Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/2 pozemků (trvalý travní porost, LV 171) v obci Ponětovice, k.ú. Ponětovice, okres Brno-venkov

Spisová značka
206 EX 324/17
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Ponětovice
Okres
Brno-venkov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 na pozemcích parc. č. 401/5, 402/4 nacházejících se v obci Ponětovice, okres Brno-venkov, zapsáno na LV 171.

Pozemky parc. č. 401/5 o výměře 8 m2 a parc. č. 402/4 o výměře 296 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako trvalý travní porost. Výměra pozemků činí celkem 304 m2. Pozemky se nacházejí v západním okraji obce Ponětovice, mimo zastavěné území a jsou využívány k zemědělské činnosti jako louky. Pozemky se nacházejí v záplavovém území tzv. 100-leté vody – lokalita s nízkým stupněm nebezpečí záplav.

Dle územního plánu obce se jedná o plochy označené jako louky a pastviny.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – Pozemky – orná půda (LV 10036) v obci Žleby, k.ú. Zehuby, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Žleby
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí – pozemků parc. č. 922 a 673 v obci Žleby, okres Kutná Hora, katastrální území Zehuby, zapsáno na LV 10036.

Pozemek parc. č. 922 v kat. území Zehuby je dle KN ornou půdou, ve skutečnosti však neudržovanou plochou s náletovými porosty mezi silnicí a obytnou zástavbou. V minulosti byl dle sdělení p. Černovského užíván pro pěstování brambor. Pozemek je svažitý, vhodnější spíše pro trvalý travní porost.

Pozemek parc. č. 673 v kat. území Zehuby je zemědělskou plochou, dle KN ornou půdou, je bonitován.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - pozemek (orná půda, LV 124) v obci Hostovlice, k.ú. Hostovlice u Čáslavi, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Hostovlice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – pozemku parc. č. 2245 v obci Hostovlice, okres Kutná Hora, katastrální území Hostovlice u Čáslavi, zapsáno na LV 124.

Pozemky parc. č. 2218 a 2245 v kat. území Hostovlice u Čáslavi jsou zemědělskými plochami, dle KN ornou půdou, jsou bonitovány. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – RD a pozemek (LV 1010) v obci Horky, k.ú. Horky u Čáslavi, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Horky
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí –pozemku parc. č. st. 234, jehož součástí je stavba Horky č. p. 59, bydlení, a pozemku parc. č. 690/53 v obci Horky, okres Kutná Hora, katastrální území Horky u Čáslavi, zapsáno na LV 1010.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, nachází se zde půda a obytné podkroví není vybudované. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven cca před 80 lety.

Základy domu jsou neizolované, objekt je smíšené konstrukce, stropy jsou z dřevěných trámů. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Stavba není zateplena. Dispozičně je dům řešen jako 3+1. V domě se nachází chodba o výměře 13,50 m2, pokoj o výměře 17,30 m2, pokoj o výměře 17,20 m2, kuchyně o výměře 7,10 m2, koupelna o výměře 7,90 m2, WC o výměře 3,50 m2, pokoj o výměře 11,80 m2, zádveří o výměře 2,80 m2, zvenčí přístupná kotelna o výměře 10,80 m2, příslušenstvím je sklep (nevyužívaný) o výměře cca 10,00 m2. Podlahová plocha činí 91,90 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 101,90 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Okna jsou v objektu starší dřevěná, 1x plastové. Zárubně dveří jsou ocelové. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo. V kuchyni je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Podlahy jsou řešeny: laminátová plovoucí podlaha, keramická dlažba, prkenná podlaha.

V domě je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V. Zdrojem vody je vodovod i připojení ke studni, odpadní vody jsou svedeny do kanalizace a rozvod zemního plynu je k dispozici na hranici pozemku. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva. V domě je pro ohřev vody využíván bojler.

Rodinný dům je nutno posoudit jako stavbu před rekonstrukcí. Dům je sice trvale obývaný, údržba je však zanedbaná a technický stav je zhoršený. Dům neprošel téměř žádnou rekonstrukcí, pouze drobnými opravami, novější je podlaha v chodbě a dále kuchyňská linka a bojler, které však byli zainvestovány současnými obyvateli domu (rodinní příslušníci vlastníků). Dům je vlhký, s vadnými okny, zašlými až poškozenými povrchy (podlahy, omítky), místy s tvorbou plísní. Vnitřní vybavení je zastaralé. Dle sdělení obyvatel domu nejsou patrné významnější vady střechy, netvoří se praskliny.

Na pozemku jsou okrasné dřeviny a jako oplocení pozemku bylo použito pletivo do ocelových sloupků a dřevěný plot. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Příslušenstvím domu je vedlejší stavba – garáž s kůlnami (zděná, pultová střecha s eternitovou krytinou, ZP 48,3 m2) a přístavbou pergoly.

Dům je postaven v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací a železniční trati. V docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 2/4 pozemku (orná půda, LV 58) v obci Hostovlice, k.ú. Hostovlice u Čáslavi, okres Kutná Hora

Spisová značka
206 EX 624/11
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Hostovlice
Okres
Kutná Hora
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – 2/4 na pozemku parc. č. 2218 v obci Hostovlice, okres Kutná Hora, katastrální území Hostovlice u Čáslavi, zapsáno na LV 58.

Pozemky parc. č. 2218 a 2245 v kat. území Hostovlice u Čáslavi jsou zemědělskými plochami, dle KN ornou půdou, jsou bonitovány. Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – garáž (dřevěný přístřešek) v obci Liberec, k.ú. Dolní Hanychov, okres Liberec

Spisová značka
206 EX 684/18
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Liberec
Okres
Liberec
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – garáže bez čp/če na pozemku p.č. 52/3 vč. příslušenství u RD č.p. 166 v obci Liberec, k. ú. Dolní Hanychov, okres Liberec, zapsáno na LV 711.

Oceňovaná nemovitost je dřevěný přístřešek bez obvodových stěn, na pozemku č.p. 52/3 jiného majitele, přiléhající ke garáži na pozemku p.č 52/4. Byla zachována pouze střecha, která je ukotvena na dřevěných sloupcích. Není podsklepená. Odhadem byl původní objekt postaven v roce 1990.

Současný objekt (přístřešek) je postaven bez základů, konstrukce objektu je dřevěná, stropy se v objektu nenachází. Střecha je pultová, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou, s klempířskými prvky, které jsou pozinkované. Objekt je bez obvodových stěn.

Přístřešek má zastavěnou plochu 19 m2.

Přístřešek je situován v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Okolí přístřešku je klidné bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti. Objekt se nachází v lokalitě s nízkým nebezpečím výskytu záplav.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Stavební pozemek a zahrada v obci Stará Červená Voda, k.ú. Nová Červená Voda, okr. Jeseník

Spisová značka
206 EX 18/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Stará Červená Voda
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. st. 139/2, 1605/1 a 1605/2 nacházejících se v obci Stará Červená Voda, okres Jeseník, katastrální území Nová Červená Voda, LV 42.

Oceňovaný pozemek parc. č. st. 139/2 je v katastru nemovitostí evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště. Oceňované pozemky parc. č. 1605/1 a 1605/2 jsou v katastru nemovitostí evidované jako zahrada. V územním plánu jsou všechny předmětné pozemky regulovány v plochách smíšených obytných venkovských. Oceňovaný objekt je stavební pozemek, s plochou 1.219 m2. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je možné dojet po zpevněné obecní cestě, pro příjezd na samotný pozemek je ale nutné vybudovat mostek přes rigol u cesty. Nad rigolem je kamenná opěrná zeď.

Objekt je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Pozemek lze napojit na elektřinu, vodovod a plyn. Na západním okraji pozemku je nadzemní elektrické vedení.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh