Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 Rodinného domu s garáží v obci Sušice, okres Klatovy (druhá polovina se draží pod sp. zn. 206 EX 939/13)

Spisová značka
206 DD 2/19
Nejnižší podání
3.862.500 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.09.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Prohlídka dražených nemovitých věcí bude zájemcům umožněna po předchozí registraci na e-mailové adrese: drazebni@eupraha.cz.

Rodinný dům ve tvaru „L“ je zděná dvoupodlažní stavba, přičemž 2.NP je tvořeno podkrovím se zvýšenou půdní nadezdívkou. Objekt není podsklepen. V 1. NP se nachází hala (výškově snížená o 50 cm), jídelna s kuchyní, ložnice se šatnou, WC, koupelna ,technická místnost, chodba ,zádveří a sklep v úrovni podlaží. Na chodbu navazuje domovní schodiště kterým je přístup do 2.NP. Ve 2.NP jsou umístěny tři pokoje, dále je zde samostatná kuchyně, koupelna a WC. Tvar střechy je tvořen průnikem dvou nestejně vysokých valbových tvarů střech. Základy jsou ze železobetonových pasů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva POROTHERM vyzdívané na tl. 450 a 250 mm. Komínové těleso od krbových kamen je z tvarovek SCHEIDEL. Stropní konstrukce jsou systému POROTHERM (trámy a vložky MIAKO). Vnitřní schodiště je točité železobetonové. Krov je vaznicové soustavy s dřevěnými sloupky s pásky a dvojitými kleštinami. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna dvěma ocelovými rámy ze svařených válcovaných profilů. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAG typu alpská taška s posypem černé barvy. Okna jsou plastová bílé barvy zaskleny dvojsklem. Střešní okna jsou systému VELUX. Vnitřní dveře jsou kazetové dřevěné s obložkovými zárubněmi typu SAPELI. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a vápenné štukové. V koupelnách , WC kuchyních jsou keramické obklady. Podlahy jsou na chodbách a v sociálních zařízeních keramické dlažby, v obytných místnostech lamelové laminátové podlahy, v hale jsou keramické velkoformátové dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejný uliční litinový vodovod (DN 100) polyetylenovou vodovodní přípojkou DN 25, napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť je kanalizační přípojkou z plastu potrubního systému KG PIPRLIFE-FATRA. Vytápění objektu ústřední, plynový kotel nástěnný JUNKERS, otopná desková ocelová tělesa a v místnostech s dlažbou a laminátovou podlahou doplňkové podlahové topení. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován třemi solárními kolektory se zásobníkem TÚV 300 litrů. Rodinný dům je napojen na veřejný STL rozvod plynovou přípojkou DN 25 z ocelového potrubí s izolací Bralen. Od krbu je proveden rozvod teplovzdušného vytápění z pozinkovaného spiro potrubí 2x DN 200 do 2.NP k vytápění tří pokojů. Objekt je napájen z distribuční sítě ZČE samostatnou přípojkou NN z ulice Sadová zemním kabelem AZKZ 4Bx16 mm2 ukončenou v hlavní domovní pojistkové skříni. Elektroměrný rozvaděč je umístěn ve zděném sloupku oplození. v objektu je telefon. domácí telefon a rozvod TV.

Dům byl postaven v roce 2002 a zkolaudován v roce 2003.

Druhá polovina domu se draží pod sp.zn. 206 EX 939/13 rovněž dne 29.9.2020.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 Rodinného domu s garáží v obci Sušice, okres Klatovy (druhá polovina se draží pod sp. zn. 206 DD 2/19)

Spisová značka
206 EX 939/13
Nejnižší podání
1.545.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
29.09.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Prohlídka dražených nemovitých věcí bude zájemcům umožněna po předchozí registraci na e-mailové adrese: drazebni@eupraha.cz.

Rodinný dům ve tvaru „L“ je zděná dvoupodlažní stavba, přičemž 2.NP je tvořeno podkrovím se zvýšenou půdní nadezdívkou. Objekt není podsklepen. V 1. NP se nachází hala (výškově snížená o 50 cm), jídelna s kuchyní, ložnice se šatnou, WC, koupelna ,technická místnost, chodba ,zádveří a sklep v úrovni podlaží. Na chodbu navazuje domovní schodiště kterým je přístup do 2.NP. Ve 2.NP jsou umístěny tři pokoje, dále je zde samostatná kuchyně, koupelna a WC. Tvar střechy je tvořen průnikem dvou nestejně vysokých valbových tvarů střech. Základy jsou ze železobetonových pasů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva POROTHERM vyzdívané na tl. 450 a 250 mm. Komínové těleso od krbových kamen je z tvarovek SCHEIDEL. Stropní konstrukce jsou systému POROTHERM (trámy a vložky MIAKO). Vnitřní schodiště je točité železobetonové. Krov je vaznicové soustavy s dřevěnými sloupky s pásky a dvojitými kleštinami. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna dvěma ocelovými rámy ze svařených válcovaných profilů. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAG typu alpská taška s posypem černé barvy. Okna jsou plastová bílé barvy zaskleny dvojsklem. Střešní okna jsou systému VELUX. Vnitřní dveře jsou kazetové dřevěné s obložkovými zárubněmi typu SAPELI. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a vápenné štukové. V koupelnách , WC kuchyních jsou keramické obklady. Podlahy jsou na chodbách a v sociálních zařízeních keramické dlažby, v obytných místnostech lamelové laminátové podlahy, v hale jsou keramické velkoformátové dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejný uliční litinový vodovod (DN 100) polyetylenovou vodovodní přípojkou DN 25, napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť je kanalizační přípojkou z plastu potrubního systému KG PIPRLIFE-FATRA. Vytápění objektu ústřední, plynový kotel nástěnný JUNKERS, otopná desková ocelová tělesa a v místnostech s dlažbou a laminátovou podlahou doplňkové podlahové topení. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován třemi solárními kolektory se zásobníkem TÚV 300 litrů. Rodinný dům je napojen na veřejný STL rozvod plynovou přípojkou DN 25 z ocelového potrubí s izolací Bralen. Od krbu je proveden rozvod teplovzdušného vytápění z pozinkovaného spiro potrubí 2x DN 200 do 2.NP k vytápění tří pokojů. Objekt je napájen z distribuční sítě ZČE samostatnou přípojkou NN z ulice Sadová zemním kabelem AZKZ 4Bx16 mm2 ukončenou v hlavní domovní pojistkové skříni. Elektroměrný rozvaděč je umístěn ve zděném sloupku oplození. v objektu je telefon. domácí telefon a rozvod TV.

Dům byl postaven v roce 2002 a zkolaudován v roce 2003.

Druhá polovina domu se draží pod sp.zn. 206 DD 2/19 rovněž dne 29.2020.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bývalé zemědělské usedlosti v obci Protivín, k.ú. Myšenec, okres Písek

Spisová značka
206 EX 1056/07
Nejnižší podání
842.675 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Protivín
Okres
Písek
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
20.10.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek - bobrovek. Na střeše jsou tři komíny a žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a osazená parapety. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 4 v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1031 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 15/1, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 71 m2. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou udržované, travnaté a rovinaté. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a trvalé porosty. Dále se na pozemcích nachází stodola. Pozemky jsou oploceny z části dřevěným a z části drátěným plotem. Pozemky jsou přístupné přes parc. č. 476/1, který vlastní město.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD bez č.p./č.ev. vč. pozemku v obci Stachy, k.ú. Úbislav, okres Prachatice

Spisová značka
206 EX 3317/08
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Stachy
Okres
Prachatice
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rodinného domu bez č.p./č.ev. vč. příslušenství a pozemku parc. č. 522/4 v obci Stachy, katastrální území Úbislav, okres Prachatice, zapsáno na LV 1115.

Oceňovaný pozemek parc.č. 522/4 o výměře 500 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako plochy bydlení. Na pozemku se nachází stavba bez č.p. – rodinný dům.  

Povinný se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil a nebyla umožněna prohlídka oceňované nemovitosti.  Byla provedena pouze venkovní obhlídka a veškeré informace byly získány z veřejné dostupných zdrojů. Některé prvky, zejména vnitřní vybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřebu tohoto znaleckého posudku jsou uvažovány jako standardní, jejich stáří, stav a další životnost je odhadnuta odborným odhadem zpracovatele. Stavba je bez viditelných statických poruch a jejich stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým materiálům. Objekt je obýván (pravděpodobně dosud neproběhlo kolaudační řízení). Pozemek je udržovaný a užívaný jako okrasná zahrada. 

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený, není zde půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Odhadem byl objekt postaven v roce 2000. 

Základy jsou železobetonové izolované. Konstrukce objektu je zděná. Tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová se dvěma sedlovými vikýři. Střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější úprava pláště objektu: perlinka, lepidlo, štuk a zateplení pláště je z polystyrenu. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem. Vchodové dveře jsou plastové.

Podlahová plocha byla odvozena ze zastavěné plochy ze satelitních snímků podle katastru nemovitostí a činí 116 m2.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu.  Podle veřejně dostupných zdrojů- geoportál Jihočeského kraje, mapa technické infrastruktury - je zde pouze přípojka el.energie. Zdrojem vody je pravděpodobně  studna, odpady jsou pravděpodobně svedeny do jímky.

Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad. Stav rodinného domu je velmi dobrý.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a oplocení tvoří dřevěný plot.

Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. K objektu náleží dřevěná kolna.

Dům je postaven na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek a nebytový prostor v obci Praha, k.ú. Smíchov, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
206 EX 2174/19
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –pozemku parc. č. 573 a nebytový prostor č. 1236/16 a podíl ve výši 8820/159689 na společných částech budovy č.p. 1236/4 a pozemku parc. č. 572 v obci Praha, katastrální území Smíchov, okres Hlavní město Praha. Zapsáno na LV 2526 a LV 9917.

Oceňovaný nebytový prostor je umístěn v netypovém zděném bytovém domě, který má celkem 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. V části objektu je půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy jsou pravděpodobně smíšené, objekt je cihlové konstrukce a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a pro konstrukci klempířských prvků byl použit plech. Vnější omítky jsou štukové a dům není zateplen. Společné prostory domu tvoří vstupní prostor a schodiště.

Objekt byl postaven odhadem v roce 1930.

Stěny, střecha, okna i podlahy v objektu jsou bez závad, vady vybavení ani rozvodů nejsou zřejmé. Stav objektu je dobrý.

Oceňovaný nebytový prostor je v osobním vlastnictví. Je užíván jako kancelářské prostory. Je umístěn v 1. podzemním podlaží objektu. Součástí nebytového prostoru je chodba o výměře 9,25 m2, chodba s kuchyňským koutem o výměře 9,81 m2, kancelář o výměře 13,97 m2, koupelna o výměře 2,62 m2, kancelář o výměře 33,49 m2, kancelář o výměře 17,37 m2, WC o výměře 1,71 m2. Podlahová plocha činí 88,22 m2.

Vnitřní omítky jsou štukové. V nebytovém prostoru jsou instalována plastová okna s dvojsklem. Nebytové prostory mají orientaci na sever. Vybavení koupelny tvoří sprchový kout a umyvadlo, WC je vybaveno klasickou toaletou a umyvadlem. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné s částečným prosklením, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. V prostoru je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Osvětlovací techniku tvoří zářivková a stropní svítidla. Ve všech místnostech oceňovaného prostoru je položena keramická dlažba. Mezi další vybavení patří okenní mříže, anténní a síťové rozvody.

Do nebytového prostoru je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Je připojen na vodovodní řad i veřejnou kanalizaci a je zde zaveden zemní plyn. Vytápění nebytového prostoru je řešeno podlahovým vytápěním. Ohřev vody zajišťuje plynový kotel.

Stěny, okna i podlahy v nebytovém prostoru jsou bez závad, vady vybavení ani rozvodů nejsou zřejmé. Oceňovaný nebytový prostor je v dobrém stavu.

Na pozemku nejsou trvalé porosty a není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě.

Dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě je pobočka České pošty.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací
a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti, možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. V okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - RD vč. příslušenství a pozemku (LV 4316 a LV 8883) v obci Rakovník, k.ú. Rakovník, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Rakovník
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –rodinného domu č.p. 2365 vč. příslušenství a pozemku parc. č. st. 4968, 2366/39, 2366/72 (LV 4316), včetně pozemku v jednom funkčním celku parc. č. 2366/91 (LV 8883) v obci Rakovník, katastrální území Rakovník, okres Rakovník.

Oceňovaný rodinný dům je řadový objekt a má celkem 3 nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně nemá podsklepení (případně pouze menší technické podsklepení – nezjištěno), není zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Na základě dostupných informací se jedná o výstavbu z konce 90. let 20. století.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací – předpoklad betonové pasy, objekt je zděné konstrukce (předpoklad cihla či tvárnice), tloušťka stěn je cca do 45 cm a stropy jsou pravděpodobně železobetonové monolitické, případně keramickobetonové. Střecha je rovná, střešní krytinu tvoří pravděpodobně svařované asfaltové pásy a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není pravděpodobně zateplena.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen pravděpodobně jako jednogenerační. Podlahová plocha činí odhadem dle plochy zastavěné 140 m2. Příslušenstvím je garáž v domě, pravděpodobně v přízemí také technická místnost apod. - podlahová plocha vč. příslušenství činí 180 m2.

Vnitřní omítky se předpokládají vápenocementové. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem, žaluzie. Obytné prostory jsou orientovány na sever, jih. Koupelnové vybavení se předpokládá standardní (klasická vana, příp. sprch. kout, umyvadlo apod.), na WC předpoklad klasická toaleta. Dveře v domě se předpokládají plné - prosklené (dřevěné, náplňové a obdobné standard) zárubně dveří pravděpodobně ocelové, vchodové dveře jsou plastové. Kuchyňské vybavení se předpokládá standardní kuchyňská linka, případně sporák standard. Osvětlovací techniku tvoří pravděpodobně lustry či stropní svítidla standard. Krytiny podlah se předpokládají standardní (lino, PVC, koberce, příp. plovoucí podlaha, keramická dlažba apod.).

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V, předpokládá se napojení na distribuční síť. Zdroj vody vodovod, odpad je řešen pravděpodobně napojením na veřejnou kanalizaci, předpokládá se napojení na zemní plyn. Vytápění rodinného domu se předpokládá ústřední topení na běžně dostupná paliva (pravděpodobně plyn) a topná tělesa tvoří pravděpodobně standardní deskové radiátory. Ohřev vody se předpokládá bojlerem či ohřev plyn. kotlem.

Stěny objektu jsou dle vizuálního posouzení bez vad, střecha se předpokládá bez vad, okna jsou bez vad, vnitřní vybavení nebylo možné zjistit, předpokládá se bez vad či zastaralé, standardní. Stav rodinného domu je dobrý.

Na pozemku jsou pravděpodobně jen okrasné dřeviny a plot pozemku tvoří zděný plot, dřevěná brána - ocelové sloupky. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Součástí je venkovní bazén.

Dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.
V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové.
V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemků (zemědělské pozemky, LV 475) v obci Krupá, k.ú. Krupá, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Krupá
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/4 pozemků parc. č. 2624, 3311, 3497, 3500, 3524, 3530, 3534, 3584, 3608 nacházejících se v obci Krupá, katastrální území Krupá, okres Rakovník, LV 475.

Jedná se o pozemky, které zpravidla netvoří funkční celek, jsou rozrůzněně situovány v nezastavitelné části obce mimo její sídelní části. Většinou se jedná o obhospodařované zemědělské pozemky, na kterých dle dostupných informací z Veřejného registru půdy – LPIS hospodaří odlišné subjekty od vlastníků. Dle územního plánu obce jsou pozemky zpravidla regulovány jako orná půda či trvalý travnatý porost.  Na pozemcích se nachází pouze sezónní zemědělské plodiny či traviny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemků (orná půda, LV 322) v obci Lišany, k.ú. Lišany u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Lišany
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - 1/4 pozemkůparc. č. 1151/13, 1166/5, 1258/26, 1258/27, 1258/32, 1258/34, 1258/55, 1260/3, 1260/6, 1260/13, 1261/5, 1976/18, 1976/19, 1976/20, 1976/139, 1976/140, 1976/193, 1976/244 nacházejících se v obci Lišany, katastrální území Lišany u Rakovníka, okres Rakovník, LV 322.

Předmětem ocenění jsou pozemky zapsané na LV 322 pro k.ú. Lišany u Rakovníka. Jedná se převážně o zemědělské pozemky situované mimo zastavitelnou část obce, obhospodařované jako orná půda. Pozemek parc. č. 1151/13 je součástí jiného půdního bloku než ostatní pozemky zapsané na listu vlastnictví – ostatní pozemky tvoří funkční celek a jako tento celek jsou součástí pole, se zanedbatelným přesahem do remízu, resp. do koryta umělého vodního toku. Rozhodné pro ocenění pozemků je jejich převažující stávající či budoucí využití – pozemky se pro účely ocenění zařazují jako zemědělské – orná půda.

Územní plán reguluje plochu pozemků jako „Z – zemědělské plochy – orná půda“.

Pozemek parc. č. 1151/13:

Zemědělský pozemek – orná půda o celkové výměře 7016 m2, jedná se o pruh v poli. Pozemek je rovinatý, přístupný, nachází se na něm pouze sezónní zemědělské plodiny.

Pozemek je součástí zemědělského půdního bloku č. 0907-0 (790-1020), který je užíván společností LUPOFYT s.r.o., dle veřejného registru půdy – LPIS se jedná o parcely standardní orné půdy s konvenčním hospodařením.

Pozemky parc. č. 1166/5, 1258/26, 1258/27, 1258/32, 1258/34, 1258/55, 1260/3, 1260/6, 1260/13, 1261/5, 1976/18, 1976/19, 1976/20, 1976/139, 1976/140, 1976/193, 1976/244:

Jedná se o soubor na sebe navazujících pozemků situovaných jako součást pole. Majoritní výměru 51593 m2 má parcela č. 1258/55, evidovaná v KN jako orná půda. Ostatní pozemky na tuto navazují, převážně na její jihovýchodní a severozápadní hranici, kde zasahují mimo pole do sousedícího remízu, resp. jako součást koryta umělého vodního toku. S ohledem na celkovou velikost oceňovaného bloku je rozhodné převažující využití oceňovaných pozemků, a proto se pro účely ocenění zařazují jako pozemky zemědělské.

Pozemky jsou součástí zemědělského půdního bloku č. 1802-0 (790-1020), který je užíván společností LUPOFYT s.r.o., dle veřejného registru půdy – LPIS se jedná o parcely standardní orné půdy s konvenčním hospodařením. Na listu vlastnictví jsou k oceňovanému spoluvlastnickému podílu zapsána omezení vlastnického práva a jiné záznamy (zákaz zcizení a zatížení, zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, zástavní právo smluvní, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Čebiš Petr), které se dle účelu posudku nepromítají do ocenění nemovitostí.

K dotčeným pozemkům bylo z veřejného rejstříku půdy – LPIS zjištěno, že oceňované pozemky jsou ve valné většině součástmi obhospodařovaných zemědělských bloků. Případná propachtovanost pozemku nemá na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Z dostupných zdrojů nebyla (kromě výše popsaných) zjištěna žádná další práva či závady, které by měly na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemku (orná půda, LV 189) v obci Nesuchyně, k.ú. Nesuchyně, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Nesuchyně
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - 1/4 pozemku parc. č. st. 4084 a parc. č. 4087 nacházejících se v obci Nesuchyně, okres Rakovník, katastrální území Nesuchyně, LV 189.

Oceňované pozemky slouží k zemědělským účelům, parc. č. 4084 je v KN zapsána jako trvalý travní porost
a parc. č. 4087 je v KN zapsána jako orná půda – v součtu mají pozemky výměru 7.610 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako pole. Jedná se o pozemky, které jsou zemědělsky obhospodařované a jsou součástí pole – zemědělského bloku (viz informace v posudku níže).

Na pozemku se nachází pouze sezónní zemědělské plodiny a není oplocený. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno – jedná se o pruh v poli.

Pozemek je umístěn v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů v obci je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V obci je zastávka autobusových spojů.
V místě není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Na listu vlastnictví jsou k oceňovanému spoluvlastnickému podílu zapsána omezení vlastnického práva a jiné záznamy (zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Čebiš Petr), které se dle účelu posudku nepromítají do ocenění nemovitostí.

K dotčeným pozemkům bylo z veřejného rejstříku půdy – LPIS zjištěno, že oceňované pozemky jsou součástí bloku č. 1701-0 (790-1020), na kterém dle obsažených údajů hospodaří společnost ZEM – INVEST a.s.. Případná propachtovanost pozemku nemá na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Z dostupných zdrojů nebyla zjištěna žádná další práva či závady, které by měly na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 pozemku (LV 86) v obci Krupá, k.ú. Krupá, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Krupá
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí -1/2  pozemku parc. č. 102/8, a parc. č. 104  nacházejících se v obci Krupá, okres Rakovník, katastrální území Krupá, LV 86.

Jedná se o pozemek parc. č. 102/8 zapsaný v KN jako vodní plocha, výměra pozemku je 150 m2, dle územního plánu se v části jedná o pozemek vodního toku (plochy) a v části o pozemek silniční dopravní infrastruktury. Reálně se jedná o pozemek navazující na koryto místního potoka ústící do silničního propustku.

Dále se jedná o pozemek parč. č. 104 zapsaný v KN jako zahrada, výměra pozemku je 1581 m2, dle územního plánu je pozemek regulován jako zemědělský pozemek - trvalé travní porosty. Fakticky se jedná o obhospodařovávaný zemědělský pozemek se sezónním výsevem zemědělských plodin.

Výměra obou pozemků je v součtu 1.731 m2. S ohledem na převažující charakter zemědělského využití pozemků se pro účely ocenění uvažují oba pozemky jako zemědělské.

Pozemek je mírně svažitý, bez oplocení – nachází se zde zbytky (torza) dřívějšího oplocení (bez vlivu na ocenění). Přístup k pozemku je komplikovanější – nezpevněná cesta (spíše pro zemědělskou techniku či terénní vozidlo) vede přes pozemek třetí osoby (bez zřízení věcného břemene), případně je zde možný další přístup přes pozemky ve vlastnictví státu – zde je pravděpodobně však možný pouze přístup pěšky.

Objekt je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá částečně zástavbě rodinnými domy se zahradami, částečně bez zástavby. Dostupnost obchodů v obci je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.
V okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh