Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Praha 4
soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
142 00 Praha 4

Oznámení

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a písemnost soudu/soudního exekutora nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možné vhodit do adresátovy domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy bylo zveřejněno oznámení na úřední desce (datum vyvěšení).

Soudní exekutor vyvěšuje o této skutečnosti oznámení dle ust. § 50 odst. 2 o. s. ř. na úřední desce. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.

Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
25.04.2023ŠABATA Pavel10.8.1988Kurta Konráda 2517/1 190 00 Praha – Libeň206 EX 661/17 -222 PUNE;
25.04.2023ŠTOLBA Radek16.9.1980Husova 2/ 267 51 Zdice206 EX 4648/21 -65 PUNE;
25.04.2023DUFEK Ondřej2.3.1993Šenovská 414/72 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava 206 EX 5457/21 -100 Protokol soupis vozidla;
21.04.2023GVETADZE Manana16.4.1958Zámecký vrch 2114/9 360 01 Karlovy Vary206 EX 1743/21 -157 PUNE;
19.04.2023POMPA Milan23.8.1999č.p. 14 286 01 Horky206 EX 638/21 -69 Protokol soupis vozidla; -70 Výzva přistavení vozidla;
17.04.2023RAČKO Jan8.6.1965Krylovova 1721/21 700 30 Ostrava – Zábřeh206 EX 1676/20 -55 PUNE;
12.04.2023VOJTA Miroslav29.4.1980č.p. 36 354 93 Dolní Žandov206 EX 814/14 -157 Protokol soupis vozidla; -158 Výzva přistavení vozidla;

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh