Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Rodinný dům v k.ú. Košíře, obec Praha

Spisová značka
206 EX 3826/20
Nejnižší podání
6.576.000 Kč
Výše jistoty
300.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.12.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v západní zastavěné části města Praha v části Košíře v ulici Vrchlického č.p./č.o. 63/48 ve smíšené zástavbě.

Jedná se o řadový, krajní, patrový bytový dům se dvěma nadzemními podlažími. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající nulové údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou zazděná. Dveře do domu jsou také zazděné. Dům je neobývaný a je určený ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 1194 stojí stavba bytového domu č.p. 63. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 175 m2. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2021/1 ve vlastnickém právu hlavního města Praha

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemek v obci Jesenice, okr. Praha-západ

Spisová značka
206 EX 704/22
Nejnižší podání
746.000 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Jesenice
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.12.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné části obce Jesenice. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 159 m2. Pozemek je ze 3 stran ohraničený zděným oplocením. Na pozemku se nachází přístřešek a zpevněné plochy. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 645/3, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha čistě obytného území.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemek v obci Ostrava, k.ú. Moravská Ostrava, okres Ostrava-město

Spisová značka
206 EX 6427/21
Nejnižší podání
222.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.12.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 1177/7 (výměra 239 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň) o celkové výměře 239 m2. Pozemek obdélníkového tvaru je volně přístupný z ulice Škrétova.

Oceňovaný pozemek je stavební. Dle územního plánu Ostrava je pozemek regulován jako plochy smíšené - bydlení a občanské vybavení.

Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek není oplocený. Na pozemku se nachází zpevněné plochy - z menší části se na pozemku nachází štěrková plocha, která je pravděpodobně využívaná jako příjezd na dvůr k bytovému domu č.p. 384 a jiné stavbě č.p. 3126. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemek leží v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými domy s administrativní zónou.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům s garáží v k.ú. Zlonice, okr. Kladno

Spisová značka
206 EX 1283/23
Nejnižší podání
3.940.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Zlonice
Okres
Kladno
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Předmětná nemovitost RD čp.348 se nachází v severní části obce v lokalitě husté zástavby řadových rodinných domů postavených podél průjezdní ulice Revoluční. Garáž je postavená v sousední ulici Čechova, vzdálená cca 70 m od domu.

Rodinný dům čp.348
Nemovitá věc je tvořena pozemkem p.č.st.352/2 s výměrou 270 m2 vedeném v druhu zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je vnitřní řadový rodinný dům čp.348. V SV rohu pozemku se dále nachází přízemní zděné vedlejší stavby. Na stavební pozemek do nádvoří navazuje pozemek p.č.495/13 s výměrou 193 m2 vedený v druhu zahrada. Pozemky jsou JZ skloněné, společně užívané a oplocené. Dům je přístupný přímo z veřejné komunikace, zahrada pouze z domu. Další nezjištěno. Dle projektové dokumentace je nemovitost napojená na veřejný rozvod elektřiny, vody, je možnost napojení na kanalizaci i plyn (napojení nezjištěno).

Jedná se o vnitřní řadový zděný rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a půdou v sedlové střeše, nad dvorním traktem s pultovou střechou. Je situovaný na uliční hranici. Orientace oken je SZ do ulice a JV do zahrady. Dle projektové dokumentace přístavby je dům zděný, sokl z kamenných bloků, keramické pásky mezi okny, krov dřevěný hambálkový, krytina pálená, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, strop trámový, nad sklepem klenba, omítka štuková, okna do ulice nová plastová, Další nezjištěno. Dům obsahuje bytovou jednotku se třemi pokoji. Dům byl dle podkladové dokumentace postavený v roce 1914. Přístavba do nádvoří a přestavba původní části byly provedené kolem roku 1983. Technický stav při náhledu z ulice je průměrný. Klempířské konstrukce jsou poškozené a korodují, omítka opadává, nad vstupními dveřmi je ve zdivu příčná trhlina. Další technický stav nezjištěn.
Z projektové dokumentace :
Zastavěná plocha 121 m2, podlahová plocha 1.PP 23 m2 , 1.NP 88 m2 . Venkovní úpravy dle náhledu tvoří přípojky inženýrských sítí, dle ortofotomapy zpevněné plochy nádvoří a oplocení zahrady.

Garáž na pozemku p.č.st.560
Zděná přízemní stavba obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Je situovaná štítovou stěnou s nadezdívkou s prejzovou krytinou na uliční hranici. Vrata jsou plechová vyklápěcí. Krytina je živičná, poškozená, omítky opadávají, nátěry oprýskávají, klempířské konstrukce korodují. Další nezjištěno.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Pyšely, okr. Benešov (možnost odkupu pozemku pod stavbou a zahrady - viz upozornění v popisu)

Spisová značka
206 EX 2962/23
Nejnižší podání
7.026.000 Kč
Výše jistoty
300.000 Kč
Město
Pyšely
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Spolumajitel domu, pan Marek Štrop, doplnil k obsahu znaleckého posudku tyto upřesňující informace:

- Informace o tom, že konstrukce budovy je zděná z cihel Porotherm se týká pouze hlavní budovy (původní stavba). Dostavba (jídlna, chodba, sauna, garáž) je ze ztraceného bednění a betonu, zahradní terasa a sklad jsou dřevostavba.

-  Zateplení fasády se týká pouze přístavby, která je postavena ze ztraceného bednění a betonu.

-  Vchodové dveře domu nejsou bezpečnostní, jedná se o obyčejné dveře opatřené bezpečnostním zámkem.

- Některé části domu neprošly kolaudací (zastřešení bazénu, zahradní terasa - v posudku nazývaná zimní zahrada, sklad - obestavení části prostoru krytého stání).

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Předmětem dražby je celý dům (stavba) bez pozemků neboť se jedná o exekuci rozdělením věci formou jejího prodeje v dražbě a rozdělením výtěžku dražby mezi spoluvlastníky. Výlučným majitelem pozemku pod domem a zahrady kolem domu je pan Marek Štrop. Majitel těchto pozemků pan Marek Štrop je připraven se zájemci (dražiteli) uzavřít ještě před dražbou smlouvu o smlouvě budoucí, kterou se zaváže po dražbě tyto pozemky prodat vydražiteli za předem ujednanou cenu. S ohledem na možnou časovou náročnost sjednání smlouvy o smlouvě budoucí se dražitelům doporučuje kontaktovat pana Marka Štropa s předstihem před konáním dražby, a to na tel. čísle 602 792 981.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází ve východní okrajové zastavěné části města Pyšely v ulici Čtyřkolská č.p. 368 v zástavbě rodinných domů.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel Porotherm a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu je zateplená. Dům není podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek značky Bramac a část je s krytinou z lepenky IPA. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, střešními okny a bleskosvodem. Stáří budovy je cca 22 let. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné částečně prosklené, bezpečnostní. K domu je využívána oplocená zahrada, která není předmětem ocenění, a vestavěná garáž s automatickými vraty. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. NP domu se nachází zimní zahrada, krytý bazén s vyhříváním a protiproudem, garáž, chodba před saunou, spojovací chodba, sauna, sklad, technická místnost, WC se sprchovým koutem, předsíň, kuchyň, jídelna a obývací pokoj. Ve 2. NP domu je ložnice, koupelna s vanou a s WC, sklad, pokoj a pokoj. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené a posuvné. Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Dům je v dobrém udržovaném stavu.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední plynové, kotlem, či lokální na tuhá paliva, krbem. Ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel. Dům je vybaven klimatizací.

Na pozemku parc. č. St. 973 stojí stavba rodinného domu č.p. 368. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 151 m2. Pozemek parc. č. 806/12 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 973 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda o celkové výměře 1 092 m2. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 698/183 ve vlastnickém právu města Pyšely

 

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům se zahradou v obci Horky, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 DD 2/22
Nejnižší podání
1.600.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Horky
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
11.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostědnictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům je volně stojící, částečně podsklepený, přízemní,  s půdním prostorem. Základy bez dostatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce zděné (nelze vyloučit případně kamenné), stropy s rovným podhledem (v části původní klenuté). Střecha sedlová, střešní krytina tašková (cementky), na přístavbou v zadní části pultová, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Fasáda v části vápenné hladká, v části vápenná hrubá. Okna dřevěná špaletová či zdvojená, jedno okno (z ložnice) plastové, ve verandě jednoduché zasklení. Vytápění etážové, kotel na tuhá paliva, radiátory deskové, v chodbě krbová kamna. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Krytina podlah plovoucí podlaha či prkna, veranda dlažba Vnitřní dveře původní dřevěné náplňové, dřevěné zárubně. V koupelně a WC proveden částečný keramický obklad.

Dispoziční řešení: vstupní veranda, chodba, 3 x pokoj, kuchyň, koupelna, WC, kotelna (přístupná zvenčí ze dvorku).

Jedná se o původní nemovitost vesnického typu, dle odborného odhadu stáří cca 90 let. Přístupová komunikace zpevněná. Pozemek je rovinatý, oplocený. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod. Plyn vede v ulici, taktéž kanalizace. U rodinného domu je také původní studna. Na pozemku se dále nachází garáž s navazujícím venkovním posezením (dosud nezapsáno v katastru nemovitosti).

Technický stav zhoršený, údržba poslední dobou nedostatečná. Střešní krytina před výměrou. Vybavení původní či starší. Dům je před celkovou modernizací a rekonstrukcí.

Na pozemkuje  několik ovocných stromů, např. ořešák, višeň, třešeň.

Fotogalerie

Další soubory

 

Pozemky v obci Držkov, okr. Jablonec nad Nisou

Spisová značka
206 EX 1139/22
Nejnižší podání
108.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Držkov
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 355, 2241 a 2249 o celkové výměře 3621 m2. Oceňované pozemky jsou užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako zemědělské plochy.

Sklon pozemků je mírně svažitý. Pozemky nejsou oplocené, jsou bez trvalých porostů.

Přístup je bezproblémový. Pozemky leží jižně od obce Držkov ve větším půdním celku na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Fotogalerie

 

Stavební pozemek v obci Mutěnín, okr. Domažlice

Spisová značka
206 EX 2787/22
Nejnižší podání
177.500 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Mutěnín
Okres
Domažlice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází na jihozápadním okraji zastavěné části obce Mutěnín. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 589 m2. Pozemek je ohraničený dřevěným oplocením ve velmi špatném stavu. Na travnatém pozemku se nachází kolna. V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 1561/6, který je ve vlastnictví obce Mutěnín.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha bydlení v rodinných domech – venkovské.

Pozemek se nachází v Přírodním parku Český les.

Příslušenstvím oceňované nemovité věci je oplocení a kolna.

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy, včetně umístění s povinností k pozemků parc. č. St. 230 a parc. č. 171/3 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/16 rodinného domu v obci Vižina, okr. Beroun

Spisová značka
206 EX 1238/17
Nejnižší podání
102.000 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Vižina
Okres
Beroun
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Nemovitá věc č.p. 16 se nachází v centrální zastavěné části obce  v zástavbě rodinných domů a v extravilánu obce. Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 16 Vižina s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná z cihel, tvarovek a kamene a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Cca před 5 lety byl chlév přestavěn na pokoj). Do suterénu domu prosakuje voda. Budova je vhodná k rekonstrukci. Strop je v části objektu klenutý. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné prosklené. Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Podlahy jsou kryté PVC. Obklady jsou keramické. Fasáda budovy není zateplená. Vnější omítka z části chybí. K domu patří oplocená zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V přízemí domu se nachází obytný prostor o dispozici 4+ kk. Koupelna je vybavena vanou. WC je suché. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, která je odpojená. Voda je získána z vlastního zdroje, studny (hloubka cca 11 m). Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění je lokální kamny na tuhá paliva. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 25 stojí stavba rodinného domu č.p. 16. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 493 m2. Pozemek parc. č. 78 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 25 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 776 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny a je na nich pergola, kamenná hospodářská budova - stodola a zděná garáž s pultovou střechou s krytinou z tašek. Garáž je opatřena dřevěnými vraty. Stodola je ve špatném stavu. Pozemky jsou přístupné přes pozemek, který je ve vlastnictví obce.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, septik, zpevněné plochy a porosty.  Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, stodola, suché WC, pergola a garáž.


Pozemek:
Jedná se o pozemek parc. č. 156/2, který je v katastru nemovitostí vedený jako ovocný sad o celkové ploše 3600 m2. Pozemek se nachází v extravilánu obce v blízkosti nádraží Vižina. Pozemek je pravidelného tvaru. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha orné půdy. Na pozemku jsou porosty. Pozemek je přístupný přes pozemek, který je ve vlastnictví obce.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 rekreační chaty v obci Soutice, okr. Benešov

Spisová značka
206 EX 2718/19
Nejnižší podání
222.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Soutice
Okres
Benešov
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
25.01.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Nemovitá věc Soutice č.e. 27 se nachází v zastavěné části obce v zástavbě rodinných domů.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, nepodsklepenou stavbu rodinné rekreace s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá s parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné prosklené. Fasáda budovy není zateplená. K budově patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné nebo drátěné. Přístup k nemovité věci není zajištěn z veřejné komunikace, pouze přes pozemky cizích vlastníků.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na části pozemku parc. č. St. 33 stojí stavba rodinné rekreace č.e. 27. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 438 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý, neudržovaný a oplocený. Přístup k nemovité věci není zajištěn z veřejné komunikace, pouze přes pozemky cizích vlastníků.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh