Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/3 pozemků (LV 754) v obci Dlouhá Ves, k.ú. Dlouhá Ves u Sušice, okres Klatovy

Spisová značka
206 EX 4097/18
Nejnižší podání
26.000 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Dlouhá Ves
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc.č. 463/87 o výměře 185 m2 a parc.č. 808/47 o výměře 21 m2 jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemky spolu sousedí a tvoří pravidelný tvar. Podle platného územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy smíšené obytné (lokalita 59).

Samotný pozemek je rovinatý. Pozemky jsou bez porostů, neoplocené, v době prohlídky pozemky zemědělsky obhospodařované. Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly zjištěny.

Pozemky jsou přístupné přes pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako silnice, ve vlastnictví Plzeňského kraje a dále přes pozemek ve vlastnictví České republiky (Státní pozemkový úřad).

Obec Dlouhá Ves se nachází cca 5 km od Sušice, v obci jsou tyto inženýrské sítě: elektřina, vodovod, kanalizace.

Pozemky jsou umístěny ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Nachází se v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.


 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/3 pozemků (LV 756) v obci Dlouhá Ves, k.ú. Dlouhá Ves u Sušice, okres Klatovy

Spisová značka
206 EX 4097/18
Nejnižší podání
131.333 Kč
Výše jistoty
200 Kč
Město
Dlouhá Ves
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
02.11.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky parc.č. 463/88 o výměře 1000 m2, parc.č. 808/27 o výměře 49 m2jsou evidovány v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemky spolu sousedí a tvoří pravidelný tvar. Podle platného územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy smíšené obytné (lokalita 59).

Samotný pozemek je rovinatý. Pozemky jsou bez porostů, neoplocené, v době prohlídky pozemky zemědělsky obhospodařované. Nájemní ani pachtovní smlouvy nebyly zjištěny.

Pozemky jsou přístupné přes pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako silnice, ve vlastnictví Plzeňského kraje a dále přes pozemek ve vlastnictví České republiky (Státní pozemkový úřad).

Obec Dlouhá Ves se nachází cca 5 km od Sušice, v obci jsou tyto inženýrské sítě: elektřina, vodovod, kanalizace.

Pozemky jsou umístěny ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Nachází se v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.


 

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Příbor, k.ú. Klokočov u Příbora, okres Nový Jičín

Spisová značka
206 EX 4930/08
Nejnižší podání
181.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Příbor
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.11.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 3/1, 4/2, 4/3, nacházejících se v obci Příbor, k.ú. Klokočov u Příbora, okres Nový Jičín.

Oceňované pozemky parc. č. 3/1 – ostatní plocha, neplodná půda, rozloha 721 m2, parc. č. 4/2 – zahrada, rozloha 218 m2, parc. č. 4/3 – zahrada, rozloha 41 m2,  jsou součástí listu vlastnictví č. 1852 a dle charakteru pozemků jsou v ocenění rozděleny na zemědělské pozemky, stavební pozemky

Zemědělský pozemek parc. č. 3/1 ostatní plocha, neplodná půda je v územním plánu regulován jako plochy smíšené nezastavěného území. Na pozemku se nachází trvalé porosty.

Stavební pozemky parc. č. 4/2 a 4/3, zahrada, jsou v územním plánu regulovány jako plochy smíšené obytné a tvoří funkční celek s zastavěným pozemkem parc. č. 1 a parc. č. 4/1 ve vlastnictví jiné osoby.

Přístup k pozemkům je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Pozemky se nachází na severním okraji obce. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V obci je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti pozemků je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemky v obci Skotnice, k.ú. Skotnice, okres Nový Jičín

Spisová značka
206 EX 4930/08
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Skotnice
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemků parc. č. 236, 254/2 nacházejících se v obci Skotnice, k.ú.Skotnice, okres Nový Jičín.

Oceňované pozemky jsou stavební, s plochou 246 m2. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travní porost a zahrada. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - plochy smíšené obytné. Pozemky jsou součástí funkčního celku a tvoří úzký pás kolem zastavěné plochy - pozemek parc. č. 235/1 ve vlastnictví jiné osoby.

Na pozemku parc. č. 236 jsou okrasné dřeviny. Pozemky jsou rovinaté. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Pozemky jsou umístěny na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v obci dostupná - nutnost dojezdu a v obci se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V obci se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou dobré - v blízkosti objektu.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/20 pozemku (LV 480) v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Úvaly
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/20 pozemku parc. č. 2545 nacházejícím se v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ.

Město Úvaly se nachází ve východní části okresu Praha – východ, těsně sousedí s územím Hlavního města Prahy. Má přibližně 6 750 obyvatel a rozšířenou občanskou vybavenost – městský úřad, MŠ, ZŠ, poštu, zdravotní středisko, obchody, základní sportoviště. Je obsluhováno autobusovou i vlakovou dopravou vč. linek PID.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní části města, při místní komunikaci směrem ke Klánovickému lesu. Jedná se o část zahrady u rodinného domu č. p. 1312 jiného vlastníka. Pozemek je rovinatý. Sousedí sice s pozemkem ve vlastnictví obce (tenisové kurty), faktický přístup je ale pouze přes hlavní pozemek u rodinného domu (parc. č. 2547). Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny. Nenacházejí se na něm žádné stavby.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 3/4 pozemku (LV 85) v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Dobročovice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 3/4 pozemku parc. č. 636/22 nacházejícím se v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ.

Obec Dobročovice se nachází východně od Květnice, cca 3 km od Hlavního města Prahy. Má přibližně 320 obyvatel a nemá žádnou občanskou vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami PID.

Oceňovaný pozemek se nachází severozápadně od obce, na hranici katastrálního území, v těsné návaznosti na obytnou zástavbu obce Květnice. Jedná se o zarostlý mírně svažitý pozemek s převážně náletovými dřevinami, ve většině neudržovaný. Přístup je právně zajištěn. Pozemek je zatížen věcným břemenem (dle listiny) z roku 1950 ve prospěch p. Františka Bady a Marie Badové – dle sdělení povinného již oba oprávnění nežijí a věcné břemeno není aktuální. V ocenění proto není zohledněno.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 2818/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hrušovany u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 1909 nacházejícího se v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov.

Pozemek parc. č. 1909 o výměře 402 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada.

Pozemek je v současné době využíván k rekreačním účelům jako zahrada.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy „RZ – plochy rekreace – zahrádkářské kolonie“.

Na pozemku se nacházejí dvě dřevěné chatky bez pevného základu. Větší dřevěná chatka je jednopodlažní objekt s nízkou sedlovou střechou o zastavěné ploše asi 30 m2, odhadované stáří činí asi 5 roků, v chatce je zřízen rozvod elektřiny, do chatky zatéká, díky poškozené střeše – prorůstá jí strom. Menší chatka je jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, odhadované stáří činí asi 30 roků – stavba nebyla při místním šetření zpřístupněna. Součástí pozemku jsou dále zpevněné plochy, oplocení z pletiva do ocelových sloupků, vjezdová brána a trvalé porosty.

Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je řešen z ulice Sušilova a dále po nezpevněné obecní cestě. V okolí se nachází především rekreační a rezidenční zástavba. V obci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, pozemek je napojen na elektřinu. Parkovací možnosti jsou dobré, na pozemku. V obci je komplexní občanská vybavenost – v místě dobře dostupná. V obci se nachází vlaková i autobusová zastávka. Komerční využitelnost pozemku se nepředpokládá.

Věcná břemena ani jiná omezení nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - rekreační objekt vč. příslušenství a pozemků a 1/89 podílu na pozemku v obci Děčín, k.ú. Chrochvice, okres Děčín

Spisová značka
206 EX 1008/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Děčín
Okres
Děčín
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rekreačního objektu č.ev. 9810 vč. příslušenství a pozemků parc. č. 383/9; 383/68 a podílu 1/89 na pozemku p.č. 384/2 v obci Děčín, k.ú. Chrochvice, okres Děčín.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka objektu pro rodinnou rekreaci nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. Jedná se však o jednoduchou stavbu a provedení i stav objektu je zřejmý.

Oceňovaný rekreační objekt je samostatnou stavbou a má celkem 2 nadzemní podlaží. Stavba má částečné podsklepení, respektive I. NP je částečně zapuštěno ve svahu. Je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1980.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, objekt je ve spodní části zděný z kamene a cihel a 2. NP montovaný na bázi dřevní hmoty, stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha objektu je sedlová, střešní krytinu tvoří velkoformátové eternitové šablony a klempířské prvky jsou pozinkované. Objekt nemá žádné vnější omítky a zateplení pláště není provedeno.

Objekt má dispozici pravděpodobně 1+1. Zastavěná plocha činí 19 m2.

Úprava vnitřních povrchů stěn je tvořena dřevěným obitím. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna. Koupelna zde pravděpodobně není a toaleta není vybavena. V rekreačním objektu jsou použity dýhované plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Objekt nemá instalované žádné osvětlení. V obytných místnostech je pravděpodobně prkenná podlaha, Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr.

Do rekreačního objektu není zavedena elektrická energie a přípojka zdroje elektrického proudu chybí. Vodovod není zaveden (pouze sezónní užitková voda), odpadní vody nejsou v objektu řešeny a rozvod zemního plynu není připojen. Objekt nemá řešené vytápění. Objekt nemá zdroj teplé vody.

Objekt má stěny provedené podstandardně, střecha slouží a je pravděpodobně bez vad, okna rekreačního objektu jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé, a rozvody v objektu chybí. Rekreační objekt je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků v dezolátním stavu. Samotný pozemek je svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací
možnosti v blízkosti objektu.

Rekreační objekt je situovaný na západním okraje obce a je součástí oplocené zahrádkářské kolonie. Podíl 1/89 na pozemku p.č. 384/2 představuje podíl na obslužných a přístupových cestách v rámci zahrádkářské kolonie. Dostupnost obchodů ve městě Děčíně je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V městě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní
vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní sestava úřadů a v obci se nachází pobočka České pošty.

Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - RD a pozemky v obci Střítež, k.ú.Bor u Božejova, okres Pelhřimov

Spisová značka
206 EX 528/07
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Střítež
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rodinného domu č.p. 5 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 1 a parc. č. 27 v obci Střítež, okres Pelhřimov, katastrální území Bor u Božejova.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, nicméně se předpokládá, že dům je starý 100 a více let. Stavba je téměř v původním, avšak udržovaném stavu, rozsáhlejší rekonstrukce nebyly zjištěny. Před 2 lety byly provedeny nové vnitřní omítky ve dvou místnostech. Konstrukční řešení je celkově zastaralé. Ve zdivu jsou patrné praskliny a vlhkost, střecha je na pokraji životnosti. Stavba je určena k rekonstrukci.

Základy jsou pravděpodobně smíšené, konstrukce objektu je smíšená (převážně kamenná), stropy jsou dřevěné trámové, v části klenbové. Tvar střechy je valbový, střešní krytinu tvoří betonová taška a bobrovka, klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 3+1. V domě se nachází pokoj (přístupný samostatně zvenčí) o výměře 18,80 m2, zádveří o výměře 7,40 m2, kuchyně o výměře 22,20 m2, koupelna o výměře 8,90 m2, WC o výměře 2,30 m2, spíž o výměře 8,00 m2, pokoj o výměře 32,60 m2, pokoj o výměře 12,20 m2. Příslušenství tvoří sklep o výměře 24,30 m2. Podlahová plocha činí 112,40 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 136,70 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory mají orientaci na jihovýchod. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Jsou zde použity dřevěné plné, dřevěné prosklené dveře, mající dřevěné zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Osvětlovací techniku tvoří běžné osvětlovací prvky. V obytných místnostech je prkenná podlaha, v kuchyni je prkenná podlaha, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou V ostatních místnostech je položena vápenocementová dlažba.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je vodovod, odpady jsou svedeny do jímky a zemní plyn zde není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen v jednotlivých místnostech, mimo jeden pokoj. Pro ohřev vody je instalován bojler.

Na rozsáhlém pozemku o celkové výměře 2336 m2 navazuje na stavbu rodinného domu v jeho SZ části hospodářská přístavba, na kterou pak navazují dvě stodoly. Od silnice je pozemek oplocen zděným plotem s drobnými přístřešky a spolu se stavbami utváří uzavřený dvůr. Do dvora je přístup řešen průjezdem, který je součástí domu. Jižně a západně od domu je pak situována zahrada, oplocená pletivem do ocelových rámů na betonové podezdívce a sousedními stavbami. Součástí pozemku je několik okrasných a ovocných porostů. Samotný pozemek je mírně svažitý.

K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní nebo krajské komunikaci. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Dům je situovaný v části obce, která je stavebně nesrostlá se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Veškerá občanská vybavenost je v dojezdové vzdálenosti.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD a pozemek (LV 1010) v obci Horky, k.ú. Horky u Čáslavi, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Horky
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –pozemku parc. č. st. 234, jehož součástí je stavba Horky č. p. 59, bydlení, a pozemku parc. č. 690/53 v obci Horky, okres Kutná Hora, katastrální území Horky u Čáslavi, zapsáno na LV 1010.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven cca před 80 lety.

Základy domu jsou neizolované, objekt je smíšené konstrukce, stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Stavba není zateplena. Dispozičně je dům řešen jako 3+1. V domě se nachází chodba o výměře 13,50 m2, pokoj o výměře 17,30 m2, pokoj o výměře 17,20 m2, kuchyně o výměře 7,10 m2, koupelna o výměře 7,90 m2, WC o výměře 3,50 m2, pokoj o výměře 11,80 m2, zádveří o výměře 2,80 m2, zvenčí přístupná kotelna o výměře 10,80 m2, příslušenstvím je sklep (nevyužívaný) o výměře cca 10,00 m2. Podlahová plocha činí 91,90 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 101,90 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou v objektu starší dřevěná, 1x plastové. Zárubně dveří jsou ocelové. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo. V kuchyni je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Podlahy jsou řešeny: laminátová plovoucí podlaha, keramická dlažba, prkenná podlaha.

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je vodovod i připojení ke studni, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu je k dispozici na hranici pozemku. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva. V domě je pro ohřev vody využíván bojler.

Rodinný dům je nutno posoudit jako stavbu před rekonstrukcí. Dům je sice trvale obývaný, údržba je však zanedbaná a technický stav je zhoršený. Dům neprošel téměř žádnou rekonstrukcí, pouze drobnými opravami, novější je podlaha v chodbě a dále kuchyňská linka a bojler, které však byli zainvestovány současnými obyvateli domu (rodinní příslušníci vlastníků). Dům je vlhký, s vadnými okny, zašlými až poškozenými povrchy (podlahy, omítky), místy s tvorbou plísní. Vnitřní vybavení je zastaralé. Dle sdělení obyvatel domu nejsou patrné významnější vady střechy, netvoří se praskliny.

Na pozemku jsou okrasné dřeviny a jako oplocení pozemku bylo použito pletivo do ocelových sloupků a dřevěný plot. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Příslušenstvím domu je vedlejší stavba – garáž s kůlnami (zděná, pultová střecha s eternitovou krytinou, ZP 48,3 m2) a přístavbou pergoly.

Dům je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací a železniční trati. V docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh