Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky v obci Skotnice, k.ú. Skotnice, okres Nový Jičín

Spisová značka
206 EX 4930/08
Nejnižší podání
130.000 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Skotnice
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky jsou stavební, s plochou 246 m2. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travní porost a zahrada. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako - plochy smíšené obytné. Pozemky jsou součástí funkčního celku a tvoří úzký pás kolem zastavěné plochy - pozemek parc. č. 235/1 ve vlastnictví jiné osoby.

Na pozemku parc. č. 236 jsou okrasné dřeviny. Pozemky jsou rovinaté. Přístup přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Pozemky jsou umístěny na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v obci dostupná - nutnost dojezdu a v obci se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V obci se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou dobré - v blízkosti objektu.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Výrobní areál v obci Horní Slavkov, okr. Sokolov

Spisová značka
206 EX 190/21
Nejnižší podání
32.078.667 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Horní Slavkov
Okres
Sokolov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
15.02.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Na pozemku parc. č. St. 964 se nachází stavba vrátnice č.p. 870. Jedná se o řadovou, krajní, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je plochá. Okna stavby jsou plastová s parapety. Vchodové dveře stavby jsou hliníkové prosklené. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou.

Na pozemcích parc. č. St. 965 a parc. č. St. 1602 se nachází stavba jídelny s kuchyní bez č.p./č.e.. Jedná se o řadovou, vnitřní, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Stavba je podsklepená. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je plochá. Okna stavby jsou dřevěná s parapety. Vchodové dveře stavby jsou plastové prosklené. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. V 1. PP se nachází sklady. V přízemí budovy je jídelna s kuchyní, WC (muži 2x, ženy 2x), kancelář, přípravny, 2 sklady, WC, rozvodna a kotelna.

 Na pozemku parc. č. St. 966 se nachází administrativní budova č.p. 869. Jedná se o řadovou, krajní, patrovou budovu se třemi nadzemními podlažími. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Střecha budovy je pultová. Okna stavby jsou plastová, dřevěná a LUXFERY s parapety. Vchodové dveře stavby jsou plastové prosklené. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné prosklené a dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a koberci. Obklady jsou keramické. V přízemí stavby se nachází sklady. Ve 2. NP stavby je 5 kanceláří, WC ženy a muži. Ve 3. NP se nachází 5 kanceláří, WC ženy a muži.

 Na pozemcích parc. č. St. 967 a parc. č. St. 1606 se nachází výrobní hala č.p. 727. Jedná se o přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná a LUXFERY s parapety. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové. V budově se nachází výrobní hala s kanceláří.

 Na pozemcích parc. č. St. 1357, parc. č. St. 1605 a parc. č. St. 969 se nachází výrobní haly č.p. 728 a bez č.p./č.e., které na sebe navazují. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou plastová s parapety. Na budovu navazuje garáž s plechovými dvoukřídlými vraty. V přízemí budovy se nachází 4 křídla výrobní haly, rentgenovací místnost, kotelna, WC muži a ženy. Ve 2. NP budovy jsou 4 kanceláře a fotokomora.

 Na pozemku parc. č. St. 1604 se nachází stavba bez č.p./č.e. Jedná se o patrovou budovu se třemi nadzemními podlažími. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Střecha budovy je plochá. Okna stavby jsou dřevěná s parapety. Vchodové dveře stavby jsou hliníkové prosklené. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. V budově se nachází výrobní hala s kanceláří. V přízemí stavby se nachází WC a 2 šatny s umývárnou. Ve 2. NP stavby jsou 2 šatny s umývárnou. Ve 3. NP se nachází archiv.

Na pozemku parc. č. St. 968 se nachází stavba bez č.p./č.e. Jedná se o částečně přízemní a částečně patrovou budovu se dvěma nadzemními podlažími. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná, LUXFERY a platová s parapety. Dveře do budovy jsou dřevěné plné. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá. Vnitřní dveře stavby jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. V jedné přízemní části budovy se nachází dílna s kanceláří, WC, umývárna, dílna, truhlárna s kanceláří, údržba, sklad, šatna, kancelář a ve 2. NP je šatna a archiv. V administrativní přízemní části budovy se nachází WC, 2 archivy a 7 kanceláří a ve 2. NP je 8 kanceláří a 2 zasedací místnosti. Administrativní část budovy je po částečné rekonstrukci.

Na pozemku parc. č. St. 1193 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou LUXFERY s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 970 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná s parapety a mřížemi. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 971 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemcích parc. č. St. 1196 a parc. č. St. 974 se nachází stavba haly bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná a LUXFERY s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá. Vnitřní dveře budovy jsou dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté PVC a keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. V budově se nachází hala, 3 kanceláře a WC.

Na pozemku parc. č. St. 972 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou dřevěná s parapety. Vrata budovy jsou plechová.

Na pozemku parc. č. St. 1360 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o přízemní budovu. Konstrukce budovy je plechová a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Střecha budovy je pultová.

Na pozemku parc. č. St. 1194 se nachází přístřešek bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Konstrukce stavby je plechová a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě.

Na pozemku parc. č. St. 1361 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o přízemní budovu. Konstrukce budovy je plechová a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Střecha budovy je pultová.

Na pozemku parc. č. St. 973 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je pultová. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1603 se nachází stavba garáží bez č.p./č.e. Jedná se o přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých opadává. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou LUXFERY s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1197 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechu. Na střeše nejsou žlaby se svody. Okna budovy jsou hliníková. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 982 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Střecha budovy je sedlová.

Na pozemku parc. č. St. 976 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou dřevěná s parapety a mřížemi.

Na pozemku parc. č. St. 1198 se nachází stavba skladu pro nebezpečný odpad bez č.p./č.e. a plechový přístřešek. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je pultová. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 977 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je pultová. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 975 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Okno budova jsou LUXFERY. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá. Jedná se o sklad lehkého topného oleje.

Na pozemku parc. č. St. 978 se nachází stavba skladu bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Střecha budovy je sedlová. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Okno budova jsou dřevěná s mřížemi. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1597 se nachází stavba bývalé vodárny bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou LUXFERY s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1598 se nachází přístřešek bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Konstrukce stavby je plechová a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě.

Na pozemcích parc. č. St. 979 a parc. č. St. 1600 se nachází stavba kotelny bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní členitou budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Střecha budovy je pultová a sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okno budova jsou hliníková, LUXFERY a dřevěná s parapety. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1599 se nachází přístřešek bez č.p./č.e. Jedná se o samostatně stojící, přízemní stavbu. Konstrukce stavby je plechová a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě.

Na pozemku parc. č. St. 1195 se nachází stavba garáží bez č.p./č.e. Jedná se o řadovou, krajní, přízemní budovu. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá.

Na pozemku parc. č. St. 1358 se nachází stavba šaten bez č.p./č.e. Jedná se o řadovou, krajní, patrovou budovu se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Budova pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšené a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je pultová. Okna budova jsou dřevěná s parapety. Vchodové dveře budovy jsou hliníkové prosklené. Vrata budovy jsou plechová dvoukřídlá. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a PVC. Obklady jsou keramické. V 1. PP stavby se nachází sklepy. V přízemí stavby je 7 kanceláří a sociální zázemí. Ve 2. NP stavby se nachází 5 kanceláří a sociální zázemí. Ve 3. NP je 7 kanceláří a sociální zázemí.

Na pozemcích parc. č. St. 981 a parc. č. St. 1601 se nachází skleníky.

Pozemek parc. č. 2016/1 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o celkové výměře 80 102 m2. Pozemek má nepravidelný tvar. Na pozemku se nachází porosty. Pozemek je v územním plánu veden jako plocha lesní. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1984/5 ve vlastnickém právu města Horní Slavkov.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Podíl 1/15 pozemků (ostatní plocha, zbořeniště) v obci Krásný Dvůr, okr. Louny

Spisová značka
206 EX 1462/21
Nejnižší podání
204.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Krásný Dvůr
Okres
Louny
Místo konání dražby
www.exdazby.cz
Termín dražby
01.03.2022 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky se začleňují podle charakteru jejich využití, a to jako pozemky podle územně plánovací dokumentace v zastavitelných plochách „Provozovny SŠ-Podbořany“, což je: parc. č. 1079/1 ostatní plocha (manipulační plocha), parc. č. 1318 a 1319 zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště) o rozloze v součtu12.610 m2; a jako pozemky nezastavitelné - dle územního plánu obce mimo zastavitelnou část obce, což je: parc. č. 1202/2 ostatní plocha (jiná plocha) a parc. č. 1238/2 lesní pozemek o rozloze v součtu obou 1542 m2, mající charakter lesního pozemku s porosty listnáčů (jasan, javor, akát, olše stáří cca 80 let), a dále pozemky parc. č. 1201/2 o rozloze 30 m2 trvalý travní porost a pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 82/5 o rozloze 2100 m2, který taktéž uvažuji jako pozemek zemědělský, které se ocení jako trvalý travní porost.

Pozemky jsou umístěny jihozápadně od hlavní části obce Krásný dvůr, poblíž vesnice Brody, charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů v hlavní obci je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V obci je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět, v obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nacházejí v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektů je zeleň v podobě lesů a luk.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/20 pozemku (LV 480) v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Úvaly
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/20 pozemku parc. č. 2545 nacházejícím se v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ.

Město Úvaly se nachází ve východní části okresu Praha – východ, těsně sousedí s územím Hlavního města Prahy. Má přibližně 6 750 obyvatel a rozšířenou občanskou vybavenost – městský úřad, MŠ, ZŠ, poštu, zdravotní středisko, obchody, základní sportoviště. Je obsluhováno autobusovou i vlakovou dopravou vč. linek PID.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní části města, při místní komunikaci směrem ke Klánovickému lesu. Jedná se o část zahrady u rodinného domu č. p. 1312 jiného vlastníka. Pozemek je rovinatý. Sousedí sice s pozemkem ve vlastnictví obce (tenisové kurty), faktický přístup je ale pouze přes hlavní pozemek u rodinného domu (parc. č. 2547). Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny. Nenacházejí se na něm žádné stavby.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 3/4 pozemku (LV 85) v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Dobročovice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 3/4 pozemku parc. č. 636/22 nacházejícím se v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ.

Obec Dobročovice se nachází východně od Květnice, cca 3 km od Hlavního města Prahy. Má přibližně 320 obyvatel a nemá žádnou občanskou vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami PID.

Oceňovaný pozemek se nachází severozápadně od obce, na hranici katastrálního území, v těsné návaznosti na obytnou zástavbu obce Květnice. Jedná se o zarostlý mírně svažitý pozemek s převážně náletovými dřevinami, ve většině neudržovaný. Přístup je právně zajištěn. Pozemek je zatížen věcným břemenem (dle listiny) z roku 1950 ve prospěch p. Františka Bady a Marie Badové – dle sdělení povinného již oba oprávnění nežijí a věcné břemeno není aktuální. V ocenění proto není zohledněno.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 2818/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hrušovany u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 1909 nacházejícího se v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov.

Pozemek parc. č. 1909 o výměře 402 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada.

Pozemek je v současné době využíván k rekreačním účelům jako zahrada.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy „RZ – plochy rekreace – zahrádkářské kolonie“.

Na pozemku se nacházejí dvě dřevěné chatky bez pevného základu. Větší dřevěná chatka je jednopodlažní objekt s nízkou sedlovou střechou o zastavěné ploše asi 30 m2, odhadované stáří činí asi 5 roků, v chatce je zřízen rozvod elektřiny, do chatky zatéká, díky poškozené střeše – prorůstá jí strom. Menší chatka je jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, odhadované stáří činí asi 30 roků – stavba nebyla při místním šetření zpřístupněna. Součástí pozemku jsou dále zpevněné plochy, oplocení z pletiva do ocelových sloupků, vjezdová brána a trvalé porosty.

Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je řešen z ulice Sušilova a dále po nezpevněné obecní cestě. V okolí se nachází především rekreační a rezidenční zástavba. V obci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, pozemek je napojen na elektřinu. Parkovací možnosti jsou dobré, na pozemku. V obci je komplexní občanská vybavenost – v místě dobře dostupná. V obci se nachází vlaková i autobusová zastávka. Komerční využitelnost pozemku se nepředpokládá.

Věcná břemena ani jiná omezení nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD a pozemek (LV 1010) v obci Horky, k.ú. Horky u Čáslavi, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Horky
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –pozemku parc. č. st. 234, jehož součástí je stavba Horky č. p. 59, bydlení, a pozemku parc. č. 690/53 v obci Horky, okres Kutná Hora, katastrální území Horky u Čáslavi, zapsáno na LV 1010.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven cca před 80 lety.

Základy domu jsou neizolované, objekt je smíšené konstrukce, stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Stavba není zateplena. Dispozičně je dům řešen jako 3+1. V domě se nachází chodba o výměře 13,50 m2, pokoj o výměře 17,30 m2, pokoj o výměře 17,20 m2, kuchyně o výměře 7,10 m2, koupelna o výměře 7,90 m2, WC o výměře 3,50 m2, pokoj o výměře 11,80 m2, zádveří o výměře 2,80 m2, zvenčí přístupná kotelna o výměře 10,80 m2, příslušenstvím je sklep (nevyužívaný) o výměře cca 10,00 m2. Podlahová plocha činí 91,90 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 101,90 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou v objektu starší dřevěná, 1x plastové. Zárubně dveří jsou ocelové. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo. V kuchyni je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Podlahy jsou řešeny: laminátová plovoucí podlaha, keramická dlažba, prkenná podlaha.

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je vodovod i připojení ke studni, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu je k dispozici na hranici pozemku. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva. V domě je pro ohřev vody využíván bojler.

Rodinný dům je nutno posoudit jako stavbu před rekonstrukcí. Dům je sice trvale obývaný, údržba je však zanedbaná a technický stav je zhoršený. Dům neprošel téměř žádnou rekonstrukcí, pouze drobnými opravami, novější je podlaha v chodbě a dále kuchyňská linka a bojler, které však byli zainvestovány současnými obyvateli domu (rodinní příslušníci vlastníků). Dům je vlhký, s vadnými okny, zašlými až poškozenými povrchy (podlahy, omítky), místy s tvorbou plísní. Vnitřní vybavení je zastaralé. Dle sdělení obyvatel domu nejsou patrné významnější vady střechy, netvoří se praskliny.

Na pozemku jsou okrasné dřeviny a jako oplocení pozemku bylo použito pletivo do ocelových sloupků a dřevěný plot. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Příslušenstvím domu je vedlejší stavba – garáž s kůlnami (zděná, pultová střecha s eternitovou krytinou, ZP 48,3 m2) a přístavbou pergoly.

Dům je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací a železniční trati. V docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Bílovec, k.ú. Bílovec-město, okr. Nový Jičín

Spisová značka
206 EX 2731/21
Nejnižší podání
1.652.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Bílovec
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
01.01.2030 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako řadový objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený, nachází se zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1880.

Základy RD jsou pravděpodobně mělké založení, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 73 cm a stropy jsou v 1.PP a 1.NP klenuté, v 2.NP rovné. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří eternitové šablony a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou štukové a zateplení pláště není provedeno.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 6+1. V domě se nachází zádveří o výměře 4,88 m2, chodba o výměře 7,72 m2, pokoj o výměře 11,17 m2, místnost o výměře 16,05 m2, pokoj o výměře 15,59 m2, místnost o výměře 1,48 m2, zádveří o výměře 1,27 m2, schodiště o výměře 3,22 m2, chodba o výměře 1,57 m2, WC o výměře 1,16 m2, chodba o výměře 5,11 m2, pokoj o výměře 23,61 m2, pokoj o výměře 30,83 m2, koupelna o výměře 2,85 m2, pokoj o výměře 9,03 m2, kuchyně o výměře 7,01 m2, garáž o výměře 14,34 m2, sklep o výměře 7,00 m2, balkon o výměře 6,97 m2, půda o výměře 115,19 m2. Podlahová plocha činí 142,56 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 286,07 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenné, z části chybí, z části dlažba na zdi. Okna jsou z části dřevěná zdvojená, z části kastlová, z části střešní a příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na východ a západ. Koupelnové vybavení tvoří v 2.NP koupelna, ve které se nachází dle sdělení paní Friesové umyvadlo a klasická vana a vybavení WC tvoří v 1.NP chemické WC a v 2.NP klasická toaleta. V 1.NP se nachází pokoj, jehož součástí je umyvadlo. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně jsou hliníkové a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a plynový sporák na plynovou bombu. Osvětlovací techniku tvoří lustry, nástěnná svítidla a žárovka.

V obytných místnostech je položeno lino, v kuchyni je podlaha řešena keramickou dlažbou a linem, koupelna má na podlaze lino a v chodbě je položeno lino. V ostatních místnostech je podlaha řešena keramickou dlažbou a cementovým potěrem. Dalším vybavením domu jsou anténní rozvody a spíž. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 380V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, je napojen na jímku a zemní plyn zde není zaveden. Vytápění rodinného domu je v pokojích řešeno prostřednictvím kamen. V domě je pro ohřev vody instalován bojler. Stěny vykazují známky poškození, střecha je poškozena, okna jsou poškozena, podlahy jsou zastaralé, vybavení v domě je zastaralé a rozvody v domě jsou zastaralé. Rodinný dům je před rekonstrukcí. Územní plán Bílovec reguluje pozemek parc. č. 82 jako plochy smíšené centrální a nachází se v městské památkové zóně.

Pozemek je bez porostů a částečně oplocen. Oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Sklon pozemku je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu. K objektu náleží garáž v rodinném domě (dvoukřídlé dřevěné vrata).

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh