 m2

Pozemky se nacházejí v ulici Hlavní, v části obce Charvátská Nová Ves, v západním okraji obce Břeclav. V nebližším okolí se nachází převážně rezidenční zástavba. V obci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, pozemky je na ně možné napojit. V obci je MHD, vlaková i autobusová zastávka, dostupnost do centra dobrá. Občanská vybavenost je v obci komplexní, v místě jen částečně dostupná. Přístup k pozemkům je po zpevněné státní komunikaci, s možností parkování na pozemku. Pozemky jsou rovinaté. Pozemky se nacházejí v zóně se nízkým rizikem výskytu povodně, území tzv. 100-leté vody.

Pozemky tvoří jeden funkční celek o tvaru lichoběžníku. V současné době nejsou pozemky užívány, pouze běžně udržovány sečením, slouží tedy jako plochy zeleně. Po okraji pozemku, podél silnice, je taženo vzdušné vedení VN. Dále je zde několik drobných trvalých porostů. Asi v polovině pozemku parc. č. 2159/10 je u silnice zbudována autobusová zastávka, nacházející se na pozemku parc. č. 2159/12 – jiný vlastník.

Dle územního plánu obce jsou pozemky zahrnuty do ploch smíšených obytných „S“. Pozemky lze tedy považovat za stavební.

Veškeré pozemky jsou zatíženy věcným břemenem užívání podle čl. 10 zástavní smlouvy účastník 1 ve smyslu § 1257 a 1283 OZ zřizuje k nemovitostem věcné břemeno spočívající ve služebnosti užívacího práva k nemovitostem pro účely realizace práv Účastníka 2 dle zástavní smlouvy, zejména k vstupu do/na nemovitosti za účelem vyhotovení znaleckého posudku ohledně hodnoty nemovitostí, případně ke klientským prohlídkám se zájemci o koupi nemovitostí v případě výkonu zástavního práva podle čl. 6.1 zástavní smlouvy. Doba trvání: do úplné úhrady zajištěných dluhů dle zástavní smlouvy. Oprávnění pro Comfort Money s.r.o., Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 13000 Praha 3, RČ/IČO: 24209589. Věcné břemeno nemá vzhledem ke své povaze dopad na cenu obvyklou a není tak dále uvažováno. Předpokládá se, že po výmazu zástavního práva ve prospěch oprávněného bude rovněž zrušeno i věcné břemeno.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – 2/19 pozemků orné půdy v obci Štíhlice, k.ú. Štíhlice, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 425/04
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Štíhlice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –  podílu 2/19 na pozemcích parc. č. 269/48, 269/55, 269/79, 269/88 v obci Štíhlice, okres Praha-východ, katastrální území Štíhlice, zapsáno na LV 286.

Obec Štíhlice se nachází ve východní části okresu Praha - východ, cca 12 km od hranice Hlavního města Prahy. Má přibližně 180 obyvatel a nemá prakticky žádnou občanskou vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami a má veřejné rozvody elektřiny, vody a kanalizace.

Oceňované pozemky se nacházejí jižně od zastavěného území obce. Svým tvarem odpovídají spíše komunikacím, nejsou však tak užívány, dle KN se jedná o ornou půdu a pozemky jsou součástí obhospodařovaných zemědělských ploch. Jsou přístupné ze zpevněné komunikace. Jsou rovinaté. Jedná se o půdu vyšší bonity. Nenacházejí se zde žádné stavby. 

Pozemky nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny, vyjma historického zatížení pozemku parc. č. 269/48 věcným břemenem chůze a jízdy ve prospěch pozemku parc. č. 269/17, se kterým však již nesousedí a pozemek parc. č. 269/17 má navíc i přístup z veřejné komunikace. Věcné břemeno proto není v ocenění zohledněno. Rovněž zatížení oceňovaného podílu exekučním řízením není vzhledem k účelu znaleckého posudku zohledněno.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – pozemky orné půdy v obci Dolní Němčí, k.ú. Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště

Spisová značka
206 EX 1198/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Dolní Němčí
Okres
Uherské Hradiště
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemky orné půdy p.č. 3592 a p.č. 3642 v obci Dolní Němčí, k. ú. Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, zapsáno na LV 1321.

Pozemky orné půdy nacházející se v lokalitě „Dílce” , bez trvalých porostů , začleněny do zemědělsky obhospodařovaného honu, v nájmu zemědělské společnosti.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – zahrada/stavební pozemek a 1/14 pozemku (ostatní komunikace) v obci Zdiby, k.ú. Brnky, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 1545/17
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Zdiby
Okres
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu dvou pozemků – zahrady parc. č. 106/93 v obci Zdiby, k. ú. Brnky, okres Praha-východ, zapsáno na LV 2748 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/14 pozemku parc. č. 106/78 (ostatní komunikace)  v obci Zdiby, k. ú. Brnky, okres Praha-východ, zapsáno na LV 2599.

Pozemek parc.č. 106/93

Oceňovaný pozemek je stavební, s plochou 1.014 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - bydlení - v rodinných domech městské a příměstské. 

Na pozemku se nachází náletové rostliny a není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné cestě.

V bezprostřední blízkosti pozemku se nacházejí veškeré inženýrské sítě – voda, plyn, elektřina, kanalizace.

Přístup je zajištěn po pozemku parc.č. 106/78 ostatní komunikace.


Pozemek parc.č. 106/78

Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - ostatní místní obslužné komunikace. Jedná se o přístupovou komunikaci k oceňovanému pozemku parc.č. 106/93. Povrch pozemku je z převážné části zpevněný asfaltem a umožňuje bezproblémový příjezd motorovým vozidlem.

Oceňované pozemky jsou umístěny na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemků se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu.

Pozemky se nacházejí v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů. Pozemky se nacházejí v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů, v okolí pozemků není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 pozemků (trvalý travní porost, LV 171) v obci Ponětovice, k.ú. Ponětovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 324/17
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Ponětovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích parc. č. 401/5, 402/4 nacházejících se v obci Ponětovice, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 171.

Pozemky parc. č. 401/5 o výměře 8 m2 a parc. č. 402/4 o výměře 296 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost. Výměra pozemků činí celkem 304 m2. Pozemky se nacházejí v západním okraji obce Ponětovice, mimo zastavěné území a jsou využívány k zemědělské činnosti jako louky. Pozemky se nacházejí v záplavovém území tzv. 100-leté vody – lokalita s nízkým stupněm nebezpečí záplav.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy označené jako louky a pastviny.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh