Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Praha 4
soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
142 00 Praha 4

Oznámení

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a písemnost soudu/soudního exekutora nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možné vhodit do adresátovy domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy bylo zveřejněno oznámení na úřední desce (datum vyvěšení).

Soudní exekutor vyvěšuje o této skutečnosti oznámení dle ust. § 50 odst. 2 o. s. ř. na úřední desce. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.

Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
20.05.2024CHUKA Vladyslav8.12.2004U Santošky 835/8 150 00 Praha – Smíchov206 EX 3836/18 -161 Součinnost;
20.05.2024KROŠČEN Miroslav25.1.1999M. Švabinského 652/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí206 EX 4222/21 -72 Protokol soupis vozidla; -73 Výzva přistavení vozidla;
15.05.2024Ján StančekU Nikolajky 821/21 150 00 Praha – Smíchov206 EX 4366/21 -28 Součinnost; -34 Urgence; POSLEDNÍ URGENCE PŘED ULOŽENÍM DALŠÍ POŘÁDKOVÉ POKUTY!; 206 EX 4366/21 -109 Vyrozumění o právní moci;
15.05.2024GODLOVÁ Leona9.2.1995č.p. 23 384 03 Ktiš206 EX 5788/21 -51 Protokol soupis vozidla;
15.05.2024MAKATA s.r.o. v likvidaciDukelských hrdinů 359/21 170 00 Praha – Holešovice206 EX 498/13 -217 Zánik pověření;
07.05.2024ŠEFRHANSOVÁ Eva18.8.1967Rybná 716/24 110 00 Praha – Staré Město206 EX 2692/19 -181 PUNE;
06.05.2024COLES CV s.r.o.Seifertova 545/44 130 00 Praha – Žižkov206 EX 526/14 -220 Zánik pověření;
06.05.2024Středočeská distribuční s.r.o. v likvidaciSeifertova 545/44 130 00 Praha – Žižkov206 EX 526/14 -219 Zánik pověření;
26.04.2024TABÁŇOVÁ Ivana10.11.1988Síbova 315/ 418 01 Bílina – Újezdské Předměstí206 EX 199/15 -250 Protokol soupis vozidla;
26.04.2024LEHMANN Martin16.6.1971č.p. 111 336 01 Skašov206 EX 274/14 -160 Protokol soupis vozidla; -161 Výzva přistavení vozidla;
26.04.2024MADEJ Tomáš12.9.1961Vinohradská 1431/69 120 00 Praha – Vinohrady206 EX 2494/20 -180 Protokol soupis vozidla; -181 Výzva přistavení vozidla;
26.04.2024PETŘÍČEK Josef4.4.1989č.p. 27 364 53 Vrbice206 EX 4583/21 -53 Protokol soupis vozidla; -54 Výzva přistavení vozidla;

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh