Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Lesní pozemky v k.ú. Kaliště u Sebranic, obec Sebranice, okr. Svitavy

Spisová značka
206 EX 1197/22
Nejnižší podání
162.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Sebranice
Okres
Svitavy
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o lesní pozemek parc. č. 236/2, 239/4, 338/4 o celkové výměře 15 047 m2. Pozemek tvoří jeden funkční celek přístupný z nezpevněné cesty a nachází se přibližně 2 km severovýchodně od centra obce Sebranice. Terén je svažitý s východním sklonem a nachází se zde z části vzrostlý porost vhodný k těžbě a z části mladý smrkový porost. Část porostu je zřejmě napadena kůrovcem.

Přes pozemek parc. č. 338/4 vede lesní cesta, na níž vázne věcné břemeno příjezdu a odjezdu. Toto věcné břemeno nemá vzhledem k charakteru a umístění pozemku na ocenění vliv.

Fotogalerie

 

1/3 pozemku (orná půda) v obci Bravantice, okr. Nový Jičín

Spisová značka
206 EX 54/22
Nejnižší podání
45.415 Kč
Výše jistoty
5.000 Kč
Město
Bravantice
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
08.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1867, orná půda o výměře 5366 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulována částečně jako Z – plochy zemědělské a částečně NS – plochy smíšené nezastavěného území. Na pozemku se nachází dřevěná stáj pro koně a na pozemku se dále nachází provizorní oplocení do dřevěných sloupků pro výběh koňů. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1868, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Bravantice.

Pozemek leží na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Fotogalerie

 

Rodinný dům se zahradou v obci Horky, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 DD 2/22
Nejnižší podání
2.000.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Horky
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
08.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostědnictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům je volně stojící, částečně podsklepený, přízemní,  s půdním prostorem. Základy bez dostatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce zděné (nelze vyloučit případně kamenné), stropy s rovným podhledem (v části původní klenuté). Střecha sedlová, střešní krytina tašková (cementky), na přístavbou v zadní části pultová, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Fasáda v části vápenné hladká, v části vápenná hrubá. Okna dřevěná špaletová či zdvojená, jedno okno (z ložnice) plastové, ve verandě jednoduché zasklení. Vytápění etážové, kotel na tuhá paliva, radiátory deskové, v chodbě krbová kamna. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Krytina podlah plovoucí podlaha či prkna, veranda dlažba Vnitřní dveře původní dřevěné náplňové, dřevěné zárubně. V koupelně a WC proveden částečný keramický obklad.

Dispoziční řešení: vstupní veranda, chodba, 3 x pokoj, kuchyň, koupelna, WC, kotelna (přístupná zvenčí ze dvorku).

Jedná se o původní nemovitost vesnického typu, dle odborného odhadu stáří cca 90 let. Přístupová komunikace zpevněná. Pozemek je rovinatý, oplocený. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod. Plyn vede v ulici, taktéž kanalizace. U rodinného domu je také původní studna. Na pozemku se dále nachází garáž s navazujícím venkovním posezením (dosud nezapsáno v katastru nemovitosti).

Technický stav zhoršený, údržba poslední dobou nedostatečná. Střešní krytina před výměrou. Vybavení původní či starší. Dům je před celkovou modernizací a rekonstrukcí.

Na pozemkuje  několik ovocných stromů, např. ořešák, višeň, třešeň.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemků (orná půda) v obci Veselíčko, okr. Přerov

Spisová značka
206 EX 6211/21
Nejnižší podání
26.667 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Veselíčko
Okres
Přerov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
Původní termín 1.6.2023
Odročeno na
22.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

U dražených pozemků došlo ke schválení návrhu pozemkových úprav, na základě kterého došlo k novému označení pozemků doposud vedených ve zjednodušené evidenci, kdy k pozemku ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr, parc.č. PK 232 nově odpovídá pozemek KN 1860 o výměře 2742 m2 a pozemku parc.č. PK 806 odpovídá pozemek KN 1889 o výměře 2889 m2. Zobrazení nových pozemků v katastrální mapě je uvedeno v galerii, kdy zeleně jsou znázorněny stávající pozemky ve zjednodušené evidenci a šrafovaně nové pozemky po ukončení pozemkových úprav.

Pozemek parc. č. 232:

Jedná se o pozemek parc. č. 232 (pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr, BPEJ) o celkové výměře 2625 m2. Pozemek je udržovaný a obhospodařovaný. Oceňovaný pozemek je užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu Veselíčko je pozemek regulován jako plochy zemědělské a zčásti zasahuje plocha ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek leží na severním okraji obce mimo sídelní část obce.

Pozemek parc. č. 806:

Jedná se o pozemek parc. č. 806 (pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr, BPEJ) o celkové výměře 3054 m2. Pozemek je udržovaný a obhospodařovaný. Oceňovaný pozemek je užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu Veselíčko je pozemek regulován jako plochy zemědělské a také se jedná o plochu nevyhrazeného ložiska nerostných surovin a o plochu zčásti odvodněnou. Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů. Přístup je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek leží na jižním okraji obce mimo sídelní část obce.

Fotogalerie

 

Rodinný dům v obci Chodov, okres Domažlice

Spisová značka
206 EX 6370/21
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Chodov
Okres
Domažlice
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel a kamene a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy polovalbová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou plastové částečně prosklené. Okna domu jsou plastová. Fasáda budovy není zateplená. Omítka je z části opadaná. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

Na pozemku parc.č. St. 218 se nachází stavba rodinného domu č.p. 93. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavená plocha a nádvoří o celkové ploše 432 m2. Pozemek je oplocený, rovinatý, travnatý, udržovaný. Na pozemku se nachází kolna, zahradní domek.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Garáž v obci Brno, k.ú. Starý Lískovec, okr. Brno-město

Spisová značka
206 EX 2023/22
Nejnižší podání
268.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadovou, krajní, přízemní garáž. Garáž je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce garáže je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda garáže není zateplená. Střecha garáže je pultová s krytinou z lepenky. Na střeše jsou žlaby. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáže jsou plechová dvoukřídlá. Přístup k nemovitosti je po místní nezpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 955/11, který je ve vlastnictví města Brno.

Na pozemku parc. č. 2512 stojí stavba garáže č.e. 167. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 18 m2. Pozemek je celý zastavený stavbou garáže a má obdélníkový tvar. K pozemku vede nezpevněná cesta.

Předmětná nemovitá věc je přístupná z pozemku parc. č. 955/11, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna, nicméně ten navazuje na pozemek parc. č. 955/1, které je ve vlastnictví soukromé osoby. Tento pozemek není veden jako ostatní komunikace a není k němu zřízeno věcné břemeno příjezdu. S vlastníkem pozemku je tak nutné uzavřít dle jeho sdělení smlouvu o složebnosti stezky a cesty. S ohledem na tuto skutečnost je nutné do obvyklé ceny zahrnout riziko přístupu

Fotogalerie

 

1/2 rodinného domu v obci Hovorčovice, okr. Praha-východ

Spisová značka
206 EX 538/12
Nejnižší podání
3.962.667 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Hovorčovice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
Původní termín 6.6.2023
Odročeno na
29.06.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ideální 1/2 nemovitých věcí - rodinného domu č.p. 395, stojícího na pozemku parc. č. St. 524, pozemku parc.č. St. 524 a parc. č. 52/31, v katastrálním území a obci Hovorčovice, okres Praha-východ. Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepený rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín, střešní okna a vikýř. Stáří budovy je cca 20 let. Okna domu jsou plastová s parapety. Část oken je opatřena elektronickými žaluziemi. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu není zateplená. K domu patří vestavěná dvojgaráž s plastovými vraty a oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V přízemí rodinného domu se nachází byt rozdělený na chodbu (18,7 m2), koupelnu se sprchovým koutem, umyvadlem, topným žebříkem a WC (6,6 m2), obývací pokoj s kk (40,0 m2) se zakázkovou kuchyňskou linkou, technickou místnost (6,1 m2), sklad (6,0 m2), komoru (1,5 m2) a vestavěnou dvojgaráž (38,3 m2). Výška stropu v 1. NP je 2,68 m. V podkroví se nachází schodiště (5,6 m2), chodba (8,5 m2), pokoj (13,0 m2), koupelna se sprchovým koutem a rohovou vanou, dvojumyvadlem, topným žebříkem a WC (7,2 m2) a podlahovým vytápěním, pokoj (32,9 m2), šatna (7,4 m2), pokoj (16,1 m2), pokoj (18,0 m2) a WC (2,2 m2). Výška stropu v podkroví je 2,29 m. Z podkroví je možný vstup na terasu se zábradlím. Interiéry jsou v zanedbaném stavu s minimální údržbou. Interiérové dveře jsou dřevěné plné, dřevěné částečně prosklené a celoprosklené. Na podlahách v místnostech se nachází plovoucí podlaha, PVC nebo keramická dlažba. Obklady jsou keramické. V části domu se nachází vestavěný nábytek. V domě je zabezpečovací a kamerový systém. Dům je opatřen klimatizací (nefunkční). V domě je nainstalováno osvětlení.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Na pozemku se nachází studna, ze které byla čerpána voda a která je v současné době nefunkční. Odpady jsou svedeny do septiku. Přípojka vodovodu, kanalizace a plynovodu je v ulici. Vytápění budovy je ústřední plynové a lokální na tuhá paliva, krbem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 524 stojí rodinný dům č.p. 395. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Na výše uvedený pozemek navazuje pozemek parc. č. 52/31 a tvoří společně jeden funkční celek. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Celková plocha pozemku je 809 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý a oplocený. Na pozemku se nachází prosklený zahradní domek, závlahový systém, venkovní osvětlení, zpevněné plochy (zámková dlažba) a zastřešená terasa. Přístup na pozemek je přes pozemek parc. č. 52/24, který je ve vlastnictví obce Hovorčovice a přes pozemek parc. č. 52/68, který je ve spoluvlastnictví soukromých vlastníků sousedních pozemků (ošetřeno věcným břemenem).

Bylo zjištěno věcné břemeno chůze a jízdy s povinností k parcelám parc. č. 52/24, parc. č. 52/67 a parc. č. 52/68 pro parcelu parc. č. 52/31.

Fotogalerie

 

Stavební pozemek v obci Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, okres Ostrava-město

Spisová značka
206 EX 6427/21
Nejnižší podání
296.000 Kč
Výše jistoty
40.000 Kč
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
13.07.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 1177/7 (výměra 239 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň) o celkové výměře 239 m2. Pozemek obdélníkového tvaru je volně přístupný z ulice Škrétova.

Oceňovaný pozemek je stavební. Dle územního plánu Ostrava je pozemek regulován jako plochy smíšené - bydlení a občanské vybavení.

Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený. Na pozemku se nachází zpevněné plochy - z menší části se na pozemku nachází štěrková plocha, která je pravděpodobně využívaná jako příjezd na dvůr k bytovému domu č.p. 384 a jiné stavbě č.p. 3126. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek leží v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými domy s administrativní zónou.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Rekreační chata v obci Rovná, k.ú. Rovná u Hořepníku, okres Pelhřimov

Spisová značka
206 EX 4274/22
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Rovná
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Předmětem dražby jsou nemovité věci - pozemek parc. č. St. 24 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 26 Rovná, způsob využití: rodinná rekreace, včetně příslušenství v kat. území Rovná u Hořepníku, obec Rovná, část obce Rovná, okres Pelhřimov, zapsáno na LV 532.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rekreační chatu (rodinná rekreace) s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená (kámen, cihly) a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Krov je dřevěný bez izolace. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře do objektu jsou dřevěné prosklené. Fasáda není zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. NP se nachází pokoj (19,84 m2), předsíň (6,87 m2), kuchyň (6,15 m2), pokoj (15,20 m2) a vestavěná garáž (23,10 m2). V podkroví se domu se nachází volný půdní prostor, do kterého byla vestavěna ve štítové straně místnost. Vjezdová vrata do garáže jsou dřevěná. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC nebo keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Schodiště na půdu je dřevěné.

Na zadní část domu navazují dva přístavky - kotelna s koupelnou a suché WC. Přístavky jsou přístupné z objektu (koupelna) a také z venkovní části. Oba přístavky stojí na pozemku parc. č. 782/17, který je zapsán na LV 729 a proto přístavky nejsou předmětem ocenění.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Elektřina je v současné době odpojena (chybí elektroměr). Odpady jsou svedeny do trativodu. Vytápění je lokální krbem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje průtokový ohřívač.

Na pozemku parc. č. St. 24 stojí rekreační chata (rodinná rekreace) č.p. 26. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 133 m2. Okolo chaty jsou pozemky parc. č. 782/17 (ostatní plocha), parc. č. 782/18 (ostatní plocha) a parc. č. 34 (ostatní plocha). Tyto pozemky jsou zapsány na LV 729 a jsou ve výlučném vlastnictví povinného p. Zdeňka Václava Melena a nejsou předmětem ocenění. Přístup do oceňované nemovité věci je částečně přes pozemek parc. č. 782/18.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemků v obci Mostkovice a Krumsín, okr. Prostějov

Spisová značka
206 EX 1586/22
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Mostkovice
Okres
Prostějov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - podílu ? pozemku parc. č. 1326, 1414, 1415 v obci Mostkovice, katastrální území Mostkovice, a dále podílu ? pozemku parc. č. 1771 v obci Krumsín, katastrální území Krumsín, okres Prostějov.

Pozemky parc. č. 1414 a 1415 tvoří spojený celek zemědělské půdy nacházející se jižně od chatové oblasti v obci Mostkovice. Pozemky jsou rovinaté a dle LPIS jsou obhospodařované spol. Zemědělské družstvo MORAVAN.

Pozemek parc. č. 1771 v kú Krumsín se nachází uprostřed širších lánů zemědělské půdy, přibližně v polovině vzdálenosti mezi obcemi Mostkovice a Krumsín. Dle LPIS je obhospodařovaný spol. Zemědělské obchodní družstvo Plumlov. Celková rozloha těchto zemědělských pozemků činí 44 482 m2.

Pozemek parc. č. 1329 v kú Mostkovice se nachází v těsném sousedství zástavby obce Mostkovice. Pás podél východního okraje pozemku je dle územního plánu vymezen jako plocha dopravní infrastruktury – silniční. V současné době je pozemek využíván k zemědělským účelům a jako takový je oceňován, s přihlédnutím k lokalitě a zástavby v těsném sousedství. Pozemek je rovinatý, nachází se na konci ulice Za Sokolovnou, v těsné blízkosti vysílače. Dle LPIS je obhospodařován spol. Zemědělské družstvo MORAVAN. Pozemek se nachází mezi stávající zástavbou a plánovanou komunikací. Lze proto předpokládat, že by v budoucnu mohl mít i jiné než zemědělské využití. Jeho rozloha činí 11 957 m2.

Fotogalerie

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh