Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 pozemku (orná půda, LV 1133) v obci Brno, k.ú. Tuřany, okres Brno-město

Spisová značka
206 EX 324/17
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Brno
Okres
Brno-město
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku parc. č. 3888 nacházejícího se v obci Brno, okres Brno-město, katastrální území Tuřany, zapsáno na LV 1133.

Pozemek parc. č. 3888 o výměře 7033 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek se nachází v jižním okraji obce Brno, v místní části Tuřany, asi 600 m severně od letiště, mimo zastavěné území a je využíván k zemědělské činnosti jako pole.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělského půdního fondu.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 3/4 pozemku - orná půda (LV 10152) v obci Bratčice, k.ú. Bratčice u Potěh, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Bratčice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – podílu 3/4 na pozemku parc. č. 1512 v obci Bratčice, okres Kutná Hora, katastrální území Bratčice u Potěh, zapsáno na LV 10152.

Pozemek parc. č. 1512 v kat. území Bratčice u Potěh je zemědělskou plochou, dle KN ornou půdou, je bonitován.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – Pozemky – orná půda (LV 10036) v obci Žleby, k.ú. Zehuby, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Žleby
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemků parc. č. 922 a 673 v obci Žleby, okres Kutná Hora, katastrální území Zehuby, zapsáno na LV 10036.

Pozemek parc. č. 922 v kat. území Zehuby je dle KN ornou půdou, ve skutečnosti však neudržovanou plochou s náletovými porosty mezi silnicí a obytnou zástavbou. V minulosti byl dle sdělení p. Černovského užíván pro pěstování brambor. Pozemek je svažitý, vhodnější spíše pro trvalý travní porost.

Pozemek parc. č. 673 v kat. území Zehuby je zemědělskou plochou, dle KN ornou půdou, je bonitován.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek (orná půda, LV 124) v obci Hostovlice, k.ú. Hostovlice u Čáslavi, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Hostovlice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – pozemku parc. č. 2245 v obci Hostovlice, okres Kutná Hora, katastrální území Hostovlice u Čáslavi, zapsáno na LV 124.

Pozemky parc. č. 2218 a 2245 v kat. území Hostovlice u Čáslavi jsou zemědělskými plochami, dle KN ornou půdou, jsou bonitovány. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD a pozemek (LV 1010) v obci Horky, k.ú. Horky u Čáslavi, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Horky
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –pozemku parc. č. st. 234, jehož součástí je stavba Horky č. p. 59, bydlení, a pozemku parc. č. 690/53 v obci Horky, okres Kutná Hora, katastrální území Horky u Čáslavi, zapsáno na LV 1010.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven cca před 80 lety.

Základy domu jsou neizolované, objekt je smíšené konstrukce, stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Stavba není zateplena. Dispozičně je dům řešen jako 3+1. V domě se nachází chodba o výměře 13,50 m2, pokoj o výměře 17,30 m2, pokoj o výměře 17,20 m2, kuchyně o výměře 7,10 m2, koupelna o výměře 7,90 m2, WC o výměře 3,50 m2, pokoj o výměře 11,80 m2, zádveří o výměře 2,80 m2, zvenčí přístupná kotelna o výměře 10,80 m2, příslušenstvím je sklep (nevyužívaný) o výměře cca 10,00 m2. Podlahová plocha činí 91,90 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 101,90 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou v objektu starší dřevěná, 1x plastové. Zárubně dveří jsou ocelové. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo. V kuchyni je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Podlahy jsou řešeny: laminátová plovoucí podlaha, keramická dlažba, prkenná podlaha.

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je vodovod i připojení ke studni, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu je k dispozici na hranici pozemku. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva. V domě je pro ohřev vody využíván bojler.

Rodinný dům je nutno posoudit jako stavbu před rekonstrukcí. Dům je sice trvale obývaný, údržba je však zanedbaná a technický stav je zhoršený. Dům neprošel téměř žádnou rekonstrukcí, pouze drobnými opravami, novější je podlaha v chodbě a dále kuchyňská linka a bojler, které však byli zainvestovány současnými obyvateli domu (rodinní příslušníci vlastníků). Dům je vlhký, s vadnými okny, zašlými až poškozenými povrchy (podlahy, omítky), místy s tvorbou plísní. Vnitřní vybavení je zastaralé. Dle sdělení obyvatel domu nejsou patrné významnější vady střechy, netvoří se praskliny.

Na pozemku jsou okrasné dřeviny a jako oplocení pozemku bylo použito pletivo do ocelových sloupků a dřevěný plot. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Příslušenstvím domu je vedlejší stavba – garáž s kůlnami (zděná, pultová střecha s eternitovou krytinou, ZP 48,3 m2) a přístavbou pergoly.

Dům je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací a železniční trati. V docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 2/4 pozemku (orná půda, LV 58) v obci Hostovlice, k.ú. Hostovlice u Čáslavi, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Hostovlice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – 2/4 na pozemku parc. č. 2218 v obci Hostovlice, okres Kutná Hora, katastrální území Hostovlice u Čáslavi, zapsáno na LV 58.

Pozemky parc. č. 2218 a 2245 v kat. území Hostovlice u Čáslavi jsou zemědělskými plochami, dle KN ornou půdou, jsou bonitovány. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 3/4 pozemku (část zahrady, LV 195) v obci Bratčice, k.ú. Bratčice u Potěh, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Bratčice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – podílu 3/4 na pozemku159/1 v obci Bratčice, okres Kutná Hora, katastrální území Bratčice u Potěh, zapsáno na LV 195.

Pozemek parc. č. 159/1 v kat. území Bratčice u Potěh je součástí zahrady u rodinného domu. Prohlídka pozemku nebyla provedena (vlastník nemovitosti nebyl zastižen, oceňovaný pozemek není z komunikace viditelný), avšak užívání je zřejmé z mapových snímků, územního plánu i ze sdělení p. Černovského při prohlídce domu v Horkách.

Oceňovaná nemovitost není zatížena věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – Pozemky – orná půda v obci Černilov, k.ú. Újezd u Hradce Králové, okres Hradec Králové

Spisová značka
206 EX 2221/13
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Hradec Králové
Okres
Hradec Králové
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemků parc. č. 781/1 a 892/1 nacházejících se v obci Černilov, okres Hradec Králové, katastrální území Újezd u Hradce Králové, zapsáno na LV 97.

Obec Černilov se nachází ve středové části okresu Hradec Králové, cca 5 km od hranice okresního města. Má přibližně 2 400 obyvatel a základní občanskou vybavenost – MŠ, ZŠ, obchod, poštu, sportoviště. Je obsluhována příměstskými autobusovými linkami. Má kompletní veřejné rozvody inženýrských sítí.

Oceňované pozemky se nacházejí v místní části Újezd, cca 2 km od centra obce. Jedná se o součásti obhospodařovaných zemědělských ploch – orná půda. Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité. Nenacházejí se na nich žádné stavby. Pozemky nejsou přístupné ze zpevněné komunikace. Dle satelitních snímků můžou být na pozemku parc. č. 892/1 místy náletové traviny či dřeviny, při prohlídce však tyto nebyly shledány, pozemky však v terénu nejsou vyznačeny a nemohly být přesně zaměřeny.

Pozemky nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny. Jsou předmětem exekučního řízení – vzhledem k účelu znaleckého posudku není v ocenění zohledněno.

Pozemky nejsou dle územního plánu zastavitelné.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – garáž v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, okres Ostrava-město

Spisová značka
206 EX 1620/18
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Ostrava
Okres
Ostrava-město
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – garáže bez č.p./č.ev. vč. příslušenství (LV 4260), stojící na pozemku parc. č. 5191/55 (LV 3425) v obci Ostrava, okres Ostrava-město, katastrální území Slezská Ostrava, zapsáno na LV 4260.

Oceňovaná garáž je přízemní, má jedno nadzemní podlaží, nemá žádné podzemní podlaží a nemá podsklepení. Odhadem byl objekt postaven v roce 1980.

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, objekt je zděné konstrukce, stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je rovná, střešní krytinu tvoří živičná lepenka, s pozinkovanými klempířskými prvky. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno.

Zastavěná plocha garáže je 20,00 m2.

V objektu nejsou okna. Vrata do garáže jsou kovová dvoukřídlá.

Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vad. Garáž je v dobrém stavu.

Pozemek parc. č. 5191/55, na kterém oceňovaná garáž stojí, je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava. Pozemek je bez porostů, bez oplocení a je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Garáž je situována v severovýchodní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení. V místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. V obci je kompletní soustava úřadů a v obci jsou pobočky České pošty.

Okolí garáže je klidné bez zdraví ohrožujících vlivů a v okolí garáže je zeleň v bezprostřední blízkosti v podobě luk a lesů. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD v docházkové vzdálenosti a zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové. 

V okolí garáže není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňovaná nemovitost není zatížena věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – 1/4 RD s pozemky v obci Šakvice, k.ú. Šakvice, okres Břeclav

Spisová značka
206 EX 264/14
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Šakvice
Okres
Břeclav
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemcích parc. č. st. 380; součástí je stavba č.p. 324, rodinný dům, 621/1, 820/155, 2143, 2144, 3270, 3497, 3653 v obci Šakvice, okres Břeclav, katastrální území Šakvice, zapsáno na LV 71.

1) Rodinný dům č.p. 324 a pozemky parc. č. st. 380, 621/1
Oceňovaný rodinný dům je postaven jako řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům patrně není podsklepený, nachází se zde půda. Stáří domu nebylo zjištěno ani dohledáno, na základě místního šetření se předpokládá stáří 80 a více let. Běžná údržba objektu je zanedbaná, stavba evidentně není delší dobu užívána. V minulosti byly patrně prováděny částečné úpravy, nicméně se předpokládá provedení rozsáhlé rekonstrukce.

Půdorys objektu je tvaru „L“, kdy uliční část je patrně obytná s průjezdem do dvora a navazující část směrem do dvora pak patrně hospodářská. Základy jsou patrně kamenné nebo smíšené, konstrukce objektu je patrně smíšená. Dům má sedlovou střechu, střešní krytina je tvořena pálenou krytinou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější i vnitřní omítky jsou vápenné. Jsou zde kastlová okna. Vchodové dveře jsou kovové, vrata dřevěná. Odhadovaná podlahová plocha rodinného domu činí asi 90 m2.

Do objektu je pravděpodobně zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, vodovod, kanalizace i zemní plyn. Funkčnost přípojek nebyla ověřena.

Na pozemku parc. č. st. 380 se nachází stavba popsaného rodinného domu a navazující přístavek s dalšími vedlejšími stavbami, dále tvoří předzahrádku, oplocenou pletivem do ocelových sloupků na betonové podezdívce. Pozemek parc. č. 621/1 tvoří zahradu. Pozemky mají celkovou výměru 1.128 m2. Na pozemcích se nacházejí trvalé porosty. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní komunikaci. Možnost parkování je na vlastním pozemku.

Dům je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů.

2) Pozemky parc. č. 820/155, 2143, 2144, 3497, 3653
Pozemky parc. č. 820/155, 2144 a 3653 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda.

Pozemek parc. č. 2143 je v katastru nemovitostí veden jako vinice, na pozemku se nachází vinná réva.

Pozemek parc. č. 3497 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost, na pozemku se nachází místy náletový porost.

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce a jsou využívány k zemědělské činnosti. Celková výměra zemědělských pozemků činí 17.721 m2.

3) Pozemek parc. č. 3270
Pozemek parc. č. 3270 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Na pozemku se nachází lesní porost – vrba, topol, javor a plní funkci lesa. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce, výměra pozemku činí 626 m2.

--
Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh