Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA – garáž (dřevěný přístřešek) v obci Liberec, k.ú. Dolní Hanychov, okres Liberec

Spisová značka
206 EX 684/18
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Liberec
Okres
Liberec
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovité věci – garáže bez čp/če na pozemku p.č. 52/3 vč. příslušenství u RD č.p. 166 v obci Liberec, k. ú. Dolní Hanychov, okres Liberec, zapsáno na LV 711.

Oceňovaná nemovitost je dřevěný přístřešek bez obvodových stěn, na pozemku č.p. 52/3 jiného majitele, přiléhající ke garáži na pozemku p.č 52/4. Byla zachována pouze střecha, která je ukotvena na dřevěných sloupcích. Není podsklepená. Odhadem byl původní objekt postaven v roce 1990.

Současný objekt (přístřešek) je postaven bez základů, konstrukce objektu je dřevěná, stropy se v objektu nenachází. Střecha je pultová, střešní krytina je tvořena živičnou lepenkou, s klempířskými prvky, které jsou pozinkované. Objekt je bez obvodových stěn.

Přístřešek má zastavěnou plochu 19 m2.

Přístřešek je situován v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Okolí přístřešku je klidné bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v docházkové vzdálenosti. Objekt se nachází v lokalitě s nízkým nebezpečím výskytu záplav.

 

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Stavební pozemek a zahrada v obci Stará Červená Voda, k.ú. Nová Červená Voda, okr. Jeseník

Spisová značka
206 EX 18/14
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Stará Červená Voda
Okres
Jeseník
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemků parc. č. st. 139/2, 1605/1 a 1605/2 nacházejících se v obci Stará Červená Voda, okres Jeseník, katastrální území Nová Červená Voda, LV 42.

Oceňovaný pozemek parc. č. st. 139/2 je v katastru nemovitostí evidován jako zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště. Oceňované pozemky parc. č. 1605/1 a 1605/2 jsou v katastru nemovitostí evidované jako zahrada. V územním plánu jsou všechny předmětné pozemky regulovány v plochách smíšených obytných venkovských. Oceňovaný objekt je stavební pozemek, s plochou 1.219 m2. Na pozemku se nachází náletové dřeviny a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku je možné dojet po zpevněné obecní cestě, pro příjezd na samotný pozemek je ale nutné vybudovat mostek přes rigol u cesty. Nad rigolem je kamenná opěrná zeď.

Objekt je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

Pozemek lze napojit na elektřinu, vodovod a plyn. Na západním okraji pozemku je nadzemní elektrické vedení.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Pozemky v obci Ráječko, okres Blansko

Spisová značka
206 EX 769/13
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Ráječko
Okres
Blansko
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc.č. 3679 a parc.č. 3681, v katastrálním území Ráječko, obec Ráječko, okres Blansko, evidované na LV 312.

Pozemky se nachází v jedné lokalitě mimo zastavěné území obci. Orná půda je využívána k zemědělské výrobě a na pozemku parc.č. 3681 se nachází náletové dřeviny, tento pozemek není nijak využíván. Pozemky jsou mírně svažité, úzkého protáhlého tvaru bez staveb a porostů.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh