Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky orné půdy v obci Věrovany, k.ú. Věrovany, okres Olomouc

Spisová značka
206 EX 680/13
Nejnižší podání
119.333 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Věrovany
Okres
Olomouc
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek je užíván jako - orná půda, rozloha pozemku činí 6.933 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - plochy zemědělské.

Na pozemku nejsou trvalé porosty a je bez oplocení. Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. 

Pozemek je umístěn na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V místě je zastávka autobusových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemky v obci Aš, okr. Cheb

Spisová značka
206 EX 786/03
Nejnižší podání
24.000 Kč
Výše jistoty
2.000 Kč
Město
Okres
Cheb
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.04.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části města Aš. Jedná se o sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako ostatní plocha o výměře 260 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené. Na pozemku parc. č. 4234 se nacházejí zbytky suti po domu č. 1079 a keřové porosty. Pozemek parc. č. 2745/23 je travnatý. Oba pozemky jsou rovinné. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta. Je k nim přístup přes sousední pozemky cizích vlastníků.

Fotogalerie

Další soubory

 

RD s pozemkem v obci Poniklá, k.ú. Přívlaka, okres Semily

Spisová značka
206 EX 684/18
Nejnižší podání
1.050.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Poniklá
Okres
Semily
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.05.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Vzhledem ke skutečnosti, že prohlídka rodinného domu nebyla umožněna a proběhla pouze zvenčí, je konstrukční řešení, technické vybavení a napojení na inženýrské sítě popsáno jako standardní pro daný typ stavby. Stejně tak nemohla být provedena detailní identifikace příslušenství a skutečné provedení tedy může být odlišné. 

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, je zde půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím.

Odhadem byl objekt postaven v roce 1970. 

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 40 cm a stropy jsou železobetonové monolitické. Střecha je sedlová, pultová, střešní krytinu tvoří plechová s nátěrem, ve většině imitovaná břidlice z plastu - capacco a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen pravděpodobně jako 3+1. Podlahová plocha činí odhadem 107 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství pak cca 190 m2.

Vnitřní omítky jsou nejspíše vápenocementové. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na jih. V koupelně se nachází pravděpodobně klasická vana, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou pravděpodobně dýhované plné či dýhované prosklené, zárubně jsou nejspíše ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni je pravděpodobně instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Pro osvětlení jsou použity lustry.

V místnostech je nejspíše podlaha řešena: koberce, lino, v kuchyni je položena keramická dlažba, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je položena keramická dlažba.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, odpady jsou svedeny do septiku a rozvod zemního plynu není připojen. Dům je nejspíš vytápěn ústředně pomocí kotle na tuhá paliva a topná tělesa jsou závěsné radiátory. Ohřev vody je pravděpodobně řešen bojlerem.

Stěny vypadají bez vad, střecha je bez viditelných vad, okna v objektu jsou měněná, podlahy budou vzhledem k stáří objektu pravděpodobně zastaralé, stejně tak vybavení v domě a rozvody.  Rodinný dům vypadá celkově v dobrém stavu.

Z oceňovaných pozemků jen část, o ploše 1935 m2, tvoří funkční celek s nemovitostí.

Ostatní pozemky jsou oddělené veřejnou cestou či pozemkem ve vlastnictví jiného majitele. Z tohoto důvodu není zajištěn příjezd do garáže pro vozidla (nemovitost je přístupná pouze pro pěší). Navíc pozemek pod samotnou nemovitostí je též jiného majitele.  Na okolním pozemku, patřící k nemovitosti, jsou okrasné dřeviny a pozemek není oplocen. Sklon pozemku je svažitý. K objektu je bezproblémový přístup pro pěší po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou dobré - v blízkosti objektu. 

Dům je umístěn v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektuje zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí domu není zvýšená kriminalita – zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 pozemku (orná půda, LV 1133) v obci Brno, k.ú. Tuřany, okres Brno-město

Spisová značka
206 EX 324/17
Nejnižší podání
64.000 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.05.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 3888 o výměře 7033 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek se nachází v jižním okraji obce Brno, v místní části Tuřany, asi 600 m severně od letiště, mimo zastavěné území a je využíván k zemědělské činnosti jako pole.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělského půdního fondu.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 Rodinného domu s garáží v obci Sušice, okres Klatovy (druhá polovina se draží pod sp. zn. 206 EX 939/13)

Spisová značka
206 DD 2/19
Nejnižší podání
3.862.500 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.05.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Prohlídka dražených nemovitých věcí bude zájemcům umožněna po předchozí registraci na e-mailové adrese: drazebni@eupraha.cz.

Rodinný dům ve tvaru „L“ je zděná dvoupodlažní stavba, přičemž 2.NP je tvořeno podkrovím se zvýšenou půdní nadezdívkou. Objekt není podsklepen. V 1. NP se nachází hala (výškově snížená o 50 cm), jídelna s kuchyní, ložnice se šatnou, WC, koupelna ,technická místnost, chodba ,zádveří a sklep v úrovni podlaží. Na chodbu navazuje domovní schodiště kterým je přístup do 2.NP. Ve 2.NP jsou umístěny tři pokoje, dále je zde samostatná kuchyně, koupelna a WC. Tvar střechy je tvořen průnikem dvou nestejně vysokých valbových tvarů střech. Základy jsou ze železobetonových pasů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva POROTHERM vyzdívané na tl. 450 a 250 mm. Komínové těleso od krbových kamen je z tvarovek SCHEIDEL. Stropní konstrukce jsou systému POROTHERM (trámy a vložky MIAKO). Vnitřní schodiště je točité železobetonové. Krov je vaznicové soustavy s dřevěnými sloupky s pásky a dvojitými kleštinami. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna dvěma ocelovými rámy ze svařených válcovaných profilů. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAG typu alpská taška s posypem černé barvy. Okna jsou plastová bílé barvy zaskleny dvojsklem. Střešní okna jsou systému VELUX. Vnitřní dveře jsou kazetové dřevěné s obložkovými zárubněmi typu SAPELI. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a vápenné štukové. V koupelnách , WC kuchyních jsou keramické obklady. Podlahy jsou na chodbách a v sociálních zařízeních keramické dlažby, v obytných místnostech lamelové laminátové podlahy, v hale jsou keramické velkoformátové dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejný uliční litinový vodovod (DN 100) polyetylenovou vodovodní přípojkou DN 25, napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť je kanalizační přípojkou z plastu potrubního systému KG PIPRLIFE-FATRA. Vytápění objektu ústřední, plynový kotel nástěnný JUNKERS, otopná desková ocelová tělesa a v místnostech s dlažbou a laminátovou podlahou doplňkové podlahové topení. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován třemi solárními kolektory se zásobníkem TÚV 300 litrů. Rodinný dům je napojen na veřejný STL rozvod plynovou přípojkou DN 25 z ocelového potrubí s izolací Bralen. Od krbu je proveden rozvod teplovzdušného vytápění z pozinkovaného spiro potrubí 2x DN 200 do 2.NP k vytápění tří pokojů. Objekt je napájen z distribuční sítě ZČE samostatnou přípojkou NN z ulice Sadová zemním kabelem AZKZ 4Bx16 mm2 ukončenou v hlavní domovní pojistkové skříni. Elektroměrný rozvaděč je umístěn ve zděném sloupku oplození. v objektu je telefon. domácí telefon a rozvod TV.

Dům byl postaven v roce 2002 a zkolaudován v rove 2003.

Druhá polovina domu se draží pod sp.zn. 206 EX 939/13 rovněž dne 19.05.2020.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 Rodinného domu s garáží v obci Sušice, okres Klatovy (druhá polovina se draží pod sp. zn. 206 DD 2/19)

Spisová značka
206 EX 939/13
Nejnižší podání
1.931.250 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
19.05.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Prohlídka dražených nemovitých věcí bude zájemcům umožněna po předchozí registraci na e-mailové adrese: drazebni@eupraha.cz.

Rodinný dům ve tvaru „L“ je zděná dvoupodlažní stavba, přičemž 2.NP je tvořeno podkrovím se zvýšenou půdní nadezdívkou. Objekt není podsklepen. V 1. NP se nachází hala (výškově snížená o 50 cm), jídelna s kuchyní, ložnice se šatnou, WC, koupelna ,technická místnost, chodba ,zádveří a sklep v úrovni podlaží. Na chodbu navazuje domovní schodiště kterým je přístup do 2.NP. Ve 2.NP jsou umístěny tři pokoje, dále je zde samostatná kuchyně, koupelna a WC. Tvar střechy je tvořen průnikem dvou nestejně vysokých valbových tvarů střech. Základy jsou ze železobetonových pasů. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelného zdiva POROTHERM vyzdívané na tl. 450 a 250 mm. Komínové těleso od krbových kamen je z tvarovek SCHEIDEL. Stropní konstrukce jsou systému POROTHERM (trámy a vložky MIAKO). Vnitřní schodiště je točité železobetonové. Krov je vaznicové soustavy s dřevěnými sloupky s pásky a dvojitými kleštinami. Nosná dřevěná konstrukce je doplněna dvěma ocelovými rámy ze svařených válcovaných profilů. Klempířské konstrukce jsou z titanzinkového plechu. Střešní plášť je tvořen betonovými taškami BRAMAG typu alpská taška s posypem černé barvy. Okna jsou plastová bílé barvy zaskleny dvojsklem. Střešní okna jsou systému VELUX. Vnitřní dveře jsou kazetové dřevěné s obložkovými zárubněmi typu SAPELI. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a vápenné štukové. V koupelnách , WC kuchyních jsou keramické obklady. Podlahy jsou na chodbách a v sociálních zařízeních keramické dlažby, v obytných místnostech lamelové laminátové podlahy, v hale jsou keramické velkoformátové dlažby. Rodinný dům je napojen na veřejný uliční litinový vodovod (DN 100) polyetylenovou vodovodní přípojkou DN 25, napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť je kanalizační přípojkou z plastu potrubního systému KG PIPRLIFE-FATRA. Vytápění objektu ústřední, plynový kotel nástěnný JUNKERS, otopná desková ocelová tělesa a v místnostech s dlažbou a laminátovou podlahou doplňkové podlahové topení. Ohřev teplé užitkové vody je zajišťován třemi solárními kolektory se zásobníkem TÚV 300 litrů. Rodinný dům je napojen na veřejný STL rozvod plynovou přípojkou DN 25 z ocelového potrubí s izolací Bralen. Od krbu je proveden rozvod teplovzdušného vytápění z pozinkovaného spiro potrubí 2x DN 200 do 2.NP k vytápění tří pokojů. Objekt je napájen z distribuční sítě ZČE samostatnou přípojkou NN z ulice Sadová zemním kabelem AZKZ 4Bx16 mm2 ukončenou v hlavní domovní pojistkové skříni. Elektroměrný rozvaděč je umístěn ve zděném sloupku oplození. v objektu je telefon. domácí telefon a rozvod TV.

Dům byl postaven v roce 2002 a zkolaudován v rove 2003.

Druhá polovina domu se draží pod sp.zn. 206 DD 2/19 rovněž dne 19.5.2020.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bývalé zemědělské usedlosti v obci Protivín, k.ú. Myšenec, okres Písek

Spisová značka
206 EX 1056/07
Nejnižší podání
842.675 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Protivín
Okres
Písek
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
19.05.2020 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek - bobrovek. Na střeše jsou tři komíny a žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a osazená parapety. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 4 v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1031 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 15/1, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 71 m2. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou udržované, travnaté a rovinaté. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a trvalé porosty. Dále se na pozemcích nachází stodola. Pozemky jsou oploceny z části dřevěným a z části drátěným plotem. Pozemky jsou přístupné přes parc. č. 476/1, který vlastní město.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD bez č.p./č.ev. vč. pozemku v obci Stachy, k.ú. Úbislav, okres Prachatice

Spisová značka
206 EX 3317/08
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Stachy
Okres
Prachatice
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – rodinného domu bez č.p./č.ev. vč. příslušenství a pozemku parc. č. 522/4 v obci Stachy, katastrální území Úbislav, okres Prachatice, zapsáno na LV 1115.

Oceňovaný pozemek parc.č. 522/4 o výměře 500 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako plochy bydlení. Na pozemku se nachází stavba bez č.p. – rodinný dům.  

Povinný se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil a nebyla umožněna prohlídka oceňované nemovitosti.  Byla provedena pouze venkovní obhlídka a veškeré informace byly získány z veřejné dostupných zdrojů. Některé prvky, zejména vnitřní vybavení objektu nebyly zjištěny, pro potřebu tohoto znaleckého posudku jsou uvažovány jako standardní, jejich stáří, stav a další životnost je odhadnuta odborným odhadem zpracovatele. Stavba je bez viditelných statických poruch a jejich stavebně-technický stav odpovídá stáří, technologickým postupům výstavby a použitým materiálům. Objekt je obýván (pravděpodobně dosud neproběhlo kolaudační řízení). Pozemek je udržovaný a užívaný jako okrasná zahrada. 

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepený, není zde půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Odhadem byl objekt postaven v roce 2000. 

Základy jsou železobetonové izolované. Konstrukce objektu je zděná. Tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová se dvěma sedlovými vikýři. Střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější úprava pláště objektu: perlinka, lepidlo, štuk a zateplení pláště je z polystyrenu. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem. Vchodové dveře jsou plastové.

Podlahová plocha byla odvozena ze zastavěné plochy ze satelitních snímků podle katastru nemovitostí a činí 116 m2.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu.  Podle veřejně dostupných zdrojů- geoportál Jihočeského kraje, mapa technické infrastruktury - je zde pouze přípojka el.energie. Zdrojem vody je pravděpodobně  studna, odpady jsou pravděpodobně svedeny do jímky.

Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vady, okna v objektu jsou bez vad. Stav rodinného domu je velmi dobrý.

Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a oplocení tvoří dřevěný plot.

Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. K objektu náleží dřevěná kolna.

Dům je postaven na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/7 pozemků (ostatní plocha, LV 752) v obci Hladké Životice, k.ú. Hladké Životice, okres Nový Jičín

Spisová značka
206 EX 617/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hladké Životice
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/7 pozemků parc. č. 1734, 1837 a 1887 (ostatní plocha) v obci Hladké Životice, okres Nový Jičín, katastrální území Hladké Životice, zapsáno na LV 752.

Pozemky zapsané na LV 752 netvoří celek. V katastru nemovitostí jsou evidovány jako ostatní plocha, jiná plocha. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy lesů, doprovodné a krajinné zeleně. Celková rozloha pozemků zapsaných na LV 752 1.572 m2. Pozemky jsou rovinaté, nejsou oplocené a nachází se na nich náletové dřeviny. Přístup k pozemkům je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemky se nachází na severozápadním okraji obce, na okraji obytné a průmyslové zóny, v blízkosti dálnice D1. V bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. Pozemek parc. č. 1734 je zatížen věcnými břemeny. Jedná se o věcné břemeno práva zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení včetně jeho příslušenství pro oprávněného GasNet, s.r.o. Dále věcné břemeno strpění uložení stavebních objektů a zajištění vstupu a vjezdu za účelem umístění staveb pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. a věcné břemeno umístění a provozování vedení VN 22 kV, právo vstupu a vjezdu a následné práce vyplývající z kontrolní činnosti funkčnosti vedení, z jeho oprav, běžné údržby, změn nebo odstranění a práva odstraňování a oklešťování trvalých porostů a provádění jejich likvidace.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/7 pozemku (ostatní plocha, LV 947) v obci Hladké Životice, k.ú. Hladké Životice, okres Nový Jičín

Spisová značka
206 EX 617/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hladké Životice
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/7 pozemku parc. č. 1323/7 v obci Hladké Životice, okres Nový Jičín, katastrální území Hladké Životice, zapsáno na LV 947.

Pozemek parc. č. 1323/7 je v katastru nemovitostí evidován jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Územním plánem je regulován jako místní komunikace, což odpovídá skutečnému využití. Celková rozloha pozemku činí 231 m2. Pozemek není oplocený, je mírně svažitý a je bez porostů. Přístup je po zpevněné obecní cestě. Pozemek se nachází v jižní části obce a charakter okolí odpovídá průmyslové oblasti. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. Oceňovaná nemovitost není zatížena věcnými břemeny. Pozemek je možné napojit na elektřinu.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh