Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Praha 4
soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
142 00 Praha 4

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
09.04.2020ČERNÝ Miloš23.3.1967č.p. 31 273 24 Uhy206 EX 428/20 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení; -8 PUNE; -19 Ex. příkaz; -20 Výzva; -21 Ex. příkaz;
07.04.2020BODLÁK Pavel24.11.1984č.p. 55 267 24 Skřipel206 EX 3399/19 -22 Ex. příkaz;
30.03.2020DONÁT Vlastimil28.6.19915. května 1582/42 470 01 Česká Lípa206 EX 462/20 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení; -8 PUNE; -16 Výzva; -17 Ex. příkaz;
26.03.2020RAŠEK Marek20.1.1992Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky206 EX 416/20 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení; -8 PUNE; -17 Výzva; -18 Ex. příkaz;
26.03.2020CHROMOVSKÝ Jan23.3.1972Bělčická 2822/6 141 00 Praha – Záběhlice206 EX 1048/19 -37 Ex. příkaz;
25.03.2020NÉMA Attila5.5.1971Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky206 EX 337/20 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení; -8 PUNE; -19 Ex. příkaz; -21 Ex. příkaz; -24 Výzva; -25 Ex. příkaz;
17.03.2020SVATOŠ David13.8.1984Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky206 EX 4257/19 -1a; -1b; -2 Návrh; -11 Zahájení; -12 PUNE; -21 Ex. příkaz; -24 Výzva; -25 Ex. příkaz;
11.03.2020BÖHM David19.8.1987Zenklova 1/35 180 00 Praha – Libeň206 EX 585/20 -1a; -1b; -3a; -7 Zahájení; -13 Výzva; -14 Ex. příkaz;
11.03.2020REHÁKOVÁ Natálie14.12.1994KVĚTINOVÁ 1269/11 735 06 Karviná – Nové Město206 EX 172/20 -1a; -2 Návrh; -7 Zahájení; -8 PUNE; -9 Výzva;
..

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh