Nemovitosti

V této části naleznete informace o nařízených dražbách nemovitostí, s možností třídění dle krajů v nichž se dražená nemovitost nachází. U každé nařízené dražby uvádíme kromě bližší specifikace nemovitostí rovněž termín a místo konání dražby, nejnižší podání a výši dražební jistoty atd. Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce. Exekutorský úřad nezajišťuje prohlídku nemovitostí před dražbou a odkazuje u jednotlivých dražeb na připojený znalecký posudek obsahující podrobné informace o nemovitostech a dále na připojené fotografie nemovitostí, které jsou předmětem dražby. 

Mapa

Kraje

Jihočeský
Jihomoravský
Moravskoslezský
Liberecký
Karlovarský
Královehradecký
Pardubický
Zvolit vše
Praha
Olomoucký
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský
Zrušit vše

Kategorie

Pozemek
Stavební pozemek
Rodinný dům
Rekreační objekt
Bytový dům
Nebyt./kancel. prostory
Průmyslová stavba
Zemědělská stavba
Rozestavěná stavba
Byt

Stav dražby

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Rekreační chata v obci Rovná, k.ú. Rovná u Hořepníku, okres Pelhřimov

Spisová značka
206 EX 4274/22
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Rovná
Okres
Pelhřimov
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Předmětem dražby jsou nemovité věci - pozemek parc. č. St. 24 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 26 Rovná, způsob využití: rodinná rekreace, včetně příslušenství v kat. území Rovná u Hořepníku, obec Rovná, část obce Rovná, okres Pelhřimov, zapsáno na LV 532.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní rekreační chatu (rodinná rekreace) s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená (kámen, cihly) a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Krov je dřevěný bez izolace. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Vchodové dveře do objektu jsou dřevěné prosklené. Fasáda není zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

V 1. NP se nachází pokoj (19,84 m2), předsíň (6,87 m2), kuchyň (6,15 m2), pokoj (15,20 m2) a vestavěná garáž (23,10 m2). V podkroví se domu se nachází volný půdní prostor, do kterého byla vestavěna ve štítové straně místnost. Vjezdová vrata do garáže jsou dřevěná. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC nebo keramickou dlažbou. Obklady jsou keramické. Schodiště na půdu je dřevěné.

Na zadní část domu navazují dva přístavky - kotelna s koupelnou a suché WC. Přístavky jsou přístupné z objektu (koupelna) a také z venkovní části. Oba přístavky stojí na pozemku parc. č. 782/17, který je zapsán na LV 729 a proto přístavky nejsou předmětem ocenění.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Elektřina je v současné době odpojena (chybí elektroměr). Odpady jsou svedeny do trativodu. Vytápění je lokální krbem na tuhá paliva. Ohřev teplé vody zajišťuje průtokový ohřívač.

Na pozemku parc. č. St. 24 stojí rekreační chata (rodinná rekreace) č.p. 26. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Celková plocha pozemku je 133 m2. Okolo chaty jsou pozemky parc. č. 782/17 (ostatní plocha), parc. č. 782/18 (ostatní plocha) a parc. č. 34 (ostatní plocha). Tyto pozemky jsou zapsány na LV 729 a jsou ve výlučném vlastnictví povinného p. Zdeňka Václava Melena a nejsou předmětem ocenění. Přístup do oceňované nemovité věci je částečně přes pozemek parc. č. 782/18.

 

Fotogalerie

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - Zahrada a podíl na komunikaci v obci Jenčice, okr. Litoměřice

Spisová značka
206 EX 2078/22
Nejnižší podání
0 Kč
Výše jistoty
0 Kč
Město
Jenčice
Okres
Litoměřice
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - pozemku parc. č. 123/19 (zahrada) a spoluvlastnického podílu o velikosti 2/46
pozemku parc.č. 123/30 (ostatní komunikace) v obci Jenčice, okres Litoměřice, katastrální území Jenčice.

Oceňovaný pozemek pozemek parc.č. 123/19 je dle územního plánu regulován pravděpodobně jako plochy zahrad a zahrádkářských kolonií- §5,ve skutečnosti je pozemek dle LPIS obhospodařován. Pozemek parc.č. 123/30 je dle územního plánu regulován jako plochy dopravní infrastruktury §9 a je využíván jako nezpevněná komunikace- přístupová cesta v podílovém spoluvlastnictví k jednotlivým nemovitostem v zahrádkářské osadě.

Sklon pozemku je rovinatý, v zadní části pravděpodobně mírně svažitý. Pozemek není oplocený. Trvalé porosty – traviny/ obhospodařovaný. Přístup je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Pozemek leží v části obce stavebně nesrostlé se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě.

Fotogalerie

Další soubory

 

PŘIPRAVOVANÁ DRAŽBA - 1/4 rodinného domu v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Spisová značka
206 EX 794/17
Nejnižší podání
Výše jistoty
Město
Praha
Okres
Hlavní město Praha
Místo konání dražby
Termín dražby
termín dražby není stanoven

Bližší informace

Připravujeme dražbu nemovitých věcí - spoluvlastnického podílu ideální 1/4 rodinného domu č.p. 187/4 vč. příslušenství a pozemku parc. č. 1511, 1512 v obci Praha, okres Hlavní město Praha, katastrální území Hlubočepy.

Oceňovaný rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, v části se nachází půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1942.

Základy jsou betonové izolované, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Střecha je valbová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako 2x3+1, 1x 2+1. Rozdělení jednotek je blíže popsáno ve znaleckém posudku.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci a zemní plyn je zaveden. Vytápění rodinného domu je řešeno prostřednictvím - plynový kotel pro byt ve 2.NP a v podkroví, v 1.NP chybí a topná tělesa jsou závěsné radiátory. Ohřev vody v domě: bojler v podkroví. Stěny objektu jsou poškozené, střecha vykazuje známky poškození, okna jsou zastaralá, podlahy v domě jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody jsou zastaralé. Rodinný dům je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Jsou zde dobré parkovací možnosti přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: přístřešek v dezolátním stavu.

Dům je situovaný v jižní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami.

Fotogalerie

Další soubory

 

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh