Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/8 pozemků v obci Hlučín, k.ú. Darkovičky, okres Opava

Spisová značka
206 EX 1100/13
Nejnižší podání
9.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Hlučín
Okres
Opava
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
24.08.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky slouží k zemědělským účelům, celková rozloha pozemků činí 3.642 m2. Převážná část oceňovaných pozemků je územním plánem regulovaná jako navrhované plochy přírodní (NP), menší část jako zemědělské pozemky (NZ) a pozemek parc. č. 811/125 jako vodní plochy a toky (WT).

Na pozemcích se nenacházejí trvalé porosty, nejsou oplocené a jsou mírně svažité. K pozemkům se lze dostat bez problému po nezpevněné obecní cestě.

Pozemek je umístěn v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V obci jsou dostupné základní a střední školy, včetně specializovaných zařízení. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V obci jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a možnost parkování je na vlastním pozemku.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a dle znalostí zpracovatele v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/12 pozemků v obci Srbeč, k.ú. Srbeč, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 3657/19
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Srbeč
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/12 pozemků parc. č. 88 a parc. č. 1284/1 nacházejících se v obci Srbeč, k.ú. Srbeč, okres Rakovník.

Oceňovaný pozemek parc. č. 88 je zapsaný v katastru nemovitostí jako zahrada a má výměru 180 m2. Podle územního plánu je pozemek zařazen jako „náves“. Jedná se o oplocený svažitý pozemek, užívaný ve funkčním celku s dalšími pozemky jako zahrada.

Oceňovaný
pozemek parc. č. 1284/1 je v katastru nemovitostí zapsaný jako orná půda, rozloha pozemku činí 7.047 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako zemědělský pozemek - „orná půda“.

Pozemek parc. č. 88 je situovaný v centu obce, pozemek parc. č. 1284 je situovaný mimo zastavěnou část obce. Dostupnost obchodů v obci je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových spojů. Obvod obce s nižším indexem kriminality.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemku v obci Praha, k.ú. Točná, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
206 EX 393/10
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/4 pozemku parc. č. 69/1 a 69/2 nacházejících se v obci Praha, k.ú. Točná, okres Hlavní město Praha.

Předmětem ocenění jsou pozemky parc.č. 69/1 a 69/2, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní plocha - ostatní komunikace. Celková rozloha pozemků činí 708 m2.

Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy čistě obytné. Ve skutečnosti se jedná o pozemky veřejné přístupné komunikace s živičným povrchem (ulice Votrubova).

Pozemky jsou rovinaté, bez oplocení i trvalých porostů. Pozemky volně navazují na obecní zpevněné cesty.

Pozemky se nacházejí na jižním okraji obce, charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Oceňované pozemky nejsou zatíženy věcnými břemeny.


 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/20 pozemku (LV 480) v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Úvaly
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/20 pozemku parc. č. 2545 nacházejícím se v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ.

Město Úvaly se nachází ve východní části okresu Praha – východ, těsně sousedí s územím Hlavního města Prahy. Má přibližně 6 750 obyvatel a rozšířenou občanskou vybavenost – městský úřad, MŠ, ZŠ, poštu, zdravotní středisko, obchody, základní sportoviště. Je obsluhováno autobusovou i vlakovou dopravou vč. linek PID.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní části města, při místní komunikaci směrem ke Klánovickému lesu. Jedná se o část zahrady u rodinného domu č. p. 1312 jiného vlastníka. Pozemek je rovinatý. Sousedí sice s pozemkem ve vlastnictví obce (tenisové kurty), faktický přístup je ale pouze přes hlavní pozemek u rodinného domu (parc. č. 2547). Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny. Nenacházejí se na něm žádné stavby.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 3/4 pozemku (LV 85) v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Dobročovice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 3/4 pozemku parc. č. 636/22 nacházejícím se v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ.

Obec Dobročovice se nachází východně od Květnice, cca 3 km od Hlavního města Prahy. Má přibližně 320 obyvatel a nemá žádnou občanskou vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami PID.

Oceňovaný pozemek se nachází severozápadně od obce, na hranici katastrálního území, v těsné návaznosti na obytnou zástavbu obce Květnice. Jedná se o zarostlý mírně svažitý pozemek s převážně náletovými dřevinami, ve většině neudržovaný. Přístup je právně zajištěn. Pozemek je zatížen věcným břemenem (dle listiny) z roku 1950 ve prospěch p. Františka Bady a Marie Badové – dle sdělení povinného již oba oprávnění nežijí a věcné břemeno není aktuální. V ocenění proto není zohledněno.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 2818/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hrušovany u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 1909 nacházejícího se v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov.

Pozemek parc. č. 1909 o výměře 402 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada.

Pozemek je v současné době využíván k rekreačním účelům jako zahrada.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy „RZ – plochy rekreace – zahrádkářské kolonie“.

Na pozemku se nacházejí dvě dřevěné chatky bez pevného základu. Větší dřevěná chatka je jednopodlažní objekt s nízkou sedlovou střechou o zastavěné ploše asi 30 m2, odhadované stáří činí asi 5 roků, v chatce je zřízen rozvod elektřiny, do chatky zatéká, díky poškozené střeše – prorůstá jí strom. Menší chatka je jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, odhadované stáří činí asi 30 roků – stavba nebyla při místním šetření zpřístupněna. Součástí pozemku jsou dále zpevněné plochy, oplocení z pletiva do ocelových sloupků, vjezdová brána a trvalé porosty.

Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je řešen z ulice Sušilova a dále po nezpevněné obecní cestě. V okolí se nachází především rekreační a rezidenční zástavba. V obci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, pozemek je napojen na elektřinu. Parkovací možnosti jsou dobré, na pozemku. V obci je komplexní občanská vybavenost – v místě dobře dostupná. V obci se nachází vlaková i autobusová zastávka. Komerční využitelnost pozemku se nepředpokládá.

Věcná břemena ani jiná omezení nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - id. 1/2 průmyslového areálu a pozemku v obci Nové Město nad Metují, k.ú. Nové Město nad Metují, okres Náchod

Spisová značka
206 EX 2295/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Nové Město nad Metují
Okres
Náchod
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – id. 1/2 průmyslového areálu č.p. 278, č.p. 448 a pozemku parc. č. st. 568/1, st. 747, 446/2, 447/2 v obci Nové Město nad Metují, k.ú. Nové Město nad Metují, okres Náchod.

Průmyslový areál zaměřený na textilní výrobu se nachází ve střední části města Nové Město nad Metují na ulici Rašínova. Jedná se o samostatný areál sousedící převážně s rezidenční zástavbou rodinných či bytových domů. Areál je přístupný pro osobní i nákladní dopravu. Díky své poloze v rezidenční zóně je vhodný především pro drobnou výrobu bez emisí vysokých hladin hluku.

Areál je oplocený a tvoří jej v zásadě 2 soubory propojených budov, samostatná budova bývalé vrátnice a zpevněná manipulační plocha v bezprostředním okolí. Hlavní část tvoří přední dvoupodlažní administrativní budova postavená napozemku parc. č. st. 568/1 s navazující velkou výrobní halou postavenou na pozemku parc. č. st. 568/1 s přímo propojeným sklady a halou s technickým zázemím, taktéž postavenými na pozemku parc. č. st. 568/1. Druhou část tvoří soubor vedlejších objektů: zadní výrobní hala, střední výrobní budova a přední skladová hala. Tyto budovy jsou postaveny na pozemku parc. č. st. 568/1. Součástí areálu je i menší nakládací rampa a různé plechové přístřešky pro osobní automobily nebo výrobní materiál. Ve funkčním celku s areálem se nachází samostatná trafostanice, která napájí celý průmyslový areál. Tato trafostanice a pozemek parc. č. 446/9, na kterém je postavena, jsou ve vlastnictví jiného vlastníka (spol. RUPA Textil), proto není součástí ocenění. V době ocenění byla přípojka trafostanice odpojena a areál byl bez napájení elektrickým proudem. Historie areálu sahá až do roku 1920, kdy zde byla započata produkce textilních tkanin. Postupem času byl areál rozšiřován až do dnešní podoby, přičemž zde byla prakticky celou dobu zachována textilní výroba.

Před oplocenou částí areálu se nachází zpevněná plocha veřejně přístupného parkoviště určeného zejména pro zaměstnance. Tato plocha se nachází na pozemku parc. č. 447/2.

Součástí areálu je administrativní budova, výrobní hala a sklady, hala s technickým zázemím, zadní výrobní hala, střední výrobní budova, přední skladová hala a objekt bývalé vrátnice. Bližší popis těchto budov naleznete ve znaleckém posudku.

Areál disponuje administrativními prostorami o celkové výměře 756,61 m2 a dále výrobními a skladovými prostory o výměře 3.346,16 m2.

Přestože je areál již více než rok bez využití, je celkově v poměrně dobrém, udržovaném stavu, a je možné zde obnovit výrobu bez zbytečně vysokých nákladů.

Pozemek tvořící funkční celek je rovinatý a oplocený, jeho celková výměra činí 11.991 m2.

Průmyslový areál je napojen na veškeré inženýrské sítě a je situovaný ve střední části obce. V okolí se nachází spíše rezidenční zóna rodinných či bytových domů. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Na pozemcích parc. č. 447/2, st. 568/1, 446/2 vázne věcné břemeno chůze a jízdy za účelem přístupu k pozemku parc. č. 446/9 ve prospěch společnosti NYKLÍČEK a spol. s.r.o. Toto věcné břemeno nemá dle našeho názoru vliv na ocenění celého areálu, neboť nijak neomezuje jeho provoz. Na pozemku parc. č. 446/9 se nachází trafostanice, která slouží jako zdroj el. energie pro celý areál.

Zástupcem objednatele byla předložena nájemní smlouva ze dne 6.12.1999 uzavřená mezi vlastníky areálu a spol. NYKLÍČEK a spol s.r.o., přičemž celková výše ročního nájemného byla stanovena na 1.010.000,-- Kč. Zároveň bylo předloženo čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že od měsíce srpna 2019 není hrazeno nájemné dle této nájemní smlouvy. Prostory zároveň již nejsou užívány k výrobní činnosti.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - rekreační objekt vč. příslušenství a pozemků a 1/89 podílu na pozemku v obci Děčín, k.ú. Chrochvice, okres Děčín

Spisová značka
206 EX 1008/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Děčín
Okres
Děčín
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rekreačního objektu č.ev. 9810 vč. příslušenství a pozemků parc. č. 383/9; 383/68 a podílu 1/89 na pozemku p.č. 384/2 v obci Děčín, k.ú. Chrochvice, okres Děčín.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka objektu pro rodinnou rekreaci nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. Jedná se však o jednoduchou stavbu a provedení i stav objektu je zřejmý.

Oceňovaný rekreační objekt je samostatnou stavbou a má celkem 2 nadzemní podlaží. Stavba má částečné podsklepení, respektive I. NP je částečně zapuštěno ve svahu. Je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Odhadem byl objekt postaven v roce 1980.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, objekt je ve spodní části zděný z kamene a cihel a 2. NP montovaný na bázi dřevní hmoty, stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha objektu je sedlová, střešní krytinu tvoří velkoformátové eternitové šablony a klempířské prvky jsou pozinkované. Objekt nemá žádné vnější omítky a zateplení pláště není provedeno.

Objekt má dispozici pravděpodobně 1+1. Zastavěná plocha činí 19 m2.

Úprava vnitřních povrchů stěn je tvořena dřevěným obitím. Jsou zde instalována dřevěná zdvojená okna. Koupelna zde pravděpodobně není a toaleta není vybavena. V rekreačním objektu jsou použity dýhované plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Objekt nemá instalované žádné osvětlení. V obytných místnostech je pravděpodobně prkenná podlaha, Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr.

Do rekreačního objektu není zavedena elektrická energie a přípojka zdroje elektrického proudu chybí. Vodovod není zaveden (pouze sezónní užitková voda), odpadní vody nejsou v objektu řešeny a rozvod zemního plynu není připojen. Objekt nemá řešené vytápění. Objekt nemá zdroj teplé vody.

Objekt má stěny provedené podstandardně, střecha slouží a je pravděpodobně bez vad, okna rekreačního objektu jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé, a rozvody v objektu chybí. Rekreační objekt je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků v dezolátním stavu. Samotný pozemek je svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací
možnosti v blízkosti objektu.

Rekreační objekt je situovaný na západním okraje obce a je součástí oplocené zahrádkářské kolonie. Podíl 1/89 na pozemku p.č. 384/2 představuje podíl na obslužných a přístupových cestách v rámci zahrádkářské kolonie. Dostupnost obchodů ve městě Děčíně je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V městě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní
vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní sestava úřadů a v obci se nachází pobočka České pošty.

Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - RD (LV 10007) v obci Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 2719/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Staňkovice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. st. 1/1, jehož součástí je stavba rodinného domu
č.p. 5 nacházející se v obci Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic, okres Kutná Hora.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, je zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven před více než 100 lety.

Objekt je smíšené konstrukce (převážně však kamenný), stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové. Stavba není zateplena.

Dispozičně je dům řešen jako 3+kk. V domě se nachází zádveří o výměře 8,40 m2, pokoj o výměře 28,90 m2, pokoj o výměře 9,50 m2, pokoj s kuchyňským koutem o výměře 18,40 m2, chodba o výměře 1,30 m2, koupelna s WC o výměře 7,80 m2, spíž o výměře 6,40 m2. Podlahová plocha činí 80,70 m2.

Jsou zde instalována dřevěná dvojitá okna. Koupelna disponuje klasickou vanou, WC chybí. Dveře mají dřevěné zárubně. Vybavení kuchyně chybí. Podlahy jsou v části kamenné nebo cihelné, v části kryty keramickou dlažbou nebo prkenné.

V domě jsou provedeny rozvody elektřiny, přívod je však odpojen. Voda je dostupná z místního zdroje, přípojka však opět odpojená, navíc ve studni je nedostatek vody. Dům je napojen na septik. Veřejný vodovod a kanalizace nejsou dostupný, zemní plyn je na hranici pozemku, nepřipojen. Vytápění v domě je lokální pomocí kamen. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody.

Stav rodinného domu je nutno posoudit jako špatný. Dům není 35 let pravidelně užíván a udržován. Má poškozeny i konstrukční prvky dlouhodobé životnosti – praskliny ve zdivu, prohnuté stropy, prohnutí a poškození střechy, kterou zatéká. Ve špatném stavu je fasáda, klempířské prvky, veškeré povrchy. Vnitřní vybavení chybí nebo je zastaralé. Dům je určen k celkové rekonstrukci nebo k demolici.

Pozemek je bez trvalých porostů, plot pozemku tvoří pletivo, dřevěný plot, zídky. Pozemek je svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží kůlny, stodola - vše v havarijním stavu, část 2garáže (zbytek je již na cizím pozemku).

Dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. V obci není žádná občanská vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými spoji. Lokalita je klidná, v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. Zástavní práva a exekuční řízení nejsou zohledňována.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - RD a pozemky v obci Střítež, k.ú.Bor u Božejova, okres Pelhřimov

Spisová značka
206 EX 528/07
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Střítež
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rodinného domu č.p. 5 vč. příslušenství a pozemků parc. č. st. 1 a parc. č. 27 v obci Střítež, okres Pelhřimov, katastrální území Bor u Božejova.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení. Stáří rodinného domu není známo a nebylo dohledáno, nicméně se předpokládá, že dům je starý 100 a více let. Stavba je téměř v původním, avšak udržovaném stavu, rozsáhlejší rekonstrukce nebyly zjištěny. Před 2 lety byly provedeny nové vnitřní omítky ve dvou místnostech. Konstrukční řešení je celkově zastaralé. Ve zdivu jsou patrné praskliny a vlhkost, střecha je na pokraji životnosti. Stavba je určena k rekonstrukci.

Základy jsou pravděpodobně smíšené, konstrukce objektu je smíšená (převážně kamenná), stropy jsou dřevěné trámové, v části klenbové. Tvar střechy je valbový, střešní krytinu tvoří betonová taška a bobrovka, klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 3+1. V domě se nachází pokoj (přístupný samostatně zvenčí) o výměře 18,80 m2, zádveří o výměře 7,40 m2, kuchyně o výměře 22,20 m2, koupelna o výměře 8,90 m2, WC o výměře 2,30 m2, spíž o výměře 8,00 m2, pokoj o výměře 32,60 m2, pokoj o výměře 12,20 m2. Příslušenství tvoří sklep o výměře 24,30 m2. Podlahová plocha činí 112,40 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 136,70 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové. Jsou zde zdvojená dřevěná okna. Obytné prostory mají orientaci na jihovýchod. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Jsou zde použity dřevěné plné, dřevěné prosklené dveře, mající dřevěné zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. Osvětlovací techniku tvoří běžné osvětlovací prvky. V obytných místnostech je prkenná podlaha, v kuchyni je prkenná podlaha, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou V ostatních místnostech je položena vápenocementová dlažba.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je vodovod, odpady jsou svedeny do jímky a zemní plyn zde není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen v jednotlivých místnostech, mimo jeden pokoj. Pro ohřev vody je instalován bojler.

Na rozsáhlém pozemku o celkové výměře 2336 m2 navazuje na stavbu rodinného domu v jeho SZ části hospodářská přístavba, na kterou pak navazují dvě stodoly. Od silnice je pozemek oplocen zděným plotem s drobnými přístřešky a spolu se stavbami utváří uzavřený dvůr. Do dvora je přístup řešen průjezdem, který je součástí domu. Jižně a západně od domu je pak situována zahrada, oplocená pletivem do ocelových rámů na betonové podezdívce a sousedními stavbami. Součástí pozemku je několik okrasných a ovocných porostů. Samotný pozemek je mírně svažitý.

K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní nebo krajské komunikaci. Možnost parkování je na vlastním pozemku. Dům je situovaný v části obce, která je stavebně nesrostlá se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Veškerá občanská vybavenost je v dojezdové vzdálenosti.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh