Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 pozemku (orná půda) v obci Sudoměřice, okr. Hodonín

Spisová značka
206 EX 275/16
Nejnižší podání
87.333 Kč
Výše jistoty
10.000 Kč
Město
Sudoměřice
Okres
Hodonín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
18.07.2024 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemek parc. č. 5205 – orná půda, o výměře 4953 m2.

Oceňovaný pozemek je užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu je pozemek regulován jako ZO – plochy zemědělské – orná půda, K-TEE01 – koridor pro možné budoucí umístění technické infrastruktury (elektrických vedení VVN).

Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty - bez porostů. Přístup je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek leží na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Rodinný dům v obci Osečany, okr. Příbram

Spisová značka
206 EX 4548/23
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Osečany
Okres
Příbram
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí -   pozemku parc. č. St. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 36 Osečany, způsob využití: rod. dům a pozemku parc. č. 1460/10 (ostatní plocha), vše v kat. území Osečany, obec Osečany, část obce Osečany, okres Příbram, zapsáno na LV 166.

Nemovitá věc se nachází v zastavěné části obce Osečany č.p. 36 v zástavbě rodinných domů. Jedná se o  přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s vlnitou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou plastové částečně prosklené. K domu patří vestavěná garáž s automatickými vraty. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. St. 21 stojí stavba rodinného domu č.p. 36. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 130 m2. Pozemek parc. č. 1460/10 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 21 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 58 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky nejsou oploceny. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1460/1 ve vlastnickém právu obce Osečany.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Družstevní byt 3+1 ve Frýdku-Místku

Spisová značka
206 EX 641/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Frýdek-Místek
Okres
Frýdek-Místek
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu družstevního podílu ve Stavebním bytovém družstvu ve Frýdku-Místku, Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 00090891, s nímž je spojeno právo užívání družstevního bytu č. 17 v budově č.p. 1944, příslušející k části obce Místek, na pozemku p.č. 1379/21, zapsané na listu vlastnictví č. 8652, vše v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek.

Družstevní byt se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s deseti nadzemními podlažími. Objekt je vybaven dvěma výtahy. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Československé armády. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1379/55 a dále přes pozemek p.č. 1379/179, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek. Pozemek pod objektem p.č. 1379/21 (LV č. 8651) je v podílovém vlastnictví Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu.

Družstevní byt je dispozičně řešen jako 3+1 (o celkové výměře 70,19 m2) s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění průměrná.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Rodinný dům v obci Žďár, k.ú. Žehrov, okr. Mladá Boleslav

Spisová značka
206 EX 6386/21
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Žďár
Okres
Mladá Boleslav
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - rodinného domu č.p. 27 a pozemku st.p.č. 233, p.p.č. 302/8 a 308/40 v obci Žďár, okres Mladá Boleslav, katastrální území Žehrov na listu vlastnictví č. 1057.

Rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený. V objektu není půda a nemá vybudované podkroví. Základy má betonové izolované a objekt je cihlové konstrukce. Tloušťka obvodové konstrukce činí 40 cm. Stropy jsou zavěšené podhledy na dřevěných střešních vaznících, střecha je valbová, krytinu tvoří betonová taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové s barevnou stěrkou a zateplení pláště není provedeno. Objekt byl postaven dle kolaudačního rozhodnutí v roce 2005.

Stav objektu lze charakterizovat jako velmi dobrý. Dispozice rodinného domu je 4+1. V 1.NP se nachází : zádveří, hala, obývací pokoj a jídelna, kuchyň, spíž, šatna, sušárna, garáž, hobby, kotelna, koupelna, WC, 3x pokoj

Vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou dřevěná s dvojsklem. Příslušenství oken tvoří žaluzie. Obytné místnosti jsou orientované na východ, sever, jih, západ. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. V koupelně se nachází rohová vana, sprchový kout, umyvadlo a na toaletě se nachází závěsná toaleta. Interiérové dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně jsou obložkové a vchodové dveře jsou dřevěné bezpečnostní.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Objekt má vlastní čističku odpadních vod. Vytápění zajišťuje plynový kotel, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje plynový kotel, v obýváku je krb s krbovou vložkou.

Celková výměra pozemku činí 6084 m2. Sklon pozemku je rovinatý. Pozemek je oplocený prefabrikovaným betonovým plotem. a pletivem do ocelových sloupků. Trvalé porosty - okrasné dřeviny ( živý plot z borovic, smrčky..). Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům je postaven v části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 rodinného domu v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Spisová značka
206 EX 794/17
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 rodinného domu č.p. 187/4 vč. příslušenství a pozemku parc. č. 1511, 1512 v obci Praha, okres Hlavní město Praha, katastrální území Hlubočepy.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, v části se nachází půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1942.

Základy jsou betonové izolované, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je valbová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 2x3+1, 1x 2+1. Rozdělení jednotek je blíže popsáno ve znaleckém posudku.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci a zemní plyn je zaveden. Vytápění rodinného domu je řešeno prostřednictvím - plynový kotel pro byt ve 2.NP a v podkroví, v 1.NP chybí a topná tělesa jsou závěsné radiátory. Ohřev vody v domě: bojler v podkroví. Stěny objektu jsou poškozené, střecha vykazuje známky poškození, okna jsou zastaralá, podlahy v domě jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Rodinný dům je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: přístřešek v dezolátním stavu.

Dům je situovaný v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh