Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

1/2 rodinného domu v obci Rakovník, okr. Rakovník

Spisová značka
206 EX 3769/21
Nejnižší podání
1.778.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Rakovník
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, podsklepený, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z vláknocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem, vikýřem, střešními okny a bleskosvodem. Okna domu jsou částečně dřevěná dvojitá a částečně plastová. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je kovové. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Na pozemku parc. č. St. 1302 stojí stavba rodinného domu č.p. 936. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 474 m2. Pozemek parc. č. 616/53 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 1302 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 589 m2. Pozemky jsou mírně svažité, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny kovovým plotem. Na pozemcích se nachází zděná kolna s pultovou střechou a zděná garáž se dřevěnými dvoukřídlými vraty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 616/54 a parc. č. 616/67 ve vlastnickém právu města Rakovník. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy bydlení individuální.

Fotogalerie

 

2/6 rekreační chaty (nezapsané v KN) s pozemkem v k.ú. Hostěnice u Brozan, obec Brozany nad Ohří, okr. Litoměřice

Spisová značka
206 EX 1955/21
Nejnižší podání
260.000 Kč
Výše jistoty
30.000 Kč
Město
Brozany nad Ohří
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, částečně podsklepenou rekreační chatu s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Stáří budovy je cca 30 - 40 let. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna chaty jsou dřevěná zdvojená. Fasáda chaty není zateplená. Okolo chaty je oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.
V 1. NP rekreační chaty se nachází obytný prostor o dispozici 1+1 s koupelnou a WC. V koupelně je vana. V podkroví jsou dva pokoje a komora. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Na podlahách v místnostech jsou OSB desky, PVC nebo keramická dlažba. Obklady jsou keramické.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. K dispozici je studna. Odpady jsou svedeny do septiku. Vytápění chaty zajišťují kamna. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na části pozemku parc. č. 330/9 stojí rekreační chata č.e. 149. Pozemek je v Katastru vedený jako ostatní plocha. Chata není zapsána v Katastru nemovitostí. Celková plocha pozemku je 412 m2. Pozemek je rovinatý, travnatý, udržovaný a oplocený. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 330/25, který je ve vlastnictví městysu Brozany nad Ohří.

Součástí nemovité věci jsou IS, studna, septik, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení.

Fotogalerie

 

Zahrada v obci Skalice, okr. Znojmo

Spisová značka
206 EX 4302/20
Nejnižší podání
188.000 Kč
Výše jistoty
20.000 Kč
Město
Skalice
Okres
Znojmo
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
05.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaná nemovitá věc - pozemek parc.č. 5261 - je situována v JZ části zastavěného území obce Skalice, je využívána jako zahrada za rodinným domem č.p. 117, který je součástí pozemku parc.č.st. 141. Pozemek je rovinný, zatravněný, rostou na něm ovocné stromy. Přístup k pozemku je po nezpevněné obecní cestě, která odbočuje ze silnice II.tř.č. 400 a vede kolem jeho JZ hranice. Pozemek není oplocen, jsou osazeny pouze sloupky – na JV hranici pozemku betonové a na SZ hranici ocelové.

Pozemek není zasíťovaný, IS ( veř.vodovod, plyn a el.energie ) jsou ve vzdálenosti cca 100 m od jeho hranice. Obec nemá zpracovaný platný územní plán.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemky v obci Varnsdorf, okr. Děčín

Spisová značka
206 EX 106/15
Nejnižší podání
120.500 Kč
Výše jistoty
15.000 Kč
Město
Varnsdorf
Okres
Děčín
Místo konání dražby
www.exdrazby.cz
Termín dražby
12.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky parc. č. 5823/3; 5824/5 o celkové výměře 633 m2.

Oceňované pozemky jsou stavební. Dle územního plánu jsou pozemky v současné době regulovány jako obytná zástavba nízkopodlažní. Dle návrhu nového územního plánu jsou plochy regulovány jako plochy smíšené městské.

Sklon pozemků je rovinatý. Oplocení pozemku - součástí oploceného okolí u bytového domu v ul. Kozlova č.p. 1287. Trvalé porosty - bez porostů. Na pozemcích se nacházejí ruiny "jiné stavby".

Přístup je řešen přes soukromý pozemek jiného subjektu, nebylo zřízeno věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku. Pozemek leží na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě s průmyslovou zónou.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Chodov, k.ú. Chodov u Bečova nad Teplou, okr. Karlovy Vary

Spisová značka
206 EX 5732/21
Nejnižší podání
633.500 Kč
Výše jistoty
70.000 Kč
Město
Chodov
Okres
Karlovy Vary
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
12.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je pravděpodobně nepodsklepený, nachází se zde půda, obytné podkroví se nepředpokládá. Stáří objektu není známo, dle charakteru stavby se odhaduje na přibližně 100 let. Základy jsou pravděpodobně kamenné, konstrukce objektu je cihlová, stěny mají tloušťku přibližně do 45 cm a stropy jsou pravděpodobně dřevěné trámové, případně v části mohou být i betonové. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří eternitové šablony a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou tvořeny břízolitem a stavba není zateplena.

Vnitřní omítky se uvažují dvouvrstvé vápenné, okna jsou dřevěná zdvojená, v části sklobetonové tvarovky, vchodové dveře dřevěné. Vnitřní součásti se uvažují zcela dožité či chybějící nebo poničené. Dům je prázdný, pravděpodobně již delší dobu neobývaný. Dispozice domu nebyly zjištěny, pravděpodobně se jednalo dříve o objekt obč. vybavenosti, nyní je dům evidován v KN jako rodinný dům. Podlahová plocha se dohaduje dle skutečně zastavěné plochy stavby a její podlažnosti – odhadem činí cca 275 m2.

Dům je možné napojit na všechny dostupné sítě v obci (elektřina, vodovod, kanalizace), nyní jsou pravděpodobně všechny sítě odpojené. Objekt je vizuálně v zanedbaném stavu, konstrukční prvky jsou dožité, fasáda domu zcela
dožitá. Okna zcela dožitá, poničená. Střešní krytina v mezním stavu. Interiéry domu dožité. Rodinný dům je před rekonstrukcí.

Pozemek je bez porostů, bez oplocení. Sklon pozemku je svažitý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku.

Objekt je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Upozornění na možný nesoulad skutečného stavu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí: na západní stěně domu jsou provedeny jednopodlažní přístavby – při místním šetření se však nepodařilo zjistit, zda tyto náleží nebo byly užívány spolu s oceňovaným domem, nicméně se jedná o stavby situované na pozemku odlišného vlastníka a tyto stavby nejsou zapsané v katastru nemovitostí.

Fotogalerie

 

Ubytovací zařízení v obci Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

Spisová značka
206 EX 3644/18
Nejnižší podání
27.030.000 Kč
Výše jistoty
1.000.000 Kč
Město
Špindlerův Mlýn
Okres
Trutnov
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní ubytovací zařízení se dvěma obytnými podkrovími. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu je zateplená, část fasády nese známky opotřebení a opadává. Dům je z větší části podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Stáří budovy je cca 15 let. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou plastové částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada a vestavěné garáže. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. PP domu se nachází garáže, garáž a sklad. V přízemí je vstup, chodba, hala, obývací pokoj, ložnice, kuchyň, koupelna s WC, spíž, komora, pracovna, balkon, balkon, bar, přípravna, denní sklad, sklad čistících prostředků, předsíň WC žen, WC žen, předsíň WC mužů, WC mužů a terasa. V podkroví domu se nachází podesta, chodba, hala, obývací pokoj, kuchyň, ložnice, koupelna s WC, spíž, komora, šatní prostor, balkon, balkon, předsíň, obývací pokoj, ložnice, kuchyň, spíž, koupelna s WC, komora, šatní prostor, balkon a balkon. Ve druhém podkroví je hala, chodba, sklad čistého prádla, půdní prostor, ložnice, sociální zařízení, ložnice, sociální zařízení, ložnice, sociální zařízení, ložnice, sociální zařízení, dětský pokoj a odkládací prostor. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Podlahy jsou pokryté prkny, keramickou dlažbou, koberci a plovoucí podlahou. Obklady jsou keramické. Ubytovací zařízení je v dobrém stavu.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední plynové, kotlem. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.

Na pozemku parc. č. St. 528 stojí stavba ubytovacího zařízení č.p. 313. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 386 m2. Pozemek parc. č. 1052 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 528 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako ostatní plocha o celkové výměře 433 m2. Pozemky jsou rovinaté, oplocené a udržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemky parc. č. 914/2, parc. č. 918/2 a parc. č. 204/3 ve vlastnickém právu města Špindlerův Mlýn.

 

 

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům (stavba rodinné rekreace) v k.ú. Mníšek u Liberce, obec Mníšek, okr. Liberec

Spisová značka
206 EX 470/22
Nejnižší podání
1.460.000 Kč
Výše jistoty
100.000 Kč
Město
Mníšek
Okres
Liberec
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
26.10.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o přízemní, podsklepený objekt ze smíšeného zdiva s částečně využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Mníšek, v místní části s názvem Filipov, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Filipov č.ev. 45, 463 31 Mníšek. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1786 - ostatní plocha a po veřejné, nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1788 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Mníšek, Oldřichovská 185, 463 31 Mníšek. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 70 m od předmětu ocenění. Dle informací ČSÚ se v obci Mníšek nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V minulosti byla provedena přístavba vstupní verandy. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou.

Za rodinným domem dále se nachází přízemní kůlna ocelové konstrukce s výplní z OSB desek s pultovou střechou krytou plechovou pozinkovanou krytinou.

Fotogalerie

Další soubory

 

Stavební pozemek v obci Jesenice, okr. Praha-západ

Spisová značka
206 EX 704/22
Nejnižší podání
746.000 Kč
Výše jistoty
80.000 Kč
Město
Jesenice
Okres
Praha-západ
Místo konání dražby
www.okdrazby.cz
Termín dražby
07.12.2023 v 13:00 hod.

Bližší informace

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek se nachází v západní zastavěné části obce Jesenice. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 159 m2. Pozemek je ze 3 stran ohraničený zděným oplocením. Na pozemku se nachází přístřešek a zpevněné plochy. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku je přístup po zpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc. č. 645/3, který je ve vlastnictví cizích vlastníků.

Přípojky IS jsou v dosahu. Přípojky nebylo možné ověřit.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha čistě obytného území.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Pozemky v obci Držkov, okr. Jablonec nad Nisou

Spisová značka
206 EX 1139/22
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Držkov
Okres
Jablonec nad Nisou
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 355, 2241 a 2249 v obci Držkov, okres Jablonec nad
Nisou, katastrální území Držkov, na listu vlastnictví č. 621.

Jedná se o pozemek parc. č. 355, 2241 a 2249 o celkové výměře 3621 m2. Oceňované pozemky jsou užívaný jako zemědělská plocha. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako zemědělské plochy.

Sklon pozemků je mírně svažitý. Pozemky nejsou oplocené, jsou bez trvalých porostů.

Přístup je bezproblémový. Pozemky leží jižně od obce Držkov ve větším půdním celku na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Fotogalerie

Další soubory

 

Rodinný dům v obci Hartvíkovice, okr. Třebíč

Spisová značka
206 EX 3507/22
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hartvíkovice
Okres
Třebíč
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt. Stavba má 1 nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepený. V objektu je půda a nemá vybudované podkroví. Základy jsou patrně smíšené a objekt je smíšené, převážně kamenné konstrukce. Tloušťka obvodové konstrukce činí 50 cm. Stropy jsou dřevěné trámové, střecha je sedlová, krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a plášť je částečně zateplen polystyrenem.

Objekt byl postaven na základě sdělení přítomné osoby asi před 85 lety. Poslední významnější úpravy proběhly asi před 10 lety, kdy byla vyměněna okna za plastová téměř v celém objektu, bylo provedeno částečné zateplení pláště a fasádní omítky z ulice, dále byla provedena přístavba verandy ve dvorním traktu a dále byla v části vyměněna podlahová krytina – keramická dlažba. V loňském roce byla vyměněna kuchyňská linka. Stav objektu lze charakterizovat jako dobrý s běžnou údržbou, po dílčích úpravách, předpoklad modernizace, bez zjevných závad. Dispozice rodinného domu je 2+1.

Vnitřní omítky jsou vápenné. Okna jsou plastová s dvojsklem, výjimečně původní dřevěná zdvojená. Kuchyňské vybavení tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, plynový sporák. V koupelně se nachází klasická vana, umyvadlo a na toaletě se nachází klasická toaleta. Interiérové dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou plastové. Podlahové krytiny v obytných místnostech jsou tvořeny kobercem nebo linem, v chodbě je lino a v kuchyni a v koupelně je keramická dlažba.
Do domu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V a je dodávána z rozvodné sítě. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. Zemní plyn je zaveden. Vytápění zajišťuje v převážné části objektu plynový kotel, v pokoji vedle průjezdu je plynové topidlo a v jednom pokoji jsou kamna, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje rovněž plynový kotel.

Celková výměra pozemku činí 688 m2. Sklon pozemku je mírně svažitý. Pozemek je z ulice oplocený pletivem do ocelových sloupků nebo pletivem v ocelových rámech na podezdívce, dvůr je obklopen sousedními stavbami. Příslušenství tvoří drobné stavby – sklad, přístřešek s posezením, oplocení, zpevněné plochy a dále přípojky inženýrských sítí. Na dům navazuje hospodářský přístavek. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Rodinný dům je postaven v centru obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh