Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Pozemky v obci Jílové u Prahy, k.ú. Luka pod Medníkem, okres Praha-západ

Spisová značka
206 EX 2727/20
Nejnižší podání
66.667 Kč
Výše jistoty
7.000 Kč
Město
Jílové u Prahy
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Obec Jílové u Prahy leží asi 13 km jižně od hranice Prahy. V obci je rozšířená občanská vybavenost, obec má dobrou dostupnost do Prahy příměstskou dopravou (bus, vlak, auto) a veškeré inženýrské sítě.

Oceňovaný pozemek se nachází jihozápadním směrem od sídelní části obce v rekreační lokalitě katastrálního území Luka pod Medníkem. Přístup do lokality je od kraje osady Luka pod Medníkem nezpevněnou polní a svažitou lesní cestou k chatové osadě uprostřed lesa.

Úzký pozemek pč. 99/2 kopírující lesní cestu a na něj navazující lesní pozemek pč. 100/2 nelze v terénu bez geodetického zaměření přesně vymezit. Od cesty bývaly pozemky odděleny pletivovým plotem, jehož zbytky jsou na místě stále patrné. Lesní pozemek je mírně svažitý, porost ve stáří 70 až 110 let tvoří duby, buky a habry a několik bříz. Pozemek pč. 100/2 je určen pro plnění funkcí lesa a existuje pro něj Lesní hospodářská osnova. Na lesním pozemku je odstavena stará dřevěná maringotka, jejíž zůstatková hodnota je úměrná nákladům na odstranění a není v ceně pozemků zohledněna. V dosahu pozemků nejsou žádné inženýrské sítě, u jedné z chat v blízkosti vzdušného vedení VVN je dostupná elektřina.

Oceňované pozemky sice navazují na chatovou osadu a v minulosti zřejmě částečně sloužily k rekreačním účelům, v územním plánu obce Jílové u Prahy ale leží tyto pozemky v ploše lesa a vzhledem k tomu, že podle územního plánu obce Jílové u Prahy je na celém území obce nepřípustná výstavba nových staveb pro individuální rekreaci, a to i na pozemcích v územním plánem určeným k rekreaci, je nadále možné využití těchto pozemků pouze jako lesních.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 pozemku (orná půda) nacházející se v obci Býkovice, k.ú. Býkovice, okres Blansko

Spisová značka
206 EX 747/11
Nejnižší podání
4.133 Kč
Výše jistoty
500 Kč
Město
Býkovice
Okres
Blansko
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
09.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky slouží k zemědělským účelům a dle LPIS jsou obhospodařované spol. ZEAS Lysice, a.s. Pozemky se nachází v rovinatém terénu a jsou přístupné volným terénem. Jsou součástí širších polností. Pozemek parc. č. 1370/13 je v KN veden jako ostatní komunikace, fakticky se ale jedná o zemědělsky obhospodařovanou půdu ve funkčním celku se sousedními pozemky. Pozemky se nachází přibližně 1,3 km severovýchodně od centra obce Býkovice. Rozloha pozemků činí 1.420 m2.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Zemědělské pozemky v k.ú. Střeziměřice, Vlčkovice a Krabčice, okres Náchod - bližší informace v přiloženém znaleckém posudku

Spisová značka
206 EX 1533/13
Nejnižší podání
9.333 Kč
Výše jistoty
1.000 Kč
Město
Chvalkovice a Dolany
Okres
Náchod
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
30.03.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o zemědělské pozemky, které se nacházejí v prostoru:
cca 500 m západně od Střeziměřic ( k.ú. Vlčkovice),
cca 400 m jihozápadně od Střeziměřic ( k.ú. Střeziměřice) a
cca 600 m jižně od Střeziměřic (k.ú. Střeziměřice a Krabčice).

 

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 bytové jednotky a podíl na pozemcích v obci Libčice nad Vltavou, k.ú. Letky a k.ú. Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ

Spisová značka
206 EX 1395/15
Nejnižší podání
1.080.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Libčice nad Vltavou
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.04.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný byt je umístěn v netypovém zděném bytovém domě. Stavba má celkem 2 nadzemní podlaží a nemá podzemní podlaží. V objektu není půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Základy jsou z betonu s izolací, konstrukce objektu je cihlová a stropy jsou tvořeny železobetonovým monolitem. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří betonová taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem. Jednotlivé bytové jednotky nemají společné prostory. Stavebním provedením a uspořádáním bytových jednotek se prakticky jedná o klasické řadové rodinné domy.

Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven v roce 2010.

Stěny objektu jsou bez vad, okna jsou bez vad, vady vybavení nejsou zřejmé a rozvody v objektu jsou bez vad. Bytový dům je ve velmi dobrém stavu.

Oceňovaná bytová jednotka (řadový rodinný dům) je v osobním vlastnictví. Je umístěna na kraji objektu a dispozičně se jedná o 3+kk. Součástí bytové jednotky je pokoj s kuchyňským koutem o výměře 47,00 m2, pokoj o výměře 11,30 m2, koupelna o výměře 3,50 m2, komora o výměře 0,80 m2, pokoj o výměře 15,30 m2, šatna o výměře 5,20 m2, koupelna s WC o výměře 10,20 m2, koupelna s WC o výměře 5,00 m2, kotelna o výměře 4,60 m2. Podlahová plocha činí 102,90 m2.

Součástí vybavení bytu je pohybový alarm.

V bytě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Zdrojem vody je vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci a zemní plyn není zaveden. V bytě je topení řešeno ústředně elektrickým kotlem a topná tělesa tvoří podlahové vytápění. V bytě je pro ohřev vody instalován bojler.

Stěny bytu jsou bez vad, okna v bytě jsou bez vad, podlahy jsou bez závad a nadstandardního provedení, vybavení je nadstandardní a bez vad a rozvody v bytě jsou bez vad. Oceňovaný byt je ve velmi dobrém stavu.

Pozemek p.č. 142/6, který funkčně náleží k bytové jednotce (je zde vybudována terasa a opěrné zídky pro soukromí terasy) není předmětem ocenění, neboť je jiného majitele! K bytové jednotce tak náleží pouze podíly na pozemcích zastavěných bytovým domem. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Bytový dům je situovaný ve východní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se nachází pobočka České pošty.

Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě s nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů, jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

7/8 pozemků - orné půdy v obci Nučice, okres Praha-západ, k.ú. Nučice u Rudné

Spisová značka
206 EX 1445/17
Nejnižší podání
210.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Nučice
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
13.04.2021 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky s celkovou plochou 3.339 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako zemědělské pozemky. Na pozemcích se nenacházejí trvalé porosty a jsou bez oplocení. Pozemky jsou rovinaté a mírně svažité. K pozemkům se lze dostat bez problému po zpevněné obecní cestě.

Pozemky jsou umístěny na západním okraji obce Nučice, charakter okolí odpovídá řídce obydlené oblasti. Dostupnost obchodů v obci Nučice je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná
vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemků je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů, v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. Možnost parkování je dobrá, přímo u oceňovaných pozemků.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/20 pozemku (LV 480) v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Úvaly
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/20 pozemku parc. č. 2545 nacházejícím se v obci Úvaly, k.ú. Úvaly u Prahy, okres Praha-východ.

Město Úvaly se nachází ve východní části okresu Praha – východ, těsně sousedí s územím Hlavního města Prahy. Má přibližně 6 750 obyvatel a rozšířenou občanskou vybavenost – městský úřad, MŠ, ZŠ, poštu, zdravotní středisko, obchody, základní sportoviště. Je obsluhováno autobusovou i vlakovou dopravou vč. linek PID.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní části města, při místní komunikaci směrem ke Klánovickému lesu. Jedná se o část zahrady u rodinného domu č. p. 1312 jiného vlastníka. Pozemek je rovinatý. Sousedí sice s pozemkem ve vlastnictví obce (tenisové kurty), faktický přístup je ale pouze přes hlavní pozemek u rodinného domu (parc. č. 2547). Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny. Nenacházejí se na něm žádné stavby.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 3/4 pozemku (LV 85) v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Dobročovice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 3/4 pozemku parc. č. 636/22 nacházejícím se v obci Dobročovice, k.ú. Dobročovice, okres Praha-východ.

Obec Dobročovice se nachází východně od Květnice, cca 3 km od Hlavního města Prahy. Má přibližně 320 obyvatel a nemá žádnou občanskou vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami PID.

Oceňovaný pozemek se nachází severozápadně od obce, na hranici katastrálního území, v těsné návaznosti na obytnou zástavbu obce Květnice. Jedná se o zarostlý mírně svažitý pozemek s převážně náletovými dřevinami, ve většině neudržovaný. Přístup je právně zajištěn. Pozemek je zatížen věcným břemenem (dle listiny) z roku 1950 ve prospěch p. Františka Bady a Marie Badové – dle sdělení povinného již oba oprávnění nežijí a věcné břemeno není aktuální. V ocenění proto není zohledněno.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 3/4 pozemku (LV 57) v obci Květnice, k.ú. Květnice, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 860/09
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Květnice
Okres
Praha-východ
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 3/4 pozemku parc. č. 704/3 nacházejícím se v obci Květnice, k.ú. Květnice, okres Praha-východ.

Obec Květnice se nachází v těsném sousedství Hlavního města Prahy, na jeho východním okraji. Má přibližně 1 660 obyvatel a minimální občanskou vybavenost. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami PID.

Oceňovaný pozemek se nachází severně od obce, v nezastavěném území. Jedná se o ornou půdu, je součástí obhospodařovaných zemědělských ploch. Je rovinatý. Přístup je právně zajištěn. Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny. Dle územního plánu se jedná o zemědělskou půdu, do severní části pozemku zřejmě zasahuje koridor budoucí dopravní stavby – přeložky silnice I/12.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek v obci Sušice, k.ú. Sušeice nad Otavou, okres Klatovy

Spisová značka
206 EX 939/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Sušice
Okres
Klatovy
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 pozemku parc. č. 1257/25, spoluvlastnického podílu o velikosti 1/16 na pozemku parc.č. 1257/18, spoluvlastnického podílu o velikosti 1/40 na pozemku parc.č. 1257/12 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/160 na pozemku parc.č. 1257/3 nacházející se v obci Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou, okres Klatovy.

Oceňovaný pozemek parc.č. 1257/25 o výměře 1022 m2 je evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada. Podle platného územního plánu je pozemek regulován jako NS- plochy smíšené nezastavěného území. Pozemek je územním plánem vymezen jako zóna ochrany krajinného rázu. Na pozemku se nachází listnaté dřeviny různého druhu a stáří. Pozemek je neudržovaný.

Pozemek je bez přivedených inženýrských sítí. Elektřina v dosahu (na sousedních pozemcích elektroměrový pilíř).

Pozemek je přístupný po zpevněné obecní cestě, dále pak přes pozemky parc.č. 1257/18, 1257/12 a 1257/3 (podílové spoluvlastnictví).

Oceňovaný pozemek není oplocený. Samotný pozemek je svažitý a nachází se na jižním okraji obce Sušice, v lokalitě „Šibeničná“.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů, okolí pozemku odpovídá rekreační oblasti (individuální lokalita- zahrádkářské osady). Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Veškerá občanská vybavenost je v obci Sušice.

Oceňovaný pozemek není zatížen věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 2818/20
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hrušovany u Brna
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemku parc. č. 1909 nacházejícího se v obci Hrušovany u Brna, k.ú. Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov.

Pozemek parc. č. 1909 o výměře 402 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada.

Pozemek je v současné době využíván k rekreačním účelům jako zahrada.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy „RZ – plochy rekreace – zahrádkářské kolonie“.

Na pozemku se nacházejí dvě dřevěné chatky bez pevného základu. Větší dřevěná chatka je jednopodlažní objekt s nízkou sedlovou střechou o zastavěné ploše asi 30 m2, odhadované stáří činí asi 5 roků, v chatce je zřízen rozvod elektřiny, do chatky zatéká, díky poškozené střeše – prorůstá jí strom. Menší chatka je jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, odhadované stáří činí asi 30 roků – stavba nebyla při místním šetření zpřístupněna. Součástí pozemku jsou dále zpevněné plochy, oplocení z pletiva do ocelových sloupků, vjezdová brána a trvalé porosty.

Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je řešen z ulice Sušilova a dále po nezpevněné obecní cestě. V okolí se nachází především rekreační a rezidenční zástavba. V obci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, pozemek je napojen na elektřinu. Parkovací možnosti jsou dobré, na pozemku. V obci je komplexní občanská vybavenost – v místě dobře dostupná. V obci se nachází vlaková i autobusová zastávka. Komerční využitelnost pozemku se nepředpokládá.

Věcná břemena ani jiná omezení nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh