Odesílatel

Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:

Exekutorský úřad Praha 4
soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
142 00 Praha 4

Výzvy

Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné zanechat v místě doručení výzvu k vyzvednutí písemnosti, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy byla výzva zveřejněna na úřední desce (datum vyvěšení). Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. Datum vyvěšení je zároveň dnem, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. V případě, že si uložené písemnosti adresáti nevyzvednou ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byly připraveny k vyzvednutí, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.

Protože se na doručovacích adresách uvedených adresátů nenachází poštovní schránka, do které by mohly být písemnosti vloženy, budou po uplynutí desetidenní lhůty nevyzvednuté zásilky zaslány exekučnímu soudu nebo založeny do exekutorského spisu. Exekuční soud/soudní exekutor o tom vyvěsí na své úřední desce sdělení dle ust. § 49 odst. 4 o. s. ř.

Datum vyvěšení Adresát Datum narození / IČ Adresa, na níž má být písemnost doručenaDoručovaná písemnost
26.01.2021BLÁHA Michal23.12.1991č.p. 46 262 14 Hřiměždice 206 EX 4278/20 -1 Exekuční návrh; -1a; -5 Zahájení exekuce - poučení; -5 Zahájení; -6 PUNE; -7 Výzva;
14.01.2021SHATOKHIN Yevhen21.6.1980Cigánkova 1861/2 148 00 Praha – Chodov 206 EX 3732/20 -1 Exekuční návrh; -1a; -5 Zahájení exekuce - poučení; -5 Zahájení; -6 PUNE; -7 Výzva;
06.01.2021NGUYEN Thanh Lam4.9.1995Cigánkova 1861/2 148 00 Praha – Chodov 206 EX 3731/20 -1 Exekuční návrh; -1a; -5 Zahájení exekuce - poučení; -5 Zahájení; -6 PUNE; -7 Výzva;
29.12.2020BALOGOVÁ Angela27.11.1977č.p. 3 345 22 Mnichov 206 EX 3116/20 -1 Exekuční návrh; -4b; -4c; -7 Zahájení exekuce - poučení; -7 Zahájení; -8 PUNE; -20 Ex. příkaz; -25 Výzva; -26 Ex. příkaz;
24.11.2020VLK Josef24.4.1976Mládežnická 1259/11 735 06 Karviná – Nové Město 206 EX 2146/20 -1a; -2 Návrh; -7a; -11 Zahájení exekuce - poučení; -11 Zahájení; -12 PUNE; -20 Výzva; -21 Ex. příkaz;
05.11.2020KOHÚTOVÁ Markéta30.8.1988Školní 457/10 739 32 Vratimov206 EX 2885/19 -34 Ex. příkaz;
03.11.2020ČIHÁK Václav15.8.1980Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky206 EX 628/18 -78 Usnesení; 206 EX 628/18 -86 PUNE;
..

Příprava exekučního návrhu online

Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.

Podat návrh