Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemků (orná půda, lesní pozemek, LV 400) v obci Hladké Životice, k.ú. Hladké Životice, okres Nový Jičín

Spisová značka
206 EX 617/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hladké Životice
Okres
Nový Jičín
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemcích: orné půdy parc. č. 1800, lesního pozemku parc. č. 1809 a orné půdy parc. č. 1814  v obci Hladké Životice, k. ú. Hladké Životice, okres Nový Jičín, zapsáno na LV 400.

Pozemky zapsané na LV 400 tvoří jeden celek. Pozemky parc. č. 1800, 1814 jsou v katastru nemovitostí evidované jako orná půda, pozemek parc. č. 1809 je v katastru nemovitostí evidován jako lesní pozemek. Plocha všech pozemků je dle územního plánu regulovaná jako orná půda. Rovněž v lesních hospodářských osnovách není na pozemku parc. č. 1809 evidován lesní porost, nachází se na něm nálet. Celková rozloha pozemků zapsaných na LV 400 3.566 m2. Pozemky nejsou oplocené. Pozemky jsou mírně svažité. Přístup k pozemkům je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Pozemky se nachází na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek a nebytový prostor v obci Praha, k.ú. Smíchov, okres Hlavní město Praha

Spisová značka
206 EX 2174/19
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –pozemku parc. č. 573 a nebytový prostor č. 1236/16 a podíl ve výši 8820/159689 na společných částech budovy č.p. 1236/4 a pozemku parc. č. 572 v obci Praha, katastrální území Smíchov, okres Hlavní město Praha. Zapsáno na LV 2526 a LV 9917.

Oceňovaný nebytový prostor je umístěn v netypovém zděném bytovém domě, který má celkem 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. V části objektu je půda a nemá vybudované obytné podkroví. Základy jsou pravděpodobně smíšené, objekt je cihlové konstrukce a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a pro konstrukci klempířských prvků byl použit plech. Vnější omítky jsou štukové a dům není zateplen. Společné prostory domu tvoří vstupní prostor a schodiště.

Objekt byl postaven odhadem v roce 1930.

Stěny, střecha, okna i podlahy v objektu jsou bez závad, vady vybavení ani rozvodů nejsou zřejmé. Stav objektu je dobrý.

Oceňovaný nebytový prostor je v osobním vlastnictví. Je užíván jako kancelářské prostory. Je umístěn v 1. podzemním podlaží objektu. Součástí nebytového prostoru je chodba o výměře 9,25 m2, chodba s kuchyňským koutem o výměře 9,81 m2, kancelář o výměře 13,97 m2, koupelna o výměře 2,62 m2, kancelář o výměře 33,49 m2, kancelář o výměře 17,37 m2, WC o výměře 1,71 m2. Podlahová plocha činí 88,22 m2.

Vnitřní omítky jsou štukové. V nebytovém prostoru jsou instalována plastová okna s dvojsklem. Nebytové prostory mají orientaci na sever. Vybavení koupelny tvoří sprchový kout a umyvadlo, WC je vybaveno klasickou toaletou a umyvadlem. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a dřevěné s částečným prosklením, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. V prostoru je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Osvětlovací techniku tvoří zářivková a stropní svítidla. Ve všech místnostech oceňovaného prostoru je položena keramická dlažba. Mezi další vybavení patří okenní mříže, anténní a síťové rozvody.

Do nebytového prostoru je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Je připojen na vodovodní řad i veřejnou kanalizaci a je zde zaveden zemní plyn. Vytápění nebytového prostoru je řešeno podlahovým vytápěním. Ohřev vody zajišťuje plynový kotel.

Stěny, okna i podlahy v nebytovém prostoru jsou bez závad, vady vybavení ani rozvodů nejsou zřejmé. Oceňovaný nebytový prostor je v dobrém stavu.

Na pozemku nejsou trvalé porosty a není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě.

Dům je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí jsou nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě je pobočka České pošty.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací
a v docházkové vzdálenosti od domu je zeleň v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti, možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. V okolí domu není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - RD vč. příslušenství a pozemku (LV 4316 a LV 8883) v obci Rakovník, k.ú. Rakovník, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Rakovník
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –rodinného domu č.p. 2365 vč. příslušenství a pozemku parc. č. st. 4968, 2366/39, 2366/72 (LV 4316), včetně pozemku v jednom funkčním celku parc. č. 2366/91 (LV 8883) v obci Rakovník, katastrální území Rakovník, okres Rakovník.

Oceňovaný rodinný dům je řadový objekt a má celkem 3 nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně nemá podsklepení (případně pouze menší technické podsklepení – nezjištěno), není zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Na základě dostupných informací se jedná o výstavbu z konce 90. let 20. století.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací – předpoklad betonové pasy, objekt je zděné konstrukce (předpoklad cihla či tvárnice), tloušťka stěn je cca do 45 cm a stropy jsou pravděpodobně železobetonové monolitické, případně keramickobetonové. Střecha je rovná, střešní krytinu tvoří pravděpodobně svařované asfaltové pásy a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není pravděpodobně zateplena.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen pravděpodobně jako jednogenerační. Podlahová plocha činí odhadem dle plochy zastavěné 140 m2. Příslušenstvím je garáž v domě, pravděpodobně v přízemí také technická místnost apod. - podlahová plocha vč. příslušenství činí 180 m2.

Vnitřní omítky se předpokládají vápenocementové. Jsou zde použita plastová okna s dvojsklem, žaluzie. Obytné prostory jsou orientovány na sever, jih. Koupelnové vybavení se předpokládá standardní (klasická vana, příp. sprch. kout, umyvadlo apod.), na WC předpoklad klasická toaleta. Dveře v domě se předpokládají plné - prosklené (dřevěné, náplňové a obdobné standard) zárubně dveří pravděpodobně ocelové, vchodové dveře jsou plastové. Kuchyňské vybavení se předpokládá standardní kuchyňská linka, případně sporák standard. Osvětlovací techniku tvoří pravděpodobně lustry či stropní svítidla standard. Krytiny podlah se předpokládají standardní (lino, PVC, koberce, příp. plovoucí podlaha, keramická dlažba apod.).

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V, předpokládá se napojení na distribuční síť. Zdroj vody vodovod, odpad je řešen pravděpodobně napojením na veřejnou kanalizaci, předpokládá se napojení na zemní plyn. Vytápění rodinného domu se předpokládá ústřední topení na běžně dostupná paliva (pravděpodobně plyn) a topná tělesa tvoří pravděpodobně standardní deskové radiátory. Ohřev vody se předpokládá bojlerem či ohřev plyn. kotlem.

Stěny objektu jsou dle vizuálního posouzení bez vad, střecha se předpokládá bez vad, okna jsou bez vad, vnitřní vybavení nebylo možné zjistit, předpokládá se bez vad či zastaralé, standardní. Stav rodinného domu je dobrý.

Na pozemku jsou pravděpodobně jen okrasné dřeviny a plot pozemku tvoří zděný plot, dřevěná brána - ocelové sloupky. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Součástí je venkovní bazén.

Dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.
V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové.
V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemků (zemědělské pozemky, LV 475) v obci Krupá, k.ú. Krupá, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Krupá
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – 1/4 pozemků parc. č. 2624, 3311, 3497, 3500, 3524, 3530, 3534, 3584, 3608 nacházejících se v obci Krupá, katastrální území Krupá, okres Rakovník, LV 475.

Jedná se o pozemky, které zpravidla netvoří funkční celek, jsou rozrůzněně situovány v nezastavitelné části obce mimo její sídelní části. Většinou se jedná o obhospodařované zemědělské pozemky, na kterých dle dostupných informací z Veřejného registru půdy – LPIS hospodaří odlišné subjekty od vlastníků. Dle územního plánu obce jsou pozemky zpravidla regulovány jako orná půda či trvalý travnatý porost.  Na pozemcích se nachází pouze sezónní zemědělské plodiny či traviny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemků (orná půda, LV 322) v obci Lišany, k.ú. Lišany u Rakovníka, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Lišany
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - 1/4 pozemkůparc. č. 1151/13, 1166/5, 1258/26, 1258/27, 1258/32, 1258/34, 1258/55, 1260/3, 1260/6, 1260/13, 1261/5, 1976/18, 1976/19, 1976/20, 1976/139, 1976/140, 1976/193, 1976/244 nacházejících se v obci Lišany, katastrální území Lišany u Rakovníka, okres Rakovník, LV 322.

Předmětem ocenění jsou pozemky zapsané na LV 322 pro k.ú. Lišany u Rakovníka. Jedná se převážně o zemědělské pozemky situované mimo zastavitelnou část obce, obhospodařované jako orná půda. Pozemek parc. č. 1151/13 je součástí jiného půdního bloku než ostatní pozemky zapsané na listu vlastnictví – ostatní pozemky tvoří funkční celek a jako tento celek jsou součástí pole, se zanedbatelným přesahem do remízu, resp. do koryta umělého vodního toku. Rozhodné pro ocenění pozemků je jejich převažující stávající či budoucí využití – pozemky se pro účely ocenění zařazují jako zemědělské – orná půda.

Územní plán reguluje plochu pozemků jako „Z – zemědělské plochy – orná půda“.

Pozemek parc. č. 1151/13:

Zemědělský pozemek – orná půda o celkové výměře 7016 m2, jedná se o pruh v poli. Pozemek je rovinatý, přístupný, nachází se na něm pouze sezónní zemědělské plodiny.

Pozemek je součástí zemědělského půdního bloku č. 0907-0 (790-1020), který je užíván společností LUPOFYT s.r.o., dle veřejného registru půdy – LPIS se jedná o parcely standardní orné půdy s konvenčním hospodařením.

Pozemky parc. č. 1166/5, 1258/26, 1258/27, 1258/32, 1258/34, 1258/55, 1260/3, 1260/6, 1260/13, 1261/5, 1976/18, 1976/19, 1976/20, 1976/139, 1976/140, 1976/193, 1976/244:

Jedná se o soubor na sebe navazujících pozemků situovaných jako součást pole. Majoritní výměru 51593 m2 má parcela č. 1258/55, evidovaná v KN jako orná půda. Ostatní pozemky na tuto navazují, převážně na její jihovýchodní a severozápadní hranici, kde zasahují mimo pole do sousedícího remízu, resp. jako součást koryta umělého vodního toku. S ohledem na celkovou velikost oceňovaného bloku je rozhodné převažující využití oceňovaných pozemků, a proto se pro účely ocenění zařazují jako pozemky zemědělské.

Pozemky jsou součástí zemědělského půdního bloku č. 1802-0 (790-1020), který je užíván společností LUPOFYT s.r.o., dle veřejného registru půdy – LPIS se jedná o parcely standardní orné půdy s konvenčním hospodařením. Na listu vlastnictví jsou k oceňovanému spoluvlastnickému podílu zapsána omezení vlastnického práva a jiné záznamy (zákaz zcizení a zatížení, zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, zástavní právo smluvní, zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Čebiš Petr), které se dle účelu posudku nepromítají do ocenění nemovitostí.

K dotčeným pozemkům bylo z veřejného rejstříku půdy – LPIS zjištěno, že oceňované pozemky jsou ve valné většině součástmi obhospodařovaných zemědělských bloků. Případná propachtovanost pozemku nemá na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Z dostupných zdrojů nebyla (kromě výše popsaných) zjištěna žádná další práva či závady, které by měly na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 pozemku (orná půda, LV 189) v obci Nesuchyně, k.ú. Nesuchyně, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Nesuchyně
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - 1/4 pozemku parc. č. st. 4084 a parc. č. 4087 nacházejících se v obci Nesuchyně, okres Rakovník, katastrální území Nesuchyně, LV 189.

Oceňované pozemky slouží k zemědělským účelům, parc. č. 4084 je v KN zapsána jako trvalý travní porost
a parc. č. 4087 je v KN zapsána jako orná půda – v součtu mají pozemky výměru 7.610 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako pole. Jedná se o pozemky, které jsou zemědělsky obhospodařované a jsou součástí pole – zemědělského bloku (viz informace v posudku níže).

Na pozemku se nachází pouze sezónní zemědělské plodiny a není oplocený. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno – jedná se o pruh v poli.

Pozemek je umístěn v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů v obci je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V obci je zastávka autobusových spojů.
V místě není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Na listu vlastnictví jsou k oceňovanému spoluvlastnickému podílu zapsána omezení vlastnického práva a jiné záznamy (zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce - Čebiš Petr), které se dle účelu posudku nepromítají do ocenění nemovitostí.

K dotčeným pozemkům bylo z veřejného rejstříku půdy – LPIS zjištěno, že oceňované pozemky jsou součástí bloku č. 1701-0 (790-1020), na kterém dle obsažených údajů hospodaří společnost ZEM – INVEST a.s.. Případná propachtovanost pozemku nemá na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Z dostupných zdrojů nebyla zjištěna žádná další práva či závady, které by měly na výsledek ocenění cenou obvyklou vliv.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 pozemku (LV 86) v obci Krupá, k.ú. Krupá, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Krupá
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí -1/2  pozemku parc. č. 102/8, a parc. č. 104  nacházejících se v obci Krupá, okres Rakovník, katastrální území Krupá, LV 86.

Jedná se o pozemek parc. č. 102/8 zapsaný v KN jako vodní plocha, výměra pozemku je 150 m2, dle územního plánu se v části jedná o pozemek vodního toku (plochy) a v části o pozemek silniční dopravní infrastruktury. Reálně se jedná o pozemek navazující na koryto místního potoka ústící do silničního propustku.

Dále se jedná o pozemek parč. č. 104 zapsaný v KN jako zahrada, výměra pozemku je 1581 m2, dle územního plánu je pozemek regulován jako zemědělský pozemek - trvalé travní porosty. Fakticky se jedná o obhospodařovávaný zemědělský pozemek se sezónním výsevem zemědělských plodin.

Výměra obou pozemků je v součtu 1.731 m2. S ohledem na převažující charakter zemědělského využití pozemků se pro účely ocenění uvažují oba pozemky jako zemědělské.

Pozemek je mírně svažitý, bez oplocení – nachází se zde zbytky (torza) dřívějšího oplocení (bez vlivu na ocenění). Přístup k pozemku je komplikovanější – nezpevněná cesta (spíše pro zemědělskou techniku či terénní vozidlo) vede přes pozemek třetí osoby (bez zřízení věcného břemene), případně je zde možný další přístup přes pozemky ve vlastnictví státu – zde je pravděpodobně však možný pouze přístup pěšky.

Objekt je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá částečně zástavbě rodinnými domy se zahradami, částečně bez zástavby. Dostupnost obchodů v obci je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.
V okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 RD a pozemek (LV 86) v obci Krupá, k.ú. Krupá, okres Rakovník

Spisová značka
206 EX 68/15
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Krupá
Okres
Rakovník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –pozemku parc. č. st. 38, jehož součástí je rodinný dům č. p. 57 v obci Krupá, okres Rakovník, katastrální území Krupá, zapsáno na LV 86.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům pravděpodobně není podsklepen, případně pouze částečně, je zde půda a pravděpodobně alespoň z části disponuje vybudovaným obytným podkrovím. Odhadem byl objekt postaven v cca ve 20. - 30. letech 20. století.

Základy jsou pravděpodobně kamenné bez izolací, konstrukce objektu je zřejmě kamenná (opuka) – případně smíšená kámen / cihla, stěny mají odhadem tloušťku 45 - 60 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové s nátěrem. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena.

V domě se předpokládá obytné přízemí a pravděpodobně částečně i podkrovní část. Odhadovaná podlahová plocha stavby dle plochy zastavěné činí do 100 m2.

Interiéry nebylo možné prohlédnout – vnitřní vybavení a stav se dohaduje. Předpokládají se vnitřní omítky vápenné či vápenocementové. Okna jsou v přízemí plastová s dvojsklem, jedno okno v podkroví dřevěné zdvojené. Obytné prostory jsou orientovány na severovýchod, severozápad, jihovýchod, jihozápad. Koupelnové vybavení pravděpodobně standardní - klasická vana, umyvadlo, WC klasické splachovací. V domě se předpokládají dřevěné či náplňové standardní dveře, zárubně dveří pravděpodobně ocelové či dřevěné standard, vchodové dveře dřevěné. Kuchyňské vybavení nezjištěno - předpoklad: standardní kuchyňská linka, případně sporák. Osvětlovací technika se předpokládá standardní – lustry apod. V obytných místnostech se předpokládají standardní podlahové krytiny (prkna, lina PVC, koberce, dlažba apod.)

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V – nebylo zjištěno zda je objekt připojen či odpojen od distribuční sítě. Zdroj vody: nezjištěno - předpoklad: vodovod či napojení na studnu. Odpady: nezjištěno - předpoklad: žumpa (jímka či septik), rozvod zemního plynu se nepředpokládá. Vytápění domu: nezjištěno - předpoklad: ústřední topení či lokální vytápění. Ohřev vody: nezjištěno - předpoklad: bojler či chybí.

Stav objektu je dle vizuálního posouzení spíše zanedbaný, řada konstrukčních prvků původních. Hlavní konstrukční prvky funkční, fasáda zcela dožitá. Střešní konstrukce se jeví jako funkční, střešní krytina spíše
v mezním stavu. Okna v  části domu vyměněna za plastová, v části původní dřevěná dožitá. Vnitřní vybavení se uvažuje jako dožité. Rodinný dům je před rekonstrukcí.

Pozemek je bez porostů a jako oplocení pozemku byl použit v části dřevěný plot a plot z vlnitého plechu, vpředu vstupní kovová brána. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Je zde omezená možnost parkování přímo u objektu. K objektu náleží zděná stodola se sedlovou střechou, stavebně navazující na hlavní objekt – při místním šetření nebyla přístupná – stavebně technický stav stodoly se dle vizuálního posouzení uvažuje jako dožitý.

Objekt je postaven v centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.
V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva nebyla zjištěna.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – zahrada/stavební pozemek a 1/14 pozemku (ostatní komunikace) v obci Zdiby, k.ú. Brnky, okres Praha-východ

Spisová značka
206 EX 1545/17
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Zdiby
Okres
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu dvou pozemků – zahrady parc. č. 106/93 v obci Zdiby, k. ú. Brnky, okres Praha-východ, zapsáno na LV 2748 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/14 pozemku parc. č. 106/78 (ostatní komunikace)  v obci Zdiby, k. ú. Brnky, okres Praha-východ, zapsáno na LV 2599.

Pozemek parc.č. 106/93

Oceňovaný pozemek je stavební, s plochou 1.014 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - bydlení - v rodinných domech městské a příměstské. 

Na pozemku se nachází náletové rostliny a není oplocen. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné cestě.

V bezprostřední blízkosti pozemku se nacházejí veškeré inženýrské sítě – voda, plyn, elektřina, kanalizace.

Přístup je zajištěn po pozemku parc.č. 106/78 ostatní komunikace.


Pozemek parc.č. 106/78

Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - ostatní místní obslužné komunikace. Jedná se o přístupovou komunikaci k oceňovanému pozemku parc.č. 106/93. Povrch pozemku je z převážné části zpevněný asfaltem a umožňuje bezproblémový příjezd motorovým vozidlem.

Oceňované pozemky jsou umístěny na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemků se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu.

Pozemky se nacházejí v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů. Pozemky se nacházejí v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů, v okolí pozemků není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 pozemků (trvalý travní porost, LV 171) v obci Ponětovice, k.ú. Ponětovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 324/17
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Ponětovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích parc. č. 401/5, 402/4 nacházejících se v obci Ponětovice, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 171.

Pozemky parc. č. 401/5 o výměře 8 m2 a parc. č. 402/4 o výměře 296 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost. Výměra pozemků činí celkem 304 m2. Pozemky se nacházejí v západním okraji obce Ponětovice, mimo zastavěné území a jsou využívány k zemědělské činnosti jako louky. Pozemky se nacházejí v záplavovém území tzv. 100-leté vody – lokalita s nízkým stupněm nebezpečí záplav.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy označené jako louky a pastviny.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh