Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

Jiná stavba (hala) v Praha, k. ú. Hloubětín

Spisová značka
206 EX 671/11
Nejnižší podání
29.867 Kč
Výše jistoty
3.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.05.2019 v 13:00 hod.
Odročeno na
NEURČITO

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb..

Oceňovaná hala je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, nemá žádné podzemní podlaží a podsklepení je částečné. Objekt byl postaven odhadem v roce 1990. Základy má železobetonové izolované, konstrukce objektu je zděná, stropy se v objektu nenachází. Střešní krytina je vlnitý plech, objekt je bez klempířských prvků, nemá vnější omítky a zateplení pláště není provedeno.

Hala má zastavěnou plochu 366 m2.

Vnitřní omítky chybí. Chybí zde okna. Hala nemá instalována žádná vrata a podlahy v hale nejsou vyhotoveny. Další vybavení se v objektu nenachází. Do objektu není zavedena funkční elektřina. Vodovod není funkční, v objektu nejsou řešeny odpady a zemní plyn zde není zaveden. Objekt nemá řešené vytápění. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody. Stěny vykazují známky poškození, střecha je zastaralá, objekt je bez oken, bez podlah, vybavení v objektu chybí a rozvody v objektu chybí. Hala je ve špatném stavu.

Pozemek (cizího vlastníka) je bez porostů a je bez oplocení. Pozemek je rovinatý. Přístup ke hale je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.  Hala je postavena na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá řídce obydlené oblasti. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí objektu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, vybavenost úřady v okolí: kompletní soustava úřadů v blízkém okolí a v místě se nachází pobočka České pošty.

Lokalita, ve které je hala postavena, je klidná a bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Objekt se nachází v lokalitě s vysokým nebezpečím výskytu záplav.

Fotogalerie

 

1/2 bývalé zemědělské usedlosti v obci Protivín, k.ú. Myšenec, okres Písek

Spisová značka
206 EX 1056/07
Nejnižší podání
842.685 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Protivín
Okres
Písek
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
21.05.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z pálených tašek - bobrovek. Na střeše jsou tři komíny a žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné částečně prosklené. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a osazená parapety. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Pozemek parc. č. St. 4 v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1031 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 15/1, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 71 m2. Pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou udržované, travnaté a rovinaté. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a trvalé porosty. Dále se na pozemcích nachází stodola. Pozemky jsou oploceny z části dřevěným a z části drátěným plotem. Pozemky jsou přístupné přes parc. č. 476/1, který vlastní město.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/4 RD v obci Opatovec, okr. Svitavy

Spisová značka
206 EX 991/18
Nejnižší podání
178.267 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Opatovec
Okres
Svitavy
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
21.05.2019 v 13:30 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, nachází se zde půda a v části je vybudováno obytné podkroví pro letní pobyt. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven v roce 1910. V roce 1972 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: úprava dispozice - celková (kompletní přestavba a modernizace obytné části).

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, konstrukce objektu je tvořena převážně plynosilikátovými tvárnicemi, stará původní část je tvořena z cihel a kamene. Stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří starší pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky objektu: břízolitové, z části chybí. Zateplení pláště není provedeno.

Dispozičně je dům 3+1. V domě se nachází chodba o výměře 5,15 m2, předsíň o výměře 16,90 m2, kuchyně o výměře 20,36 m2, ložnice o výměře 21,83 m2, spíž o výměře 1,88 m2, pokoj o výměře 21,36 m2, pokoj o výměře 21,36 m2, kotelna o výměře 5,53 m2, WC o výměře 1,00 m2, koupelna o výměře 8,99 m2. Podlahová plocha činí 124,35 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována špaletová okna, příslušenství oken chybí. Orientace obytných prostor je na jih, východ. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Vnitřní dveře jsou dýhované plné, dýhované prosklené, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, elektrický sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry. V obytných místnostech je podlaha řešena: cementový potěr, koberce, lino, v kuchyni je podlaha řešena: cementový potěr, lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny cementovým potěrem a v chodbě je podlaha řešena: cementový potěr, lino. Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Zdrojem vody je: vodovod, připojení ke studni, odpadní vody jsou svedeny do septiku a zemní plyn zde není zaveden. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen bojlerem.

Stěny objektu jsou z části poškozené, v části jsou viditelné praskliny a je nutná jejich revize, střecha domu je zastaralá, okna domu jsou zastaralá, podlahy v domě jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody v domě jsou zastaralé. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci.

Pozemek je bez porostů a jako oplocení pozemku byl použit pletivo do betonových sloupků a dřevěný plot. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku.

Součástí jsou tyto venkovní stavby: Kamenná stodola s kolnou navazující na rodinný dům. Dům je situovaný na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů. Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

1/2 rodinného domu v obci Chrast, okr. Chrudim

Spisová značka
206 EX 354/11
Nejnižší podání
280.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Chrast
Okres
Chrudim
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
04.06.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Oceňované nemovité věci se nachází v zástavbě rodinných domů na severozápadním okraji města Chrast, v ulici Jiráskova. Budova č.p. 386 na pozemku parc. č. St. 424 je přízemním řadovým vnitřním rodinným domem s podkrovím a půdou. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech, je nepodsklepený. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová s vikýřem. Střešní krytina je z pálených tašek v horším stavu. Budova je vybavena žlaby a svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je střešní otvor a komín. Vchodové dveře jsou dřevěné, z části prosklené. Okna jsou dřevěná špaletová. Budova je v dobrém stavebně-technickém stavu s předpokladem drobných oprav. Fasáda domu není zateplená.

Dispozice rodinného domu je 3+1. V 1. NP se nachází pokoj, kuchyň, koupelna s vanou a samostatné WC. V podkroví se nachází 2 pokoje. V místnostech je na podlahách PVC nebo koberec. Obklady jsou keramické. Interiér domu je po modernizaci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Vytápění domu plynovým kotlem. Ohřev teplé vody plynovým kotlem. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 424, který je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 234 m2, je zčásti zastavěn plochou pod domem č.p. 386. Zbývající část pozemku tvoří předzahrádka před domem a zahrada za domem. Na zahradě je postavena zděná kolna. Kolna je přízemní, má pultovou střechu s osinkocementovou krytinou. Zahrada má pravidelný tvar, je rovinatá a je z části oplocená drátěným plotem s ocelovými sloupky a betonovou podezdívkou. Na zahradě se nacházejí zpevněné plochy. Zahrada je udržovaná. Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci s chodníkem ve vlastnictví města Chrast.

Fotogalerie

Další soubory

 

Byt 2+kk v obci Praha, k. ú. Háje

Spisová značka
206 EX 1085/18
Nejnižší podání
2.133.333 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
14.05.2019 v 13:00 hod.
Odročeno na
16.07.2019 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Oceňovaná bytová jednotka je vybudována v typovém panelovém bytovém domě. Stavba má celkem 8 nadzemních podlaží a nemá podzemní podlaží. V objektu není půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Základy má železobetonové izolované, objekt je panelové konstrukce a stropy jsou železobetonové montované. Má rovnou střechu, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou latexové a plášť je zateplen polystyrenem. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště, výtah.

Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1974. V roce 2000 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: okna - celková, dále v roce 2018: zateplení pláště - celková. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vady, okna jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vybavení objektu je bez vad a v objektu jsou rozvody bez vad. Bytový dům je ve velmi dobrém stavu.

Oceňovaná bytová jednotka je v osobním vlastnictví. Je umístěna v 6. podlaží objektu a dispozičně se jedná o 2+kk. Součástí bytové jednotky je kuchyňský kout o výměře 5,20 m2, obývací pokoj o výměře 15,81 m2, koupelna o výměře 3,40 m2, chodba o výměře 6,86 m2, WC o výměře 0,96 m2, pokoj o výměře 10,79 m2, sklepní kóje o výměře 0,80 m2. Podlahová plocha činí 43,02 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 43,82 m2.

Bytové jádro je vyzděné. Vnitřní omítky jsou vápenné. V bytové jednotce jsou instalována plastová okna s dvojsklem, v celém bytě včetně žaluzií. Obytné prostory mají orientaci na jihozápad. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Použité vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, elektrický sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry, směrové lampy. V obytných místnostech je laminátová plovoucí podlaha, v kuchyni je lino, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je položena keramická dlažba.

Mezi další vybavení bytu patří pohybový alarm, anténní rozvody. Do bytové jednotky je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu není připojen. Byt je vybaven ústředním topením (dálkové) a topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen dálkově. V roce 2000 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: rozvody odpadů - celková, rozvody elektřiny - celková, vyzdění jádra - celková, podlahy - celková. Stěny bytu jsou bez vad, okna v bytě jsou bez vad, podlahy jsou bez vad, vybavení bytu je bez vad a rozvody v bytě jsou bez vad. Stav bytu je velmi dobrý. Na pozemku jsou trvalé porosty v podobě okrasných dřevin a není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Bytový dům je situovaný v jižní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní soustava úřadů a v obci se nachází pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové, jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu. Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – byt 3+1 v obci Praha, k. ú. Střížkov

Spisová značka
206 EX 350/12
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven
blizsi info
blizsi info

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 482/12 a podílu ve výši 5507/1173667 na společných částech budovy č.p. 482/8 a pozemku parc. č. 496/28, 496/29, 496/30, 496/31, 496/32, 496/33, 496/34, 496/35, 496/36 (k. ú. Střížkov) a 628/7, 628/8 (k. ú. Prosek) v obci Praha, k. ú. Střížkov, okres Hlavní město Praha.

Oceňovaná bytová jednotka je vybudována v typovém panelovém bytovém domě. Počet nadzemních podlaží domu je 8 a je bez podzemního podlaží. V objektu není půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy má železobetonové izolované, objekt je panelové konstrukce a stropy jsou železobetonové montované. Střecha je rovná, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a plášť je zateplen polystyrenem. Dům má tyto společné prostory: vstupní prostor, schodiště, výtah.

Objekt byl postaven odhadem v roce 1980.

Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vad, okna jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Bytový dům je v dobrém stavu. Vlastnictví bytové jednotky je osobní. Je umístěna v 4. podlaží a její dispozice je pravděpodobně 3+1. Součástí bytové jednotky je obývací pokoj o výměře pravděpodobně 14,90 m2, chodba o výměře 8,53 m2, pokoj o výměře 6,67 m2, pokoj o výměře 9,86 m2, koupelna o výměře 2,56 m2, WC o výměře 0,96 m2, kuchyně o výměře 9,50 m2, lodžie o výměře 5,22 m2, komora (mimo byt) o výměře 1,44 m2. Podlahová plocha činí 52,98 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 59,64 m2.

Bytové jádro je zřejmě umakartové. Vnitřní omítky jsou vápenné. V bytové jednotce jsou instalována dřevěná okna s dvojsklem, příslušenství oken chybí. Orientace obytných prostor je na severozápad, jihovýchod. Koupelna disponuje klasickou vanou a na WC je klasická toaleta. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Osvětlovací techniku tvoří lustry. V obytných místnostech je položeno lino, v kuchyni je lino, koupelna má lino a chodba má na podlaze lino. Další vybavení se v bytové jednotce zřejmě nenachází.

Do bytové jednotky je zavedena elektřina o napětí 230V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu není připojen. V bytě je dálkové ústřední topení a topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen dálkově. 

Stěny bytu jsou bez vad, okna jsou zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Oceňovaný byt je pravděpodobně před rekonstrukcí.

Na pozemku jsou trvalé porosty v podobě okrasných dřevin a není oplocen. Pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Bytový dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní soustava úřadů a v obci je pobočka České pošty.

Okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě parků v docházkové vzdálenosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové, je zde omezená možnost parkování přímo u objektu. Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – garáž (dřevěný přístřešek) v obci Liberec, k.ú. Dolní Hanychov, okres Liberec

Spisová značka
206 EX 684/18
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Liberec
Okres
Liberec
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – garáže bez čp/če na pozemku p.č. 52/3 vč. příslušenství u RD č.p. 166 v obci Liberec, k. ú. Dolní Hanychov, okres Liberec, zapsáno na LV 711.

Oceňovaná nemovitost je dřevěný přístřešek bez obvodových stěn, na pozemku č.p. 52/3 jiného majitele, přiléhající ke garáži na pozemku p.č 52/4. Byla zachována pouze střecha, která je ukotvena na dřevěných sloupcích. Není podsklepená. Odhadem byl původní objekt postaven v roce 1990.

Současný objekt (přístřešek) je postaven bez základů, konstrukce objektu je dřevěná, stropy se v objektu nenachází. Střecha je pultová, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou, s klempířskými prvky, které jsou pozinkované. Objekt je bez obvodových stěn.

Přístřešek má zastavěnou plochu 19 m2.

Přístřešek je situován v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Okolí přístřešku je klidné bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti. Objekt se nachází v lokalitě s nízkým nebezpečím výskytu záplav.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Stavební pozemek a zahrada v obci Stará Červená Voda, k.ú. Nová Červená Voda, okr. Jeseník

Spisová značka
206 EX 18/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Stará Červená Voda
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. st. 139/2, 1605/1 a 1605/2 nacházejících se v obci Stará Červená Voda, okres Jeseník, katastrální území Nová Červená Voda, LV 42.

Oceňovaný pozemek parc. č. st. 139/2 je v katastru nemovitostí evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště. Oceňované pozemky parc. č. 1605/1 a 1605/2 jsou v katastru nemovitostí evidované jako zahrada. V územním plánu jsou všechny předmětné pozemky regulovány v plochách smíšených obytných venkovských. Oceňovaný objekt je stavební pozemek, s plochou 1.219 m2. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je možné dojet po zpevněné obecní cestě, pro příjezd na samotný pozemek je ale nutné vybudovat mostek přes rigol u cesty. Nad rigolem je kamenná opěrná zeď.

Objekt je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Pozemek lze napojit na elektřinu, vodovod a plyn. Na západním okraji pozemku je nadzemní elektrické vedení.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Pozemky v obci Ráječko, okres Blansko

Spisová značka
206 EX 769/13
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Ráječko
Okres
Blansko
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc.č. 3679 a parc.č. 3681, v katastrálním území Ráječko, obec Ráječko, okres Blansko, evidované na LV 312.

Pozemky se nachází v jedné lokalitě mimo zastavěné území obci. Orná půda je využívána k zemědělské výrobě a na pozemku parc.č. 3681 se nachází náletové dřeviny, tento pozemek není nijak využíván. Pozemky jsou mírně svažité, úzkého protáhlého tvaru bez staveb a porostů.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Byt a garážové stání v obci Praha, k.ú. Stodůlky, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
206 EX 1460/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Stodůlky
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - bytové jednotky č. 204 v bytovém domě č.p. 2737 vč. podílu na společných částech domu a pozemků o velikosti 9084/215994, v obci Praha, k.ú. Stodůlky, okres Hlavní město Praha.

Jedná se o samostatně stojící bytový dům se dvěma vchody a dvěma čísly orientačními. Budova má 4 nadzemních podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově je výtah. V budově je celkem 18 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je plochá. Na střeše je bleskosvod. Okna budovy jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je velmi dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné na garážovém stání.

Oceňovaná jednotka č. 2737/204 se nachází v budově č.p. 2737 ve 2. NP a její dispozice je 3+kk. Jednotka sestává z kuchyňského kouta, pokoje, pokoje, obývacího pokoje, předsíně, chodby, sklepa č. S204, koupelny a WC. Okna bytu jsou dřevěná zdvojená. Jádro bytu je zděné. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelna je s vanou a s WC. WC je samostatně. Podlahy jsou prkenné, plovoucí a s keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické.

K bytu patří zasklená lodžie (4,57 m2). Užitná plocha jednotky je 90,84 m2.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc pravděpodobně napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je centrální.

Oceňované garážové stání č. 2737/2 se nachází v budově č.p. 2737 v 1. PP. Rozměry garážového stání jsou 13,83 m2, rozměry byly získány měřením při ohledání garážového stání.

 


 

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh